Ekspertliste for pressen

Vi har mange eksperter som kan bidra i mediesaker. Klikk deg inn på et aktuelt tema og finn riktig fagperson for din sak. 

Finner du ikke riktig fagperson, ta kontakt med pressekontaktene på museet

Paleontologi (utdødd liv og fossiler)

Dinosaurer Jørn Hurum
Fossiler Jørn Hurum, Hans Arne Nakrem, Øyvind Hammer
Marine reptiler Jørn Hurum, Aubrey Roberts
Oslofeltets fossiler Jørn Hurum, Hans Arne Nakrem
Svalbards fossiler Jørn Hurum, Hans Arne Nakrem, Øyvind Hammer
Tidlige pattedyr Jørn Hurum

Zoologi

Bier Hallvard Elven
Bjørnedyr (tardigrader) James Fleming
Bladlus Lars Ove Hansen
Fisk Michael Matschiner
Fluer Trude Magnussen, Geir Søli
Fly- og fugl-problematikken Christian Kierulf Aas
Fugler Jan T. LifjeldArild JohnsenChristian Kierulf Aas, Einar Strømnes
Gresshopper Lars Ove Hansen
Kakerlakker

Lars Ove Hansen

Leddormer Torsten Struck
Marine virvelløse dyr Torsten Struck
Meiofauna Torsten Struck
Pattedyr Petter Bøckman
Pollinatorer Hallvard Elven
Reproduksjon fugl Jan T. LifjeldArild Johnsen
Reptiler og amfibier Thore Koppetsch
Saksedyr Lars Ove Hansen
Sommerfugler Leif Aarvik
Svalbards insekter Geir Søli
Veps Lars Ove Hansen

Identifisering av dyr, planter og sopp

DNA-identifisering av planter Hugo de Boer
DNA strekkoding av dyr Arild JohnsenTrude Magnussen
DNA-strekkoding og -identifisering av lav Einar Timdal, Mika Bendiksby
DNA-strekkoding og -identifisering av sopp Gunnhild Marthinsen, Mika Bendiksby
Identifisering av insekter Trude Magnussen, Geir Søli
Identifisering av lav Einar Timdal, Siri Rui, Harald Bratli
Identifisering av planter  Anneleen KoolBrita Stedje
Identifisering av planter fra DNA i jord María Ariza Salazar
Identifisering av sopp Katriina Bendiksen, Bente Rian, Gro Gulden
   
Pollen og DNA Hugo de Boer

Botanikk

Frøspredning Brita Stedje
Fremmede og invasive arter, rød- og svartlistede arter Brita Stedje, Kristina Bjureke
Medisinplanter Anneleen KoolIrene Teixidor
Pollinering Brita Stedje
Reproduksjon, planter Brita Stedje
Skoggrenser og tregrenser Anders Bryn
Spiselige planter Anneleen Kool
Systematikk, planter Brita Stedje
Tropisk botanikk (Afrika) Brita Stedje
Urtemedisiner Hugo de Boer
Vikinger og planter Anneleen KoolIrene Teixidor

Evolusjonsbiologi

Artsdannelse Michael Matschiner, Arild Johnsen
Charles Darwin Petter Bøckman
Evolusjonære prosesser Kjetil Lysne Voje
Evolusjonære slektskap James FlemingTorsten Struck
Genomikk Torsten Struck
Hybridisering

Michael Matschiner

Komparativ anatomi Petter Bøckman
Menneskets evolusjonshistorie Petter Bøckman

Bevaringsbiologi og lovgivning

Biobanking Arild Johnsen
CITES Hugo de Boer
Ex-situ bevaring Brita Stedje
Fremmede arter Brita Stedje, Kristina Bjureke
Illegal handel av truede arter Hugo de Boer
Rød- og svartlistede arter Brita Stedje, Kristina Bjureke

Økologi og klima

Klima og økologi Anders Bryn
Natur i Norge-systemet (NiN) Rune Halvorsen
Planter og utbredelsesmodeller Eva Lieungh
Vegetasjonskartlegging Anders Bryn

Geologi og mineralogi

Bergarter (steiner)

Axel Müller

Edelsteiner Henrik Friis, Axel Müller
Geologiens vitenskapshistorie Jørn HurumAxel Müller
Jordskjelv Axel Müller
Krystaller Axel Müller
Meteoritter Henrik Friis, Axel Müller, Anne Birkeland
Mineraler Henrik Friis
Månesteiner Henrik Friis
Svalbards geologi Jørn Hurum, Hans Arne Nakrem, Øyvind Hammer
Vulkaner Axel Müller
Publisert 10. nov. 2021 09:23 - Sist endret 4. feb. 2022 11:53