Christian Kierulf Aas

Bilde av Christian Kierulf Aas
English version of this page
Telefon +47 22851730
Rom 324, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

Siden 1991 forsker ved Fly/fugl-kontoret, som er rådgivende instans for Luftforsvaret og Avinor.
Cand. scient. i zoologi 1992, Universitetet i Oslo.

Faglige kompetanseområder

Ornitologiske befaringer på norske flyplasser.
Rådgivning om tiltak mot fugler på flyplasser, herunder utprøving av nye skremmemidler.
Identifisering av fuglerester fra kollisjoner mellom fugler og fly (birdstrikes).
Statistiske analyser av birdstrikes.
Formidling av forekomst av store fugleflokker til flypersonell.

Publikasjoner

 • Aas, Christian Kierulf (2018). Birdstrikes RNORAF 2017.
 • Aas, Christian Kierulf & Andersen, Jan (2018). News from Norway.
 • Aas, Christian Kierulf; Yri, Anders & Berg, Lasse (2017). Wildlife Hazard Management in Royal Norwegian Air Force.
 • Aas, Christian Kierulf & Johansen, Bjørn (2016). Conspicuous pied propellers - what are the latest results?
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Concern about increasing numbers of bigger birds.
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Conspicuous pied propellers – status 2016.
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Avinor – Activities since last meeting, results from Risk analysis bird –and wildlife control.
 • Aas, Christian Kierulf (2014). Bird Strike Statistics in Norway.
 • Aas, Christian Kierulf & Johansen, Bjørn (2014). Conspicuous pied propellers – a new method for keeping birds away from the aircraft? .
 • Aas, Christian Kierulf & Vikan, Kent Gøran (2013). Wildlife Hazard Management in Royal Norwegian Air Force (Presentasjon sendt til konferansen, som vi selv ikke kunne delta på.).
 • Aas, Christian Kierulf (2013). Birdstrikes LF 2012.
 • Aas, Christian Kierulf (2020). Bekjempingen av hageoldenborrer på Rygge flystasjon - status 2020. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2020). Fly/fugl-rapport Ørland flystasjon 30. september 2020. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2020). Årsrapport på fagområdet ornitologtjenester 2019. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og Luftforsvaret..
 • Aas, Christian Kierulf (2019). Reported bird strikes and hazardous birds in Mali - 2019 update. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2019). Bekjempingen av hageoldenborrer på Rygge militære flyplass 2019 med tilrådinger. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2019). Fly/fugl-rapport Rygge militære flyplass 11. oktober 2019. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2019). Fly/fugl-rapport Ørland flystasjon 8.-9. oktober 2019. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2019). Fly/fugl-rapport Ørland flystasjon 21.-22. mai 2019. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2019). Fly/fugl-rapport Kjeller flyplass 16. mai 2019. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2019). Årsrapport på fagområdet ornitologtjenester 2018. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og Luftforsvaret..
 • Aas, Christian Kierulf (2019). Årsrapport Avinor fugl- og viltkontroll 2018. Avinor.
 • Aas, Christian Kierulf (2019). Fly/fugl-rapport Ørland flystasjon 26.-27. september 2018. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Årsrapport Avinor fugl- og viltkontroll 2017. Avinor.
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Bekjempingen av hageoldenborrer på Rygge flystasjon 2018 med tilrådninger. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Rapport fra ornitologisk besøk ved Hasvik lufthavn 12. september 2018. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Honningsvåg lufthavn 5. september 2018. Avinor.
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Rapport fra ornitologisk besøk ved Tromsø lufthavn 27. august 2018. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Ørsta-Volda lufthamn 22. august 2018. Avinor.
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Rapport om forekomst av hageoldenborrer på Oslo lufthavn i 2017 med tilrådninger. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Vardø lufthavn 5. juni 2018. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf & Andersen, Jan (2018). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Kristiansand lufthavn, Kjevik 18. april 2018. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf & Andersen, Jan (2018). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Florø lufthamn 10. april 2018. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Fly/fugl-rapport Kjeller flyplass 16. mai 2018. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Fly/fugl-rapport Ørland hovedflystasjon 24.-25. april 2018. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Rapport fra ornitologisk besøk ved Sørkjosen lufthavn 30. mai 2018. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Rapport fra ornitologisk besøk ved Stokmarknes lufthavn 15. mai 2018. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Rapport fra ornitologisk besøk ved Ålesund lufthavn, Vigra 3. mai 2018. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2018). Bird and wildlife strike prevention at Pápa Air Base 27-28 February 2018 - an assessment [CONFIDENTIAL]. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Årsrapport Avinor fugl- og viltkontroll 2016. Avinor.
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Rapport fra ornitologisk besøk ved Trondheim lufthavn, Værnes 17. oktober 2017. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Rapport fra ornitologisk besøk ved Mo i Rana lufthavn 11. okt. 2017. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Rapport fra ornitologisk besøk ved Berlevåg lufthavn 19. sept. 2017. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Rapport fra ornitologisk besøk ved Røst lufthavn 14. september 2017. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf & Havenstrøm, Geir (2017). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Haugesund lufthavn 12. september 2017. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf & Andersen, Jan (2017). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Oslo lufthavn 22. august 2017. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Fly/fugl-rapport Haakonsvern militære landingsplass 16. august 2017. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Rapport fra ornitologisk besøk ved Sandane lufthamn 10. august 2017. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Fly/fugl-rapport Rena militære landingsplass 21. juni 2017. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Rørvik lufthavn 14. juni 2017. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Mehamn lufthavn 7. juni 2017. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf & Andersen, Jan (2017). Risikoanalyse fugl- og viltkontroll, Bodø lufthavn 19. april 2017. Avinor.
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Fly/fugl-rapport Andøya flystasjon 15.-16. mai 2017. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2017). Ålesund lufthavn Vigra - angående justering av flyplassgjerde i fm bygging av tursti - foreløpig svar og krav om utredning av innvirkning på fugleaktivitet i området. Internt notat Avinor. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Reported bird strikes and hazardous birds in Mali 2016. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Rapport fra ornitologisk besøk ved Sogndal lufthamn 28. september 2016. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Rapport fra ornitologisk besøk ved Røros lufthavn 23. august 2016. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2016). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Lakselv lufthavn, Banak 12. mai 2016. Avinor..
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2016). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen 18. mai 2016. Avinor..
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2016). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Leknes lufthavn 13. april 2016. Avinor..
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2016). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Svolvær lufthavn, Helle 12. april 2016. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Vurdering av en mulig beredskapsdam i nordenden av rullebanen på Ørland hovedflystasjon. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf & Ranestad, Pål (2016). Rapport utvikling birdstrikes 2012-2015. Internt notat Avinor. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Årsrapport Avinor fugl- og viltkontroll 2015. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Vurdering av rødnebbternekolonien ved terskel 11 på Stavanger lufthavn, Sola – skal den få bli eller må den bort? Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2016). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Brønnøysund lufthavn, Brønnøy 24. november 2015. Avinor..
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Fly/fugl-rapport Bardufoss flystasjon 7.-8. juni 2016. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Rapport fra ornitologisk besøk ved Værøy helikopterhavn 24. mai 2016. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Rapport fra ornitologisk besøk ved Vadsø lufthavn 17. juni 2016. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2016). Rapport fra ornitologisk besøk ved Bergen lufthavn 23. juni 2015. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2015). Fly/fugl-rapport Ørland hovedflystasjon 28. april 2015. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2015). Rapport fra ornitologisk besøk ved Førde lufthamn 21. oktober 2015. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2015). Rapport fra ornitologisk besøk ved Mosjøen lufthavn 30. sept. 2015. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2015). Rapport fra ornitologisk besøk ved Svalbard lufthavn 30. juni 2015. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2015). Rapport fra ornitologisk besøk ved Båtsfjord lufthavn 18.-19. juni 2015. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2015). Rapport fra ornitologisk besøk ved Hammerfest lufthavn 5. mai 2015. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2015). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Namsos lufthavn 17. november 2015. Avinor.
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2015). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Sandnessjøen lufthavn, Stokka 3. november 2015. Avinor.
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2015). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Kristiansund lufthavn, Kvernberget 13. oktober 2015. Avinor.
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2015). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Harstad/Narvik lufthavn, Evenes 15. september 2015 . Avinor.
 • Aas, Christian Kierulf (2014). Felling av sangsvaner på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes 2014. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2014). Rapport fra videofilming av trærne på Krohns eiendom og gjerdet mellom eiendommen og Molde lufthavn høsten 2013. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2014). Fly/fugl-rapport fra Narvik lufthavn 12. november 2014. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2014). Fly/fugl-rapport fra Vardø lufthavn 30. oktober 2014. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2014). Fly/fugl-rapport fra Andøya flystasjon/ Andøya lufthavn 8. oktober 2014. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2014). Rapport fra ornitologisk besøk ved Mehamn lufthavn 27. mai 2014. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2014). Rapport fra ornitologisk besøk ved Honningsvåg lufthavn 13. mai 2014. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2014). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Bergen lufthavn, Flesland 2. september 2014. Avinor.
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2014). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Tromsø lufthavn, Langnes 7. april 2014. Avinor.
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2014). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Alta lufthavn 6. mars 2014. Avinor.
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2014). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Molde lufthavn, Årø 6. mai 2014. Avinor.
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2014). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Stavanger lufthavn, Sola 18. august 2014. Avinor.
 • Aas, Christian Kierulf (2013). Rapport fra ornitologisk besøk ved Stavanger lufthavn, Sola 14. oktober 2013. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2013). Rapport fra ornitologisk besøk ved Ørsta-Volda lufthamn 29. mai 2013. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2013). Rapport fra ornitologisk besøk ved Hasvik lufthavn 20. juni 2013. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Aas, Christian Kierulf (2013). Rapport fra ornitologisk besøk ved Svolvær lufthavn 12. juni 2013. Fly/fugl-kontoret, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo..
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2013). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Røst lufthavn 6. juni 2013. Avinor.
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2013). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Trondheim lufthavn, Værnes 07.05.2013. Avinor.
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2013). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Kristiansand lufthavn, Kjevik 26.08.2013. Avinor.
 • Ranestad, Pål & Aas, Christian Kierulf (2013). Risikoanalyse Fugl- og viltkontroll Stokmarknes lufthavn, Skagen 24. oktober 2013. Avinor.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 10. mars 2021 10:14