Verneombud ved NHM

Se under for verneombudsvalg høsten 2022.
Meld inn kandidater.

 

Verneområde Verneombud 21-22 Vara 21-22
Lokalt hovedvernombud Remi Aleksander Nielsen Marit Elisabeth Grønbech 
Botanisk hage og administrasjonen Remi Aleksander Nielsen David Ulleland
Seksjon for utadrettet virksomhet Marit Elisabeth Grønbech  Einar Strømnes
Seksjon for forskning og samlinger Christian Kierulf Aas *
Seksjon for konserverings- og forskningsteknikk * *
Kabelgata 38 - Økern Bjørn Lund Irina Maria Dimitru 

Plan for verneombudsvalget
Fram til 17. oktober kl. 12 mottas kandidatforslag av valgsekretær rigmorsg@uio.no. Alle kandidater får beskjed om at de er foreslått. Sekretær sjekker om forslagstillerne er stemmeberettigede og om kandidatene er valgbare. Valgstyret må godkjenn kandidatene. I valgstryret sitter: HIlde Næss, Jarl Andreas Anmarkrud og Rigmor Smith-Gahrsen (sekretær). 
Se mer om valgprosedyren her: https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/valg-vo-lamu/valg-av-verneombud/.       

Verneområde og forslagstillere Kandidater                      
Hagen og adm. Remi A. Nielsen, Jan-Tore Sandmo
UTAD Marit E. Grønbech, Einar Strømnes
SFS                        Arild Johnsen Christian K. Aas
SKF  
Økern Bjørn Lund, Irina Dumitru

Valgplanene er utsatt. Opprinnelig plan: 20.-28. oktober: Elektronisk valg gjennomføres fra kl. 10 20.10. til kl. 10 28.10.
Lenke til valget vil bli lagt ut her. 
28. oktober: Opptelling. Valgprotokoll lages.
31.10.-4.11.: De nyvalgte verneombudene gjennomfører valg av lokalt hovedverneombud (LHVO) og vara for lokalt hovedverneombud
7.11 -> Resultatene bekjentgjøres ved NHM
1.12. LAMU får orientering om valgprotokoll og valg av LHVO og vara for LHVO.
8.12. LAMU får orientering om valgprotokoll og valg av LHVO og vara for LHVO.
1.1.2023: Verneombudene og varaene trer i funksjon.


                                   

Publisert 7. jan. 2021 20:56 - Sist endret 24. okt. 2022 13:26