Activities

Seminars and other events arranged by GEco. If the text is in norwegian, the event will be in norwegian.

Previous

Bildet kan inneholde: natur, naturlig landskap, hill stasjon, fjellrike landformer, fjellkjede.
Time and place: Mar. 22, 2022 9:30 AMMar. 23, 2022 5:00 PM, Kristine Bonnevies hus (Biobygget) auditorium 3, Blindern, Oslo

Igjen arrangerer vi 2-dagers kurs i Natur i Norge. Limniske systemer presenteres her etter NiN 2.3. Meld deg på via nettskjema innen 15. mars. Maksimalt 250 deltakere. Kurset er gratis.

Se fullstendig program i PDF her.

Image may contain: Organism, Font, Symbol.
Time: Mar. 24, 2021 9:30 AMMar. 25, 2021 4:45 PM

Kurset gikk heldigitalt, som Zoom-webinar onsdag 24. og torsdag 25. mars.   

Lenker til videoopptak + spørreskjema for godkjent deltagelse finner du under.

Fra og med i år kan vårt 2-dagers NiN-kurs også taes som etterutdanningskurs (bra besvart spøreskjema gir PDF med bekreftelse på godkjent deltagelse), men du kan også delta uten å gjøre noe formelt ut av det.

Image may contain: Organism, Font, Symbol.
Time and place: Mar. 17, 2020 9:30 AMMar. 18, 2020 5:00 PM, Kristine Bonnevies hus (Biobygget) Blindern, Oslo

Hei, alle påmeldte til årets todagers NiN-kurs!

Da har Artsdatabanken laget sider for lenkene til presentasjonene/foredragene:

https://www.artsdatabanken.no/Pages/288512/Foredrag_fra_NiN-kurs_2020

Takk til Artsdatabanken for rask levering!

 

Det blir altså ikke noe live streaming/webinar.  Dere får til gjengjeld en svært fleksibel løsning, og kan drive selvstudium når det passer.

Vi kan ikke love at alt av foredrag er på plass "på dagen", men de legges ut så fort vi får til under de rådende arbeidsforhold.

Dere vil få en blanding av live-opptak fra 2019 og skrivebordsopptak fra 2020. Siden noen av presentasjonene er tilnærmet identiske med fjorårets, så vil formodentlig 2019-opptakene være bedre, siden disse er live auditoriumsopptak.

Vi jobber nå med et nettskjema med NiN-spørsmål som vi prøver lage slik at dere lærer mer om NiN og kartlegging av å fylle det ut, og at det ikke bare er en øvelse dere gjør for å få tilsendt en PDF med bekreftelse på deltagelse på vårt digitale NiN-kurs 2020.

Årets kursbekreftelse blir da likeverdig med tidligere års.

Vi sender dere mail med lenke til nettskjemaet når dette er klart.

NHM 13. mars + oppdatert 16. mars med lenker for 2020

Hilsen NiN-teamet

 

 

 

 

 

 

Image may contain: Gadget, Technology, Electronic device, Font, Communication Device.
Time and place: Mar. 16, 2020 1:00 PM1:30 PM, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Natur i Endring 2.0: We would like to showcase our new version of the app for citizen science data collection. We implemented some new features and we would like to get some feedback and motivate you to test out the app in the field. Any constructive criticism and new ideas are welcome.

Best regards

Michal

Image may contain: Organism, Font, Symbol.
Time and place: Mar. 16, 2020 12:00 PM1:00 PM, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

As a measure to prevent spread of Coronavirus the seminar has been cancelled. 

«Regjeringen foreslår at driftshvilen i Svea/Lunckefjell avsluttes, og at det settes i gang opprydding etter gruvevirksomheten. Det vises til omtale under programkategori 17.40 Statlig eierskap og kap. 900, post 31 Miljøtiltak Svea og Lunckefjell» (Prop. 1 S (2017–2018)).