English version of this page

Evolusjonær kjønnsforskning - SERG

SERG ("Sex and Evolution Research Group") søker å utvikle ny kunnskap om betydningen av kjønn i evolusjonære prosesser, sammenhengen mellom hybridisering og artsdannelse og hva som driver makroevolusjonære endringer.

Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” (Theodosius Dobzhansky 1973)

"Nothing in evolution makes sense except in the light of sex" (SERG 2013)

Bildet kan inneholde: fugl, nebb, phasianidae, fjær, galliformes.
Blåstrupehannens (Luscinia svecica) prangende farger er foredlet av hunnens estetiske sans gjennom generasjoner med partnervalg. Foto: Bjørn Aksel Bjerke.

De aller fleste artene på Jorden finnes i to utgaver, som hanner og hunner. Nært beslektede arter viser ofte forskjeller i kjønnskarakterer. Derfor er kjønn en nøkkel til å forstå evolusjon og artsdannelse. I SERG forsker vi på betydningen av kjønn i evolusjon på alle nivåer av biologisk variasjon, fra gener og genomer via kjønnsceller til sekundære kjønnskarakterer og atferd, blant individer, populasjoner og arter av virveldyr

Vitenskap dreier seg om å forstå "hvorfor" og "hvordan". Vi søker svar på bl.a. følgende spørsmål:

  • hvorfor ser kjønnene likedan ut hos noen arter men er forskjellige hos andre?
  • hvorfor er noen arter monogame mens andre er promiskuøse?
  • hvorfor er spermier så variable i form og størrelse?
  • hvordan oppstår reproduktiv isolasjon i en artsdannelsesprosess? Er kjønnskarakterer avgjørende?
Emneord: Kjønn og kjønnskonflikt, Seksuell seleksjon, Fugl, Spermier, Spermiekonkurranse
Publisert 26. sep. 2013 16:40 - Sist endret 20. sep. 2021 10:29