News

studenter sitter i en frodig eng med gule og grønne farger og ser utover sognefjorden. Sommer. Blomster, trær, bratt bakke, fjell, hav
Published July 6, 2020 10:43 AM

Det første av to feltkurs i BIOS4120 er gjennomført med koronatilpasninger. Feltkurset tar med studentene på tvers av Norge for å se på naturvariasjon. I september arrangeres det andre og siste feltkurset, med opplæring i kartlegging.

dragehode i blomst. blålilla blomster, tynne blader, 6 stengler med flere blomster på hver topp
Published Mar. 24, 2020 2:46 PM

Martha Karijord recently defended her master thesis on the endangered Northern dragonhead (Dracocephalum ruyschiana). She investigated how the populations relate to different habitats, with implications for conservation of this species.

knaus på øy med hytter i bakgrunnen. blå himmel, sommer, lav vegetasjon
Published Mar. 24, 2020 2:27 PM

Øyvind Lynne recently defended his master thesis, where he compared unequal probability sampling with random stratified sampling with the aim of making distribution models and finding rare species.