Fiskesamlingen

Bildet kan inneholde: tre, hale, fisk, virvelløse dyr.

Fiskesamlingene er fordelt på "norsk faunaområde" som omfatter Norge med kystfarvann, Barentshavet med Svalbard og Norskehavet med Jan Mayen ( ca. 28 000 objekter) og på utlandet forøvrig (ca. 7 000 objekter). Samlingene av amfibier og krypdyr er delt på en norsk herpetologisk samling ( ca. 2 000 objekter) og en utenlandsk herpetologisk samling (ca. 6 000 objekter). En mindre tørrsamling av herpetologiske- og fiskeskjeletter og av fiskeotolitter forefinnes også. Montre med fisk, amfibier og krypdyr finnes i utstillingene.

Disse samlingene benyttes først og fremst i forskningssammenheng, men også noe til undervisning. En oversikt over samlingens typer ble i 1969 publisert i Rhizocrinus 1(1), men trenger i dag revisjon.

Av nålevende arter er det globalt kjent omlag 20 000 av fisk, 2 350 av amfibier og 6 200 av krypdyr. I Norge er det registert rundt 380 fisker, 6 amfibier og 7 krypdyr.

Samlingsansvarlig: Michael Matschiner

Publisert 6. mars 2022 13:53 - Sist endret 6. apr. 2022 20:51