English version of this page

Plante- og soppsystematikk (ISOP)

ISOP-gruppen ( “Integrative Systematics of Plant and Fungi”) arbeider med taksonomi, systematikk og fylogeni innen planter og sopp. Særlig er vi opptatt av utvalgte grupper av afrikanske enfrøbladede planter (Bjorå, Stedje), barksopper (Larsson) og skorpelav (Timdal).

En av de største globale truslene mot vårt miljø er det akselererende tap av biologisk mangfold. Utforskning, dokumentasjon og formidling av biologisk mangfold baserer seg på og er helt avhengig av at organismene i naturen er kjent, har navn og er klassifisert. Taksonomi er læren om klassifisering og systematisering av livet på jorda. Moderne systematikk og taksonomi har et solid teoretisk grunnlag, tester hypoteser og har tilgang til et økende spekter verktøy. Molekylære metoder, og særlig DNA sekvensdata, brukes i økende grad til å definere taksonomiske enheter, analysere deres slektskap og kartlegge deres utviklingshistorie i tid og rom.

Publisert 26. mars 2015 12:32 - Sist endret 10. mars 2019 07:40