English version of this page

Historikk

De første marine reptilene fra Svalbard var fiskeøgler fra trias som ble oppdaget av A.E. Nordenskiöld i 1864, og ble beskrevet av I.W.Hulke, N. Yakowlew og Carl Wiman rundt århundreskiftet. Dette er fortsatt blant de eldste kjente fiskeøglene i verden, og er svært viktige for å forstå fiskeøglenes tidlige utvikling.

I 1914 ble det første materialet fra jura beskrevet, en enkelt ryggvirvel fra en svaneøgle. I 1931 var amerikanske leger på Svalbard for å studere spredning av forkjølelse i Longyearbyen. De fant en komplett bakpart av en svaneøgle i jura-lagene ved Deltaneset. Eksemplaret ble donert til Paleontologisk Museum i Oslo, som i dag er en del av Naturhistorisk museum. I 1962 ble svaneøglen beskrevet av svensken Per Ove Persson, og fikk det latinske navnet Tricleidus svalbardensis.

Etter den tid er det funnet enkeltknokler av både fiske- og svaneøgler på Svalbard, og større deler av skjeletter er funnet flere ganger. Med noen få unntak har ingen av disse funnene blitt gravd ut og beskrevet vitenskapelig.

I 2001 fant en gruppe norske forskere og studenter fra Universitetssenteret på Svalbard restene av et marint reptil i svartskiferen i Slottsmøyaleddet i Agardhfjelletformasjonen (volgian, øvre jura). Funnet ble rapportert til Jørn H. Hurum ved Naturhistorisk museum i Oslo, som i 2004 ledet en gruppe som samlet inn eksemplaret. Fossilet viste seg å være deler av en svaneøgle. Under innsamlingen fant gruppen ytterligere ni skjeletter, inkludert et stort komplett fiskeøglekranium. Dette var starten på arbeidet i Spitsbergen Mesozoic Research Group, som senere har utvidet fokus også til fossiler fra trias og kritt. I løpet av elleve feltsesonger har gruppen gjennomført de største vitenskapelige utgravingene på Svalbard noensinne.

 

 

Referanser

Hurum, J. H., H. A. Nakrem, O. Hammer, E. M. Knutsen, P. S. Druckenmiller, K. Hryniewicz and L. K. Novis (2012). "An Arctic Lagerstatte - the Slottsmoya Member of the Agardhfjellet Formation (Upper Jurassic - Lower Cretaceous) of Spitsbergen." Norwegian Journal of Geology 92(2-3): 55-64.

Delsett, L. L., Novis, L. K., Roberts, A. J., Koevoets, M. J., Hammer, Ø., Druckenmiller, P. S. and Hurum, J. H. (2016). "The Slottsmøya marine reptile Lagerstätte: depositional environments, taphonomy and diagenesis" Geological Society Special Publications 434: 165-188.

Maxwell, E. E. and B. P. Kear (2013). "Triassic ichthyopterygian assemblages of the Svalbard archipelago: a reassessment of taxonomy and distribution." GFF 135(1): 85-94.

Publisert 16. mars 2009 20:45 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26