Siri Rui

Overingeniør - Lids hus
Bilde av Siri Rui
English version of this page
Telefon +47 22851623
Rom 454, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Ansvarsområder

Ansvar ved kryptogamsamlingene: lav, moser og sopp. Arbeidsoppgavene består blant annet av digitalisering, preparering, etikettering, innordning i samlingene, samt inn- og utlån.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Høiland, Klaus; Ryvarden, Leif & Rui, Siri (2019). Hva kan vi lære av sopp?
  • Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina; Bøckman, Petter; Hansen, Bitten Bolvig; Wollan, Anders Kvalvåg & Rui, Siri [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Fugleaktiviteter for barn og voksne i vinterferien.
  • Haugan, Reidar; Timdal, Einar; Frisch, Andreas; Rui, Siri & Bendiksby, Mika (2016). Miriquidica – yet another non-monophyletic lichen genus rich in cryptic species.
  • Haugan, Reidar; Bendiksby, Mika; Rui, Siri & Timdal, Einar (2014). Molecular phylogeny and taxonomy of the lichen genus Miriquidica (Ascomycota, Lecanoraceae).
  • Haugan, Reidar; Bendiksby, Mika; Rui, Siri & Timdal, Einar (2013). Molecular phylogeny and taxonomy of the lichen genus Miriquidica (Ascomycota, Lecanoraceae).
  • Haugan, Reidar; Bendiksby, Mika; Rui, Siri & Timdal, Einar (2013). Molecular phylogeny and taxonomy of the lichen genus Miriquidica (Ascomycota, Lecanoraceae).
  • Bjureke, Kristina; Elven, Reidar; Rui, Siri & Bjorå, Charlotte Sletten (2012). Herbariekveld.
  • Rui, Siri (2003). Reinlav; adventskalender i Østlandssendingen. [Radio]. Østlandssendingen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 10:11 - Sist endret 13. des. 2021 09:52