NiN-kart fra Finse

I samarbeid med LATICE har Anders Bryn og Peter Horvath kartlagt to områder på Finse i Vestland etter Natur i Norge. Resultatene er publisert i NHM Rapport nr. 96: Kartlegging av NiN naturtyper i målestokk 1:5000 rundt flux-tårnet og på Hansbunuten, Finse (Vestland).

Kartlegging av natursystemer med QGIS og felt-pc.

NiN-kartlegging på Finse. Foto: Anders Bryn.

Rapporten beskriver kortfattet hvordan de to naturtypekartene ble lagd. Resultatene er lagt fram i form av kart og tabeller, samt tekst som beskriver naturtypenes økologi.

Arealdekkende naturtypekart etter NiN generaliserer og gjengir de økologiske strukturene i landskapet. Slike kart kan være nyttige for mange formål, men i denne sammenheng er det særlig to som har vært viktige: 1) kartene kan inngå i opplæringen av nye kartleggere og 2) de kan inngå i forskningen som skjer på Finse.

To områder på Finse i Vestland er kartlagt etter veilederen for NiN-kartlegging i målestokk 1:5000 (Bryn m. flere 2018). Det ene området ligger sentrert rundt flux-tårnet til Meteorologisk institutt ved forskningsstasjonen (0.76 km2). Det andre området ligger på Vesle Hansbunuten (1 km2), rett sør for Finsefetene.

Til kartlegging i felt har vi brukt nye ortofoto fra Norge Digitalt, dronefoto og feltbrett med tilrettelagt oppsett i QGIS. Oppsettet følger systemet for undervisning ved Universitetet i Oslo som er tilgjengelig på GitHub (Horvath m. flere 2019). Begge kartene er digitalt tilgjengelige i GitHub.

Emneord: NiN, Norge, Naturtyper, Naturmangfold, Kartlegging Av Peter Horvath
Publisert 15. okt. 2020 22:28 - Sist endret 20. apr. 2022 16:55