Har jeg funnet en meteoritt eller ikke?

Meteoritter og ikke-meteoritter:

Del 1 av 5

Meteoritter er himmellegemer som har falt ned på Jorden, med opprinnelse utenfor Jorden. De er ganske sjeldne, og vi kjenner pr. 2013 bare 16 meteoritter i Norge. Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo får stadig henvendelser om stein, med spørsmål om det kan være meteoritt. Vi skal derfor her se på noen karakteristika for meteoritter, men også se på noen eksempler på ikke-meteoritter. Alle fotografier er tatt av Tom V. Segalstad ved Naturhistorisk museum (NHM), unntatt der annen fotograf er angitt.

Ski-meteoritten er Norges første meteoritt, fra et observert meteoritt-fall i 1848. Den viser mange av meteorittenes kjennetegn: Rundet form, sort smelteskorpe utenpå, og relativt lys farge inni. Meteoritten er en typisk stein-meteoritt av typen chondritt, den vanligste meteoritt-typen. Du kan se meteoritten i utstillingen "Stein og Bein" i Collets hus/zoologisk museum. Foto: Per E. Aas, NHM.

Jern-meteorittene består hovedsakelig av et naturlig legert magnetisk nikkeljern, som får lignende egenskaper som vårt industrielt fremstilte "rustfritt stål". Ved etsing med syre kommer det fram et sammenvoksnings-mønster av jern-lameller med ulikt nikkelinnhold (Widmanstätten-figurer). I tillegg kan det opptre brune rundete legemer av jernsulfidet troilitt, som avbildet her. 

Chondrittene er satt sammen av millimeter-store rundete legemer, kalt chondruler. Dette er et typisk trekk for flertallet av meteorittene, og ikke typisk for jordiske bergarter.
Mikroskop-foto: Dante Lauretta.

Stein-jern-meteoritter består av magnetisk nikkeljern og silikat-mineraler, ofte grønn olivin og pyroksen. Troilitt kan også forekomme. 

 

Neste side: gå til side 2 av 5

 

Av førsteamanuensis Tom V. Segalstad
Publisert 11. feb. 2009 07:50 - Sist endret 15. nov. 2016 21:06