Det lokale arbeidsmiljøutvalget (LAMU) 2022 og 2023

LAMU har to års virketid.

Representanter for arbeidsgiver i LAMU
Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle  (leder av LAMU 2023)
Avdelingsdirektør Geir A. Rogstad 
HR-sjef Hedda Ugletveit
Vara: Seksjonsleder Jon Lønnve
Representanter for de ansatte i LAMU

Lokalt hovedverneombud Remi Aleksander Nielsen (leder 2022) 

vara: Marit Elisabeth Grønbech 

Senioringeniør SFS (Økern) Irina Maria Dumitru 

Overingeniør SFS (Tøyen) Birgitte Lisbeth Graae Thorbek 

Representant for studentene
Lise Huseby
vara: Solveig Bua LøkenSolveig Bua LøkenSolveig Bua Løken
Observatører i LAMU
Robert Nilsen fra Eiendomsavdelingen
HMS-koordinator Rigmor Smith-Gahrsen (sekretær)

Leder velges for ett år av gangen. Ledelse veksler mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Du kan melde saker til LAMU gjennom ditt verneombud. 

LAMU-møter 2022
27. januar, 21. april, 2. juni, 15. september og 1. desember.

LAMU - rapporter og møtereferater (passordbeskyttet)

Publisert 12. juni 2015 10:49 - Sist endret 20. jan. 2022 10:33