Elever bidro til forskning for Operasjon Dagsverk

Torsdag 31. oktober hadde Naturhistorisk museum besøk av to elever fra 8.-klasse som en del av Operasjon Dagsverk. Elevene bidro til forskningsprosjektet "Natur i endring" for å samle inn penger til aksjonen, som i år går til ungdommer som jobber i gruver i Den demokratiske republikken Kongo, for å bedre deres fremtidsmuligheter. 

Elever fra Bøler skole fikk prøve seg som forskere under Operasjon Dagsverk. 

I sitt arbeid for Operasjon Dagsverk har 8.-klasse-elevene Eldar Poorkand Tjøtta og Erling Bryn Folvik fra Bøler skole gjennomgått 130 år gamle registreringer av tre- og skoggrenser i Nord-Norge. 

Detektivarbeid

De har funnet fram til hvor registreringene har vært gjort ut ifra kart, og lagt inn geografiske koordinater og andre data.

Bildet kan inneholde: tekst, papir, dokument, font, papirprodukt.
Det er som detektivarbeid å gå igjennom registreringer i gamle bøker. Foto: Naturhistorisk museum

Dette er et tidkrevende arbeid som minner mye om arbeidet til en detektiv. Stedsnavn har endret seg, teksten er skrevet i gammel målform og viktig informasjon er skrevet i usammenhengende tekst (se foto).

Forskning på endring av tregrensa

Dataene de har fremskaffet vil bli brukt i gjentaksstudier, slik at vi kan finne ut hvor raskt tre- og skoggrensene har endret seg de siste 130 åra. Dette arbeidet skjer som en del av forskningen knyttet til prosjektet Natur i endring, som er en del av forskningsgruppen Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco) sitt samarbeid med andre forskningsmiljøer ved Institutt for geofag (UiO). Natur i endring samarbeider også med DNT, og har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Tillit til forskningsresultater

Peter Horvath, teknisk sjef i prosjektet, sier at de er storfornøyd med guttenes innsats, og at det ligger mye læring for ungdommer i å delta i forskningsprosjekter. Å forstå forskningsprosessen er viktig for tilliten befolkningen har til forskningsresultater. Horvath mener dette er spesielt viktig for dagens ungdom, ettersom informasjonsstrømmen nå er mer krevende enn før.

Naturhistorisk museum takker Eldar og Erling for god innsats – og håper pengene til Operasjon Dagsverk kommer til nytte for ungdommene i Kongo!

Publisert 1. nov. 2019 14:27 - Sist endret 4. aug. 2020 11:54