English version of this page

Evolusjonær kjønnsforskning - SERG (Sex and Evolution Research Group)

Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” (Theodosius Dobzhansky 1973)

"Nothing in evolution makes sense except in the light of sex" (SERG 2013)

Blåstrupehannens (Luscinia svecica) prangende farger er foredlet av hunnens estetiske sans gjennom generasjoner med partnervalg. Foto: Bjørn Aksel Bjerke.

De aller fleste artene på Jorden finnes i to utgaver, som hanner og hunner. Nært beslektede arter viser ofte forskjeller i kjønnskarakterer. Derfor er kjønn en nøkkel til å forstå evolusjon og artsdannelse. Vår forskningsgruppe ønsker å utvikle ny kunnskap om kjønn i evolusjonære prosesser. Vi forsker på gener, kjønnsceller, atferd, utseende, populasjoner og arter, og fugl er våre primære studieobjekter.

Vitenskap dreier seg om å forstå "hvorfor" og "hvordan". Vi søker svar på bl.a. følgende spørsmål:

- hvorfor ser kjønnene likedan ut hos noen arter men er forskjellige hos andre?

- hvorfor er noen arter monogame mens andre er promiskuøse?

- hvorfor er spermier så variable i form og størrelse?

- hvordan oppstår reproduktiv isolasjon i en artsdannelsesprosess? Er kjønnskarakterer avgjørende?

Emneord: Kjønn og kjønnskonflikt, Seksuell seleksjon, Fugl, Spermier, Spermiekonkurranse
Publisert 26. sep. 2013 16:40 - Sist endret 6. jan. 2021 09:47