Hvordan blir jeg paleontolog?

Utdannelsen er et universitetsstudium, og krever studiekompetanse fra videregående skole. Man bør ikke velge bort matematikk, biologi og kjemi! Geofag kan man også ta som valgfag på videregående skole.

Paleontologi er en del av faget geologi (geofag, sammen med geografi og geofysikk nå), og undervises ved de matematisk-naturvitenskapelige (eller "realfaglige") fakultetene ved universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Universitetsstudiet tar vanligvis ca 5 år, som starter med en treårog bachelorgrad i enten biologi eller geologi, som kan utvides til en mastergrad, ofte med interessant feltarbeide og innsamling av fossiler og annen informasjon. Man kan også gå videre med en doktorgrad ("PhD"), og man får da lønn til dette.

Ved Universitetet i Oslo kan man ta en av to mastergrader: 

Begge disse løpene betyr ett år med fag først, og så ett år med skriving av masteroppgave, og det er oppgaven som egentlig gjør deg til paleontolog. For å bli en god paleontolog er det viktig at du har noen biologi- og noen geologi-fag. Det får du ved å fylle opp de valgfrie emnene i gradene du tar med fagene fra det andre feltet (dvs hvis du studerer biologi tar du geologi-fag der du har ledig plass i timeplanen). Paleontologistudiet omfatter og krever kurs i matematikk, kjemi og fysikk, så man må ha en viss forståelse for disse fagene. De fleste bøkene ved universitetet er på engelsk, og man må derfor beherske engelsk ganske bra.

Les mer om studiet:

http://www.mn.uio.no/geo/studier/

og hvilke

kurs som gis innen paleontologi

ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Paleontologi har jo med alt forhistorisk liv å gjøre, men kan man spesialisere seg som bare dinosaurpaleontolog? Og hvordan får man i så fall jobb etterpå?

Du kan ta en master i paleontologi her ved Universitetet i Oslo, det eneste stedet du kan studere dinosaurer i Norge. Du kan du starte med en bachelor i biologi eller geologi, og så velge paleontologi i masterstudiet.

http://www.mn.uio.no/geo/studier/

http://www.mn.uio.no/bio/studier/

Vi har samarbeid med både nord-amerikanske og europeiske dinosaurforskere, så det er mye å velge i. Å være med på utgravninger er ikke noe problem. Så lenge du er student i paleontologi og er villig til å betale reisen selv er det mange muligheter rundt omkring i verden.

Internasjonalt er det en del stillinger som dinosaurforsker, men under 100 (!). Konkurransen er altså stor, så det gjelder å være god. Og det er du ved å velge ett studium som du virkelig brenner for isteden for å forsøke å være taktisk.

Hva slags jobber kan paleontologer få?

Paleontologer har ofte mye geologisk og biologisk kunnskap, og får jobber innen forskning, skoleverket/undervisning (ved grunnskole, videregående skole, universitet), i industrien (spesielt oljeindustrien. ettersom fossilene er opphavet til olje og gass, og brukes til å datere bergartene man finner olje i), i museer, og tildels i forvaltning (dersom man også har andre relevante fag i studiet, f.eks. geografi, biologi, matematikk). Mange norske paleontologer har fått jobb i utlandet, og vi har også utenlandske paleontologer/geologer i Norge.

Hvor store er sjansene for å få en jobb senere hvor jeg kan studere fossiler?

Det er vel kanskje 3-5 som utdanner seg som paleontolog i Norge for tiden. Mange går over i oljebransjen, og når oljeprisen er lav, er det lav etterspørsel etter paleontologer. Oljebransjen har mer behov for mikropaleontologer (de som studerer små fossiler i mikroskop, f.eks. encellede foraminiferer, sporer og pollen). Paleontologi-jobber for store fossiler er det omtrent ikke i Norge, kun fire-fem stillinger ved universitetene.

Så ja, - man kan få jobb i Norge, men det er ikke enkelt.

Hva heter de jobbene hvor man kan studere menneskelig utviklingshistorie og evolusjon generelt? Er det paleontologi det også, eller er det arkeologi?

Når det gjelder arkeologi, så jobber ikke de med fossiler. De leter etter og jobber med spor av menneskers aktiviteter, f.eks. pilspisser, helleristninger, kokekar, hustufter, smykker, vikingskip og delvis med bein/skjeletter av mennesker og steinalderboplasser.

Disse jobber på Kulturhistorisk (Historisk) museum, hos Riksantikvaren, eller driver med kulturminneforskning.

Det er paleontologene som graver etter fossiler (rester av dyr og planter). Slike rester finnes det mye av på Østlandet, rundt Oslo, men er mer sjeldent i andre deler av landet.

Så studiet av menneskets aktiviteter (bygge hus, spise, jakte, lage smykker, klær etc. etc.) går inn under arkeologien, mens studiet av mennesket som biologisk "dyr" går inn under paleontologien (evolusjon, DNA, vekst, skjelett, tenner). Men når det gjelder studiet av fossile mennesker, samarbeider arkeologer, paleontologer, botanikere (som ser på hva mennesker dyrket og i hvilket klima de levde), og zoologer (som identifiserer dyrene som tidlige mennesker omga seg med, hva de drepte og hva de spiste, ofte analysert fra bein og tannfunn i menneskenes fossile "søppeldynger").

Er det noe penger i dette yrket?

Mange paleontologer arbeider i oljeindustrien, og tjener godt med penger. Vi som jobber ved universiteter tjener mindre, noe mer enn lærere ved videregående skoler.

Hvor store sjanser er det for at jeg kan finne et helt nytt fossil?

STORE! Det finnes daglig nye fossiler, om ikke akkurat store og spektakulære. Det dukker opp nye dinosaurer f.eks. hvert år (men ikke i Norge). Store områder innen paleontologien er fortsatt uutforsket!

Arbeidsoppgaver som paleontolog på Naturhistorisk museum

Forskerstillingene omfatter undervisning av studenter ved universitetet, forskning, formidling og musealt arbeide.

Museumsarbeidet omfatter arbeide i utstillingene: lage utstillinger, skrive tekster, lage utkast til illustrasjoner og modeller, plukke ut fossiler m.m. Formidling betyr at vi skal ha kontakt med publikum gjennom nettet, holde foredrag, være i TV, radio og aviser, skrive bøker og kortere artikler om fagfeltet vårt. En annen viktig oppgave er arbeid med samlingene. I tillegg til de fossilene vi har utstilt (ca. 650 stk)., har vi mer enn 1,5 millioner fossiler i samlingene. Disse skal merkes med etiketter, og registreres i datamaskiner. Mye av dette arbeidet utføres av studenter og annen innleid arbeidskraft. I forskningen kan vi fordype oss i temaer som vi synes er spennende, reise på ekspedisjoner og finne nye fossiler.

Les mer om geologi ved NHM
Mer om fossiler
Faktasider innen paleontologi

Publisert 30. jan. 2009 17:36 - Sist endret 19. apr. 2022 13:00