Stor økning i besøkstall

Naturhistorisk museum hadde 48 prosent økning i besøkstall første kvartal 2018 sammenlignet med fjoråret. I mars tok over 15.000 personer turen til NHM innendørs. Ikke siden det berømte Ida-fossilet ble vist frem i 2011 har museet hatt så stort antall publikum i løpet av en måned.

Søndag 18. mars var det dinosaur-dag og mange som tok turen til museet på Tøyen. Foto: NHM

- Dette er resultat av flere faktorer, som ny utstilling og et bredt publikumsprogram. Hvis trenden fra første kvartal fortsetter kan vi få et rekordår i antall publikum, uttaler direktør ved NHM Tone Lindheim.

Tall fra første kvartal viser at museet hittil i år har hatt 36.428 besøkende. Dette er en betydelig økning i forhold til tidligere år. Tabellen viser utviklingen fra 2015 til 2018. Nedgangen i besøkstall 2017 skyldtes at museet var stengt i november og store deler av desember pga. rehabilitering.

Tall fra første kvartal viser at museet hittil i år har hatt 36.428 besøkende. Dette er en betydelig økning i forhold til tidligere år. Tabellen viser utviklingen fra 2015 til 2018. Nedgangen i besøkstall 2017 skyldtes at museet var stengt i november og store deler av desember pga. rehabilitering.

I januar åpnet NHM evolusjonsutstillingen «Livets tre». Den har fått veldig god respons. I tillegg har NHM hatt en rekke arrangementer som har trukket fulle hus. Både lysvandring i Botanisk hage, dinosaur-dag, vin & vitenskapskveld, frokostmøter og foredrag har vært veldig populære.

Museet har normalt 800.000 besøkende i Botanisk hage i løpet av et år og ca 100.000 i innendørsutstillingene.

 
Last ned mediefil
Publisert 18. apr. 2018 15:25 - Sist endret 5. apr. 2019 17:27