English version of this page

Helmintsamlingen

Helmintsamlingen har ansvaret for 22 virvelløse taksa (også kjent som phyla eller rekker). Et spesielt fokus innen samlingen er på parasitter som infiserer fisk såsom haptormarker (Monogenea, Gyrodactylus) og ikter (Digenea, Phyllodistomum), så vel som på rundmarker (Nematoda, Elaphostrongylus) som infiserer hjortefamilien (Cervidae). Et annet takson med spesiell forskningsinteresse er flerbørstemarker (Annelida).  

Menneskets brede bendelmark, fiskandmarken og måkemarken er noen av de bendelmarkartene det har vært forsket på ved Helmintsamlingen. Bildet viser tre voksne, gravide bendelmarker fra tarmen på sluttvertene.

Samlingen har ansvaret for følgende taksa:

 1. PROTOZOER (et samlebegrep for encellede organismer med en kjerne, men uten muligheter for fotosyntese)
 2. METAZOER (Metazoa – flercellede organismer)
  1. PLACOZOER (Placozoa)
  2. MYXOZOER (Myxozoa; nå en undergruppe av Nesledyr) 
  3. ACOELOMORFER (Acoelomorpha) inkludert:
   • Acoeler (Acoela) 
   • Nemertodermatider (Nemertodermata)
  4. XENOTURBELLER (Xenoturbella)
  5. KINORYNCHER (Kinorhyncha)
  6. LORICIFERER (Loricifera)
  7. PRIAPULIDER (Priapulida)
  8. RUNDMARKER, NEMATODER (Nematoda)
  9. TAGGELMARKER (Nematomorpha)
  10. PILORMER (Chaetognatha)
  11. ORTHONECTIDER (Orthonectida; opprinnelig en del av Mesozoa)
  12. RHOMBOZOER (Rhombozoa eller Dicyemida; opprinnelig en del av Mesozoa)
  13. KJEVEMARKER (Gnathostomulida)
  14. MICROGNATHOZOER (Micrognathozoa)
  15. SYNDERMATER (Syndermata) inkludert:
   • Hjuldyr (Rotifera)
   • Krassere (Acanthocephala)
  16. GASTROTRICHER (Gastrotricha)
  17. FLATMARKER (Platyhelminthes) inkludert:
   • Flimmermark (frittlevende flatmarker)
   • Haptormark (Monogenea)
   • Ikter (Digenea)
   • Bendelmark (Cestoda)
  18. RINGBÆRERE (Cycliophora)
  19. SLIMMARKER eller TRÅDMARKER (Nemertea)
  20. HESTESKOMARKER (Phoronida)
  21. MOSDYR (Bryozoa eller Ectoprocta)
  22. LEDDMARKER (Annelida) inkludert:
   • Flerbørstemark (marine børstemarker)
   • Fåbørstemark eller Meitemark (meitemarker og slektninger)
   • Igler (Hirudinea)
   • Skjeggbærere, Pogonophorer eller vestimentiferer (Siboglinidae, undergrupper er Pogonophora & Vestimentifera)
   • Pølsemarker (Echiura)
   • Stjernemarker (Sipuncula)
   • Myzostomider (Myzostomida)

 Leder: Professor Torsten H. Struck; overingeniør: Ann-Helén Rønning

Publisert 6. mars 2022 13:53 - Sist endret 6. apr. 2022 13:43