Lokal beredskapsplan

Naturhistorisk museums lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Beredskapsplan

  • Lokal beredskapsplan for Naturhistorisk museum ligger i CIM. 
  • Les mer om beredskap ved UiO

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ring nødetatene først, så vakt- og alarmsentralen

Nødnumre:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Universitetets vakt- og alarmsentral: 22 85 66 66

Beredskap på Naturhistorisk museum

KONTAKTINFORMASJON:

Navn Stilling Tlf. arbeid Mobil Privat
Brit Lisa Skjelkvåle BEREDSKAPSLEDER
Museumsdirektør
  91694004  
Geir Arve Rogstad Avdelingsdirektør 22851780 95788867  
Rigmor Smith-Gahrsen HMSB-koordinator 22850311 98862709  

 

Se også

Kriseinfo fra myndighetene

Publisert 23. mai 2012 15:18 - Sist endret 11. feb. 2022 10:37