Opplæring i brannvern ved NHM

Alle som ansettes ved NHM skal gjennomgå opplæring i brannvern innen en uke etter tiltredelse.

Opplæring i brannvern er en viktig del av HMS-arbeidet ved NHM for å sikre at det ikke oppstår brann eller eksplosjon, og unngå at det skal oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier ved UiO grunnet branner eller branntilløp. NHM forvalter store samlingsverdier, og mange verdifulle gjenstander og kulturhistoriske bygninger som heller ikke må bli skadet ved brann.

NHM er pålagt av Brann- og redningsetaten (BRE) å dokumentere brannvernopplæring av alle brukere av våre bygninger.

Om brannvern ved Universitetet i Oslo

Etasjekontakter ved Naturhistorisk museum

Publisert 31. aug. 2009 11:33 - Sist endret 9. aug. 2022 08:33