Podcast: Skiløpere, reinsdyr og Statens vegvesen

Denne podcasten handler kort om Geo-økologisk forskningsgruppe, beskrivelsessystemet "Natur i Norge", hva naturtyper er og hvordan disse kartlegges.

Podcasten er laget av Kim André Heiås, som er masterstudent i biovitenskap ved Universitetet i Oslo på studieretningen Økologi og evolusjon. Han skal skrive en masteroppgave som skal se nærmere på effekten av kalibrering mellom ulike grupper med kartleggere i feltarbeid.

Podcasten ble laget i forbindelse med emnet MNKOM4000 - Formidling og vitenskapsjournalistikk, hvor studentene våren 2022 fikk muligheten å lage sin en egen podcast med valgfritt innhold. "Oppgaven i emnet var forskningsformidling, og da virket det bare naturlig at jeg kunne gjøre nettopp det for min egen forskningsgruppe og det de jobber med til vanlig".

Emneord: NiN, podcast, Naturkartlegging, Naturtyper, formidling Av Kim André Heiås
Publisert 20. juni 2022 12:23 - Sist endret 20. juni 2022 12:23