Hallvard Elven

Image of Hallvard Elven
Norwegian version of this page
Phone +47 22851883
Room 320, Zoological Museum
Username
Visiting address Sars' gate 1 Tøyen
Postal address NCB - National Centre for Biosystematics Natural History Museum University of Oslo P.O. Box 1172 Blindern NO-0318 Oslo

Background

PhD project on phylogeny of staphylinid beetles under Vladimir Gusarov. I have previously done my master thesis at NHM (phylogeny and taxonomy of fungus gnats), and have worked with databasing of vascular plants and insects under the MusPro and revita projects.

Ongoing and planned research projects

PhD project

Publications

 • Aarvik, Leif; Bengtsson, Bengt Åke; Elven, Hallvard; Ivinskis, Povilas; Jürivete, Urmas & Karsholt, Ole [Show all 8 contributors for this article] (2021). Additions and corrections to the Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera. Norwegian Journal of Entomology. ISSN 1501-8415. 68(1), p. 1–14. Full text in Research Archive
 • Elven, Hallvard & Andersen, Trond (2020). First record of Brachypsyche sibirica (Martynov, 1924) (Trichoptera, Limnephilidae) from Norway. Norwegian Journal of Entomology. ISSN 1501-8415. 67(1), p. 5–7. Full text in Research Archive
 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid & Hegre, Hanne [Show all 51 contributors for this article] (2020). Alien species in Norway: Results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence. ISSN 2688-8319. 1(1). doi: 10.1002/2688-8319.12006. Full text in Research Archive
 • Maes, Dirk; Verovnik, Rudi; Wiemers, Martin; Brosens, Dimitri; Beshkov, Stoyan & Bonelli, Simona [Show all 69 contributors for this article] (2019). Integrating national Red Lists for prioritising conservation actions for European butterflies. Journal of Insect Conservation. ISSN 1366-638X. 23(2), p. 301–330. doi: 10.1007/s10841-019-00127-z.
 • Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet & Hansen, Haakon [Show all 51 contributors for this article] (2019). Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions. ISSN 1387-3547. 21(10), p. 2997–3012. doi: 10.1007/s10530-019-02058-x. Full text in Research Archive
 • Aarvik, Leif; Bengtsson, Bengt Åke; Elven, Hallvard; Ivinskis, Povilas; Jürivete, Urmas & Karshol, Ole [Show all 8 contributors for this article] (2017). Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera. Norwegian Journal of Entomology. ISSN 1501-8415. Full text in Research Archive
 • Elven, Hallvard; Bachmann, Lutz & Gusarov, Vladimir (2012). Molecular phylogeny of the Athetini-Lomechusini-Ecitocharini clade of aleocharine rove beetles (Insecta). Zoologica Scripta. ISSN 0300-3256. 41(6), p. 617–636. doi: 10.1111/j.1463-6409.2012.00553.x.
 • Elven, Hallvard; Bachmann, Lutz & Gusarov, Vladimir (2010). Phylogeny of the tribe Athetini (Coleoptera: Staphylinidae) inferred from mitochondrial and nuclear sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution. ISSN 1055-7903. 57(1), p. 84–100. doi: 10.1016/j.ympev.2010.05.023.
 • Endrestøl, Anders & Elven, Hallvard (2009). Two species of Aphrodinae (Hemiptera, Cicadellidae) new to the Norwegian fauna. Norwegian Journal of Entomology. ISSN 1501-8415. 56(1), p. 24–27.

View all works in Cristin

 • Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders & Wegter, Jurgen (2021). Mysteriefunnet. Insektnytt. ISSN 0800-1804. 46(4), p. 5–13.
 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid & Hegre, Hanne [Show all 51 contributors for this article] (2020). Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway.
 • Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve; Elven, Hallvard & Tysse, Åsmund (2019). Tilrettelegging for polinatorer: Hvilke arealer er egna og hvilke arter skal vi satse på? Tips om gode skjøtselstiltak.
 • Elven, Hallvard & Andersen, Trond (2019). Nøkkel til vårfluefamilier i Norge.
 • Elven, Hallvard (2016). Den lille larven aldri mer.
 • Elven, Hallvard & Solhaug, Knut Erik (2016). Sommerfuglkartlegging på Brønnøya. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Søli, Geir Einar Ellefsen & Elven, Hallvard (2016). Norges artsmangfold.
 • Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders & Bergersen, Ove (2015). Augnestikkaren – vakker og ufarleg. [Internet]. forskning.no.
 • Elven, Hallvard (2014). Sommerfugler – vakre monarker og lurvete møll.
 • Elven, Hallvard (2014). Butterfly conservation in Norway.
 • Elven, Hallvard & Martiniussen, Erik (2014). Den stille utryddelsen. [Newspaper]. Dagens Næringsliv.
 • Elven, Hallvard; Røsok, Øystein & Bengtson, Roald (2014). Det siste halmstrået: Oppal og utsetting av lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon. Insektnytt. ISSN 0800-1804. 39(2), p. 5–20.
 • Elven, Hallvard & Melgård, Marianne L. L. (2013). Sommerfugloppdretteren. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Elven, Hallvard & Baanerud, Erik (2013). Lakrismjeltblåvinge, på kanten av stupet. [Radio]. NRK1+.
 • Elven, Hallvard & Helleve, Torstein (2013). Blått lys for blå skjønnheit. [Internet]. Naturhistorisk museum / Forskning.no.
 • Elven, Hallvard; Selmer-Anderssen, Per Christian; Røsok, Øystein & Bengtson, Roald (2013). Slik reddes en sommerfuglart. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Elven, Hallvard (2013). Lakrismjeltblåvingen: på kanten av stupet.
 • Hansen, Lars Ove; Aarvik, Leif & Elven, Hallvard (2012). Lysfangst av nattsommerfugler i Botanisk hage.
 • Elven, Hallvard (2012). Kronärtsblåvinge/lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon.
 • Elven, Hallvard; Bachmann, Lutz & Gusarov, Vladimir (2010). Disentangling the Athetini/Lomechusini knot. Molecular markers resolve relationships between the two largest aleocharine tribes (Coleoptera: Staphylinidae).
 • Elven, Hallvard & Gusarov, Vladimir (2009). Phylogeny of the tribe Athetini Casey, 1910: results and challenges.
 • Elven, Hallvard & Gusarov, Vladimir (2009). Tribe Athetini Casey, 1910: The phylogeny of a very challenging beetle group.
 • Elven, Hallvard (2008). A molecular study of the tribe Athetini Casey, 1910 (Coleoptera: Staphylinidae).
 • Elven, Hallvard & Gusarov, Vladimir (2008). Phylogeny of the tribe Athetini Casey, 1910 and its position in the subfamily Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae).
 • Elven, Hallvard & Gusarov, Vladimir (2008). Phylogeny of the tribe Athetini Casey, 1910 and its position in the subfamily Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae).
 • Elven, Hallvard (2007). Phylogeny of the tribe Athetini Casey, 1910 (Coleoptera: Staphylinidae), based on morphological and molecular characters.
 • Elven, Hallvard & Gusarov, Vladimir (2007). Phylogeny of the tribe Athetini Casey, 1910: a combined morphological/molecular approach.
 • Elven, Hallvard & Søli, Geir Einar Ellefsen (2021). Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020. Artsdatabanken.
 • Elven, Hallvard & Bjureke, Kristina (2018). Pollinatorvennlig skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-099-9. 77(1).
 • Elven, Hallvard (2018). Kartlegging av solblomengmøll Digitivalva arnicella i Akershus, Buskerud og Østfold i 2018. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-098-2. 76(1).
 • Elven, Hallvard & Hansen, Lars Ove (2018). Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune VI. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-091-3. 70(1).
 • Elven, Hallvard (2018). Kartlegging av insekter på Blankvannsbråten og Slagtern i Oslo kommune i 2017. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-090-6. 69(1).
 • Elven, Hallvard; Bengtson, Roald & Røsok, Øystein (2017). Statusvurdering for lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i Norge pr. 2016 og veien videre. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. ISSN 978-82-7473-247-6.
 • Elven, Hallvard; Bjureke, Kristina; Hansen, Lars Ove & Aarvik, Leif (2016). Kartlegging av insekter og karplanter på Lågøya i Frogn kommune i 2016. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-076-0.
 • Elven, Hallvard & Bengtson, Roald (2016). Overvåking av lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i Asker og Bærum i 2016. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-075-3.
 • Elven, Hallvard; Bengtson, Roald & Aarvik, Leif (2016). Sommerfuglkartlegging på Brønnøya i Asker kommune i 2016. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-077-7.
 • Elven, Hallvard & Søli, Geir Einar Ellefsen (2016). Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2015. Utredning for Artsdatabanken 1/2016. Artsdatabanken.
 • Elven, Hallvard & Hansen, Lars Ove (2014). Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune V. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-056-2.
 • Elven, Hallvard (2014). Oppal og utsetting av lakrismjeltblåvinge (Plebejus argyrognomon) i indre Oslofjord 2012-2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen.
 • Bengtson, Roald; Elven, Hallvard & Røsok, Øystein (2013). Lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i Norge i 2013 - feltsøk og overvåking. Intern rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • Elven, Hallvard; Gusarov, Vladimir & Bachmann, Lutz (2013). Molecular phylogeny of the rove beetle tribes Athetini, Geostibini, and Lomechusini (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Akademika publishing.
 • Elven, Hallvard (2012). Kartlegging av dragehodeglansbille (Thymogethes norvegicus) i Hedmark og Oppland 2011, samt rapportering av et nytt funnsted i Buskerud. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • Elven, Hallvard (2011). Kartlegging av dragehodeglansbille (Thymogethes norvegicus) på Østlandet 2010. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen.

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 9:17 AM - Last modified Sep. 30, 2021 9:32 PM