Nettsider med emneord «NiN»

Image may contain: Organism, Font, Symbol.
Publisert 22. nov. 2019 11:57

Meld deg på HER senest fredag 6. mars 2020

blue sky, backlit figure of woman holding a pad. Foliage, grass straws surround her.
Publisert 2. sep. 2019 14:26

Julie Brastein Halvorsen recently defended her MSc thesis, titled "Characterisation and typification of urban ecosystem types: a test of the NiN system".

Bildet kan inneholde: Blå, Grønn, Aqua, Azure, Turkis.
Publisert 18. juli 2019 14:58

Rapporten "Oppsett og tilrettelegging av QGIS for NiN naturtypekartlegging" ligger nå ute på nett. Rapporten kan du lese her.

Publisert 1. juli 2019 17:07

This year's field trip in BIO4120 is complete, introducing students to the natural variation of southern Norway from east to west and spanning as much of the NiN system as possible.

Bildet kan inneholde: Begivenhet, Team.
Publisert 13. mai 2019 11:04

Beautiful Jeløya was last week's destination for a GEco outing, looking for new field sites and discussing our ongoing and future research.

Publisert 3. apr. 2019 09:12

April 2nd marks the official release of the new landscape classification of NiN (Nature in Norway), freely available from nin.artsdatabanken.no.

Publisert 25. mars 2019 10:58

Introduksjonskurs til NiN som system og for kartlegging ble holdt på Blindern 12.-13. mars. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de rundt 140 deltagerne.

Publisert 4. jan. 2019 09:23

A new paper is available in the most recent edition of Kart og Plan. "Training of new field mappers: The ABC-method" is based on the master thesis by Hannah E. E. Haga, and written by her and Anders Bryn, Anne B. Nilsen and Heidrun A. Ullerud.

Publisert 7. des. 2018 14:51

Meld deg på HER innen 4.mars 2019

Publisert 6. nov. 2018 09:54

Vitenskapelig råd for NiN har blitt (gjen)opprettet og hadde første møte 17. Oktober. Rådet skal sikre høy vitenskapelig kvalitet i arbeidet med NiN, og opprettelsen markerer en ny fase med intensivt arbeid med NiN.

Publisert 5. okt. 2018 16:30

This summer, Hilde Riksheim Tandstad defended her MSC thesis: "Vegetation-environment analysis of the transition between avalanche meadows and semi-natural grasslands in Nærøyfjorden, Western Norway". Her work points to gaps in the NiN system that should be addressed in revisions of NiN.

Publisert 24. aug. 2018 11:58

One of our students recently defended her MSC thesis, "A new method to quantify the accuracy of classification and spatial delineation in land cover maps". The method she developed is already being used by the GEco group to train students in vegetation mapping (BIO4120).

Publisert 14. juni 2018 15:38
Publisert 16. feb. 2018 09:31

GEco-gruppas forkning dekker flere fagfelt og benytter ulike forskningsmetoder og verktøy. I tillegg til de eksternt finansierte prosjektene på forsiden, forsker vi på:

Publisert 7. aug. 2014 14:58
Publisert 7. aug. 2014 14:45
Bildet kan inneholde: .
Publisert 8. mars 2013 16:36

I GEco integrerer vi biologisk, økologisk og geologisk kunnskap, samt kunnskap om de ulike effektene av menneskelig påvirkning i naturen. Fra 1.jan 2019 har Olav Skarpaas tatt over rollen som gruppeleder etter Rune Halvorsen.

Publisert 1. juni 2011 10:32

The development of "Nature in Norway" (NiN) is a long-term project with the aim of documenting and further developing knowledge about Norwegian natural variation. NiN is a framework that can be used tp map ecosystems for many purposes. The development of NiN was initiated in 2005 by the Norwegian Biodiversity Information Centre, which also provides financial support for the project.

Publisert 1. juni 2011 09:58

Utviklingen av Natur i Norge-systemet (NiN) er et langsiktig prosjekt med mål om å videreutvikle og dokumentere kunnskapen om naturtypevariasjon i Norge. NiN skal kunne brukes til mange formål på tvers av samfunnssektorer, deriblant kartlegging av områder for ulike oppdragsgivere. Utviklingen av NiN ble startet i 2005 av Artsdatabanken, som også finansierer prosjektet.