English version of this page

Dette forsker vi på

GEco-gruppas forkning dekker flere fagfelt og benytter ulike forskningsmetoder og verktøy. I tillegg til de eksternt finansierte prosjektene på forsiden, forsker vi på:

Populasjoner

Etasjemose merket med fargede ringer. Foto: Heidrun A. Ullerud

Etasjemosedemografi: Hvert år siden 1980 har skudd av etasjemose blitt ringmerket og fulgt gjennom livet på skogbunnen, i forbindelse med Terrestrisk Naturovervåking. Norges lengste mosedemografiske tidsserie en en unik datakilde både for å forstå arten, men også dynamikk og økologi i skogen ellers. (Kontaktperson: Rune Halvorsen)

Sjeldne og trua arter: GEco jobber med flere arter som er prioriterte arter etter Naturmangfoldloven, slik som rød skogfrue (siden 2008), svartkurle (siden 2014) og dragehode (siden 2017). (Kontaktperson: Harald Bratli )

Målinger av fjellfiol ved Ulvehaugen, Lærdal. Foto: Siri L. Olsen.

Klimaendringer og planteinteraksjoner: I samarbeid med UiB, NINA og NMBU har vi fulgt flere arter (bl.a. fjellfiol, myrfiol, legeveronika og fjellveronika) i eksperimentelle studier av klimaendringer og planteinteraksjoner langs gradienter i temperatur og nedbør, siden 2009. (Kontaktperson: Olav Skarpaas)

 

Vegetasjon og landskap

Et gradientanalytisk kart over landskap i Norge. Kilde: Lars Erikstad

Kurs i gradientanalyseteknikker: Et verktøy i vegetasjonsøkologien er gradientanalyse. GEco arrangerer kurs på master- og doktorgradsnivå: BIOS5210/BIOS9210 (Kontaktperson: Rune Halvorsen)

Økologisk klimatologi

Indirekte effekter av klimaendringer: Planter er i ferd med å flytte på seg, men artene responderer forskjellig og plantesamfunn flytter seg ikke samlet. Hva skyldes klimaendringer, og hva skyldes endrede interaksjoner mellom artene? GEco samarbeider med UiB på INCLINE-prosjektet om forskning på de indirekte konsekvensene av klimaendringer. (Kontaktperson: Olav Skarpaas)

Forholdet mellom økologi og klima: Klimaet påvirker vegetasjonen, men vegetasjonen påvirker også klimaet. GEco er koblet til LATICE i tverrfaglig forskning på interaksjonene mellom atmosfæren, biosfæren, kryosfæren og hydrosfæren. (Kontaktperson: Anders Bryn)

Kurs i økologisk klimatologi: Institutt for geofag, sammen med GEco'er, arrangerer kurs i klimatisk økologi med fokus på tilbakekoblingsmekanismer i boreale, alpine og arktiske strøk: GEO5915/GEO9915

Utbredelsesmodellering

Wollan AK, et.al. 2008. Modelling and predicting fungal distribution patterns using herbarium data. Journal of Biogeography. 35: 2298-2310.

Hvordan forbedre utbredelsesmodeller: Utbredelsesmodeller brukes for å analysere hvordan geo-økologiske objekter fordeler seg som respons på miljøforklaringsvariabler. "Objekter" kan være arter, naturtyper eller geomorfologiske elementer. Utbredelsen modelleres for å lage kart over hvor modellobjektet kan forventes å være, for å utforske forholdet til miljøvariabler, eller for å predikere endring som følge av endret miljø.

Kurs i utbredelsesmodellering: Annenhvert år arrangerer GEco kurs i utbredelsesmodellering på master- og doktorgradsnivå: BIOS5211/BIOS9211

 

Emneord: Modellering, Landskap, NiN, Naturmangfold, Kartlegging, Økologi
Publisert 16. feb. 2018 09:31 - Sist endret 2. juni 2020 14:56