English version of this page

Fuglesamlingen

utstoppede fugler i magasin på naturhistorisk museum

Fuglesamlingen består av over 150 000 objekter og omfatter over en tredel av alle verdens 11 072 arter kjente arter.

En stor del av samlingen består av fugleskinn montert i naturlige positurer (såkalte montasjer) eller sydd sammen til et mindre plasskrevende studieskinn. Det er ikke lenger vanlig å samle inn hele dyr til slike samlinger her til lands. De aller fleste av våre objekter er derfor 100–200 år gamle, og tilveksten er i dag meget begrenset.

En annen del av samlingen består av blod-, vevs- og DNA-prøver, og faller dermed også inn under Naturhistorisk museums DNA-bank. Det er denne delsamlingen det i dag er knyttet størst aktivitet til, og den har vokst jevnt siden den ble startet opp på 1990-tallet. De fleste objektene er blodprøver tatt av levende, ville fugler, som så har blitt sluppet fri igjen etter å ha gitt sitt bidrag til vitenskapen. Fra blod og vev kan det hentes us DNA som kan brukes i genetiske studier.

Den mest spesielle delen av Fuglesamlingen er samlingen av spermceller fra over 750 fuglearter, hovedsaklig spurvefugl (orden Passeriformes). Samlingen er bygd opp som del av forskningsgruppen Evolusjonær kjønnsforskning (SERG) sitt arbeid over de siste 15–20 årene, og er unik i verden.

Eggsamlingen består av over 10 000 sett (kull eller enkeltegg), og nesten alle norske hekkefugler er representert. I tillegg finnes det en mindre samling av skjeletter og fugler oppbevart i etanol.

Samlingen brukes først og fremst i forskningsøyemed, og er tilgjengelig for forskere fra hele verden. En del av objektene er også å finne i de zoologiske utstillingene

Høydepunkter fra samlingen

  • Geirfugl Pinguinus impennis (utdødd)
  • Carl Lumholtz' samlinger fra Australia (1880–84) og Borneo (1913–16)
  • Knut Dahls samlinger fra Sør-Afrika (1893–94) og Australia (1894–96)
  • Objekter fra Fridtjof Nansen (1882–1896), Otto Sverdrup (1900–1902) og Roald Amundsen (1904–1925)
  • Objekter fra Tristan da Cunha-ekspedisjonen (1937–38)
  • Objekter fra Sørishavet og Antarktis 

Utforsk våre samlinger

Trenger du eksemplarer eller prøver til ditt forskningsprosjekt og ønsker tilgang til våre samlinger? På våre samlingssider finner du informasjon om våre del-samlinger. I vår digitale samlingsportal kan du søke etter spesifikke objekter. 

Søk i samlingen

Tilknyttet personell

Faglig kurator: Jan T. Lifjeld
Teknisk kurator: Lars Erik Johannessen
Taksidermist: Bjørn Aksel Bjerke
 

Kontaktinfo

Fuglesamlingen
nhm-bird@nhm.uio.no

Naturhistorisk museum
v/Jan T. Lifjeld
Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo