English version of this page

Bli kjent med Ida – verdens eldste apeskjelett

Ida er verdens eldste hele apeskjelett, og ett av museets mest verdifulle objekter. Hun ble kjøpt av museet i 2007, og ble presentert for verden i mai 2009.

Ida er fascinerende på mange måter:

  • den dramatiske historien om den uheldige lille jenta, fortsatt med melketenner, som hadde brukket den ene hånden, som ble forgiftet, falt i vannet og druknet
  • hvor enestående godt bevart fossilet er
  • hva fossilet kan fortelle oss om menneskets egen evolusjonshistorie
  • hemmeligholdet som omhyllet fossilet fra det ble funnet i 1983 til det ble offentlig kjent
  • den planlagte lanseringen, med bok, TV-film, eget nettsted, store pressekonferanser og tilsvarende stor mediedekning
  • debatten rundt forskningsformidling som kom i kjølvannet av lanseringen