News

Published Aug. 27, 2018 12:34 PM

This summer, the position of hundreds of tree- and forest lines have been registered all over Norway, thanks to a citizen science app developed at NHM.

Published Aug. 24, 2018 11:58 AM

One of our students recently defended her MSC thesis, "A new method to quantify the accuracy of classification and spatial delineation in land cover maps". The method she developed is already being used by the GEco group to train students in vegetation mapping (BIO4120).

Published June 20, 2018 8:39 AM

Heidrun has been a part of GEco the past four years, and on monday, June 18th she defended her thesis: 'Land cover mapping: methods and quality'.

Published June 18, 2018 11:00 AM
Published Apr. 30, 2018 7:57 AM
Published Mar. 15, 2018 1:21 PM

Data mobilization skills: training on mobilizing biodiversity data using GBIF and BOLD tools

Time and place: Sep. 14, 2018 9:00 AM - Sep. 20, 2018 5:00 PM, Field station at Lake Baikal, Russia

Published Feb. 14, 2018 9:17 AM
Published Feb. 8, 2018 1:23 PM

A new paper, authored by our PhD student Heidrun A.Ullerud together with Anders Bryn, Rune Halvorsen and Lars Ø. Hemsing has been accepted and is ready for publishing in Applied Vegetation Science. 

Published Nov. 11, 2015 3:03 PM

Geo-økologisk forsningsgruppe (GEco) lanserer sammen med Institutt for biovitenskap emnet BIO4115 - Utbredelsesmodellering.

Published Oct. 26, 2015 11:08 AM

Rundt heile kloden lever det plantar som har tilpassa seg livet i tropiske fjell ved å bli uvanleg store. Men no er leveområda truga.

Published Aug. 13, 2015 12:18 PM
Published May 12, 2015 8:10 AM

– Det er umogleg, men eg skal gjera så godt eg kan, lova Rune Halvorsen då han fekk ansvar for å laga eit system for inndeling av norske naturtypar. Ti år seinare er versjon 2.0 klar.

Published Feb. 9, 2015 9:51 AM

LATICE (Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments).

Published Jan. 21, 2015 3:08 PM

– Få er uenige i at vi skal ha kunnskapsbasert naturforvalting. Men kunnskapen som forvaltinga skal baserast på, er mangelfull, seier professor Rune Halvorsen.

Published Jan. 13, 2015 5:03 PM

Rune Halvorsen fra GEco møtte i Energi- og miljøkomiteen i åpen høring om tiltak for en kunnskapsbasert naturforvaltning.

Published Jan. 12, 2015 9:48 AM

Forslaget om å opprette åtte såkalte eventyrskogreservater bryter med prinsippet om vern tuftet på økologisk kunnskap.

Published Oct. 15, 2014 12:50 PM

"Det er en umulig oppgave, men jeg skal gjøre så godt jeg kan". NRK P2s Ekko møter professor Rune Halvorsen, leder av Geco, som leder arbeidet med å kartlegge naturtyper i Norge.

Published Sep. 30, 2014 9:59 AM

NRK P2s Ekko har vært med på ringmerking av etasjemose med professor Rune Halvorsen, leder av Geco.

Published June 3, 2014 11:41 AM
Published June 3, 2014 11:38 AM
Published Mar. 13, 2014 2:49 PM
Published Mar. 4, 2014 10:01 AM
Published Mar. 4, 2014 8:35 AM
Published Mar. 3, 2014 3:58 PM
Published Mar. 3, 2014 11:52 AM