Norge på tvers med BIOS4120

Det første av to feltkurs i BIOS4120 er gjennomført med koronatilpasninger. Feltkurset tar med studentene på tvers av Norge for å se på naturvariasjon. I september arrangeres det andre og siste feltkurset, med opplæring i kartlegging.

studenter sitter i en frodig eng med gule og grønne farger og ser utover sognefjorden. Sommer. Blomster, trær, bratt bakke, fjell, hav

En pust i bakken i kulturlandskap på Grinde, Sogndal.

Foto: Anders K. Wollan

Det var lenge usikkert om det kom til å bli noen feltkurs i BIOS4120 i år, men smittesituasjonen var heldigvis såpass under kontroll at første feltkurs kunne gjennomføres omtrent som planlagt.

Turen skal gi studentene innblikk i norsk narutvariasjon, fra de tørreste furuskogene på Grimsmoen (Folldal) til de fuktigste vestlandsskogene.

Med buss reiste de nordover fra Oslo og deretter på tvers av landet helt til vestlandskysten. På veien er det lagt inn stopp for å se på både vanlige og sjeldne naturtyper, i både naturlige, semi-naturlige og sterkt endra økosystemer.

Neste feltkurs, med kartleggingsfokus, er planlagt gjennomført i september såfremt det fortsatt er forsvarlig.

De store snømengdene i fjellet i år skapte utfordringer med å studere naturtyper i fjellet. Foto: Anders K. Wollan

 

Emneord: NiN, Norge, kurs, undervisning, Naturtyper, Naturmangfold Av Eva Lieungh
Publisert 6. juli 2020 10:43 - Sist endret 14. sep. 2021 08:52