2-dagers NiN-kurs 2022 (15-NIN-INTRO)

Igjen arrangerer vi 2-dagers kurs i Natur i Norge. Limniske systemer presenteres her etter NiN 2.3. Meld deg på via nettskjema innen 15. mars. Maksimalt 250 deltakere. Kurset er gratis.

Se fullstendig program i PDF her.

Bildet kan inneholde: natur, naturlig landskap, hill stasjon, fjellrike landformer, fjellkjede.

Lunsjpause i enga på NiN-ekskursjon. Rydningsrøyser, styvingstrær, semi-naturlig eng, skog, marine vannmasser, fjord- og fjellandskap—mye NiN i ett bilde!

Photo: Anders K. Wollan

I tilfelle koronarestriksjoner:
Vi kjører rent digitalt om det blir nedstengning, og vil også vurdere en kombinasjon gitt en delvis nedstengning og reduksjon i antall personer tillatt i auditoriet. Auditoriet har kun 48 plasser gitt at det innføres 1-meterskrav, så om vi ender opp med en slik type nedstengning og et hybridarrangement, så vil de første 48 påmeldet få plass. Info om dette vil i såfall legges ut på nettsiden til GEco.

Tags: nin, kurs, Naturmangfold, Naturtyper
Published Nov. 26, 2021 9:50 AM - Last modified Dec. 10, 2021 11:17 AM