English version of this page

Evolusjon og paleobiologi (EPA)

Forskningsgruppa i evolusjon og paleobiologi utforsker livets utvikling ved å kombinere studier av nålevende arter og fossiler. Vi bruker teori, metoder og data fra evolusjonsbiologi og paleontologi for å forstå endringer i arter og økosystemer over ulike tidsrom, fra noen få generasjoner til millioner av år. Forskningsgruppa studerer ulike organismergrupper – fra pattedyr til marine virvelløse dyr – for å nå målet om å bringe forskningsfeltene paleontologi og evolusjonsbiologi nærmere hverandre.

logo med fylogenetisk tre og forstørrelsesglass
Publisert 12. sep. 2021 21:50 - Sist endret 18. okt. 2022 10:47