Axel Müller

Professor
Forskningsgruppeleder - Mineralogisk forskningsgruppe
Bilde av Axel Müller
English version of this page
Telefon +47-22851689
Rom 1515
Brukernavn
Besøksadresse Kabelgata 38 0580 Økern (Geological Museum)
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er mineralogi og petrologi av granitter og pegmatitter og tilknyttet sjeldne-metall- (Li, Sn, W, In, Nb, Ta, REE), edelstein- og industrimineralforekomster (kvarts, feltspat, glimmer, fluoritt). Mitt forskningskonsept er den genetiske mineralogi som forklarer mangfoldet av mineraler på jorden og hvordan og hvorfor de er dannet. Den røde tråd i min forskning er kjemien og mineralogi av kvarts, som er en av de mest vanlige mineraler i jordskorpen og et viktig industrimineral, for eksempel, for fremstilling av solceller og mikrobrikker. Den anvendte mineralogi er en viktig del av mine studier for å formidle hvilke og hvor mineraler brukes til produksjon av bruksgjenstander i vårt daglige liv. Hele min forskning er tett knyttet til nasjonal og internasjonal  gruve- og mineralprosesseringsindustrien. Jeg driver også med forskning om geovitenskapshistorie.

Bakgrunn

Siden 2015:       Professor i mineralogi ved Naturhistorisk Museum i Oslo

Siden 2012:       Ekstern forsker ved Natural History Museum of London, Storbritannia

2013 – 2014:     Seniorgeolog ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim

2012 – 2013:     Sjefsgeolog ved The Quartz Corp, Spruce Pine, USA

2004 – 2012:     Seniorgeolog ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim

2002 – 2004:     Post Doc ved Natural History Museum of London, Storbritannia

2001 – 2002:     Ingeniørgeolog ved Movement and Blasting Consulting i Leipzig, Tyskland

2000 – 2001:     Stipendiat ved Universitet i Göttingen, Tyskland

1997 – 2000:     PhD ved Universitet i Göttingen, Tyskland

1993 – 1996:     M.Sc. ved Universitet i Göttingen, Tyskland

1990 – 1993:     B.Sc. ved Bergakademie i Freiberg, Tyskland

Verv

Associate editor for Journal of Geochemical Exploration

Associate editor for Zeitschrift für Geologische Wissenschaften

Medlemskap

Society of Economic Geologists (SEG)

Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)

Mineralogical Society of Great Britain and Ireland

Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V:

Gesellschaft für Geowissenschaften (GGW)

Norsk Geologisk Forening (NGF)

Scientific Associate of the Natural History Museum of London

Emneord: Geologi, Petrologi

Publikasjoner

 • Müller, Axel & Ehle, Henrik (2021). Rapid ore classification for real-time mineral processing optimization at the Niederschlag multi-generation hydrothermal barite-fluorite vein deposit, Germany. Mineralium Deposita. ISSN 0026-4598. doi: 10.1007/s00126-020-01037-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lira Santos, G.; De Albuquerque E Souza, I.M.B.; De Brito Barreto, Sandra; Ferreira De Araú Jo Neto, J. & Müller, Axel (2021). The Serra Branca amazonite pegmatite of the Vieirópolis pegmatite field, Paraíba, Brazil: A new and unusual megacrystic amazonite deposit. Canadian Mineralogist. ISSN 0008-4476. doi: 10.3749/canmin.1900095.
 • Müller, Axel; Keyser, William; Simmons, William B.; Webber, Karen; Wise, Michael & Beurlen, Hartmut [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Quartz chemistry of granitic pegmatites: Implications for classification, genesis and exploration. Chemical Geology. ISSN 0009-2541. 584. doi: 10.1016/j.chemgeo.2021.120507.
 • Müller, Axel; Friis, Henrik & Schmitt, R.T. (2020). Alexander von Humboldt (1769–1859) – ein Protagonist der Erstellung und Förderung wissenschaftlicher Sammlungen für die öffentliche Bildung und Forschung. Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften. ISSN 0947-5850.
 • Ashworth, Luisa; Kinnaird, Judith Ann; Nex, Paul Andrew Martin; Harris, Chris & Müller, Axel Bernd (2020). Origin of rare-element-mineralized Damara Belt pegmatites: A geochemical and light stable isotope study. Lithos. ISSN 0024-4937. 372-373:105655, s. 1–16. doi: 10.1016/j.lithos.2020.105655.
 • Steffenssen, Georg Anthony Wangsmo; Müller, Axel; Munnik, Frans; Friis, Henrik; Erambert, Muriel & Kristoffersen, Magnus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Unusual scandium enrichments of the Tørdal pegmatites, south Norway. Part I: Garnet as Sc exploration pathfinder. Ore Geology Reviews. ISSN 0169-1368. 126. doi: 10.1016/j.oregeorev.2020.103729. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grant, Thomas; B. Larsen, Rune; Brown, Eric L.; Müller, Axel & McEnroe, Suzanne (2020). Mixing of heterogeneous, high-MgO, plume-derived magmas at the base of the crust in the Central Iapetus Magmatic Province (Ma 610-550): Origin of parental magmas to a global LIP event. . Lithos. ISSN 0024-4937. 364-365. doi: 10.1016/j.lithos.2020.105535. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosing-Schow, Nanna; Müller, Axel; Romer, Rolf L. & Friis, Henrik (2019). New age constraints on the formation of sveconorwegian pegmatites. Canadian Mineralogist. ISSN 0008-4476. 57(5), s. 787–790. doi: 10.3749/canmin.AB00022.
 • De Araújo Neto, J.F.; De Brito Barreto, S.; Carrino, T.A.; Müller, Axel & De Lira Santos, L.C.M. (2019). Mineralogical and gemological characterization of emerald crystals from Paraná deposit, NE Brazil: a study of mineral chemistry, absorption, and reflectance spectroscopy and thermal analysis. Brazilian Journal of Geology (BJG). ISSN 2317-4889. doi: 10.1590/2317-4889201920190014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Müller, Axel; Spratt, John; Thomas, Rainer; Williamson, B.J. & Seltmann, Reimar (2018). Alkali-F-rich albite zones in evolved NYF pegmatites: the product of melt-melt immiscibility. Canadian Mineralogist. ISSN 0008-4476. 56, s. 657–687. doi: 10.3749/canmin.1700087.
 • Müller, Axel; Ganerød, Morgan; Wiedenbeck, Michael; Spjelkavik, Skule Olaus Svendsen & Selbekk, Rune S (2018). The Hydrothermal Breccia of Berglia-Glassberget, Trøndelag, Norway: Snapshot of a Triassic Earthquake. Minerals. ISSN 2075-163X. 8(5). doi: 10.3390/min8050175. Fulltekst i vitenarkiv
 • Breiter, K.; Durisova, J.; Hrstka, T.; Korbelova, Z.; Vašinová Galiová, Michaela & Müller, Axel [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). The transition from granite to banded aplite-pegmatite sheet complexes: An example from Megiliggar Rocks, Tregonning topaz granite, Cornwall. Lithos. ISSN 0024-4937. 302-303, s. 370–388. doi: 10.1016/j.lithos.2018.01.010.
 • Müller, Axel; Simmons, W.; Beurlen, Hartmuth; Thomas, Rainer; Ihlen, Peter Marcus & Wise, Michael [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). A proposed new mineralogical classification system for granitic pegmatites – Part I: History and the need for a new classification. Canadian Mineralogist. ISSN 0008-4476. 56. doi: 10.3749/canmin.1700088.
 • Müller, Axel (2018). Hans Stille (1876–1966) about relationships between global tectonics and magmatism. Global Tectonics and Metallogeny. ISSN 0163-3171. 10, s. 109–120. doi: 10.1127/gtm/2018/0010.
 • Rosing-Schow, Nanna; Müller, Axel & Friis, Henrik (2018). A Comparison of the Mica Geochemistry of the Pegmatite Fields in Southern Norway. Canadian Mineralogist. ISSN 0008-4476. 56(4), s. 463–488. doi: 10.3749/canmin.1700086.
 • Müller, Axel; Herklotz, Gunter & Giegling, Horst (2018). Chemistry of quartz related to the Zinnwald/Cínovec Sn-W-Li greisen-type deposit, Eastern Erzgebirge, Germany. Journal of Geochemical Exploration. ISSN 0375-6742. 190, s. 357–373. doi: 10.1016/j.gexplo.2018.04.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garate-Olave, I.; Müller, Axel; Roda-Robles, E.; Gil-Crespo, P.P. & Pesquera, A. (2017). Extreme fractionation in a granite-pegmatite system documented by quartz chemistry: The case study of Tres Arroyos (Central Iberian Zone, Spain). Lithos. ISSN 0024-4937. 286-287, s. 162–174. doi: 10.1016/j.lithos.2017.06.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Götze, Jens; Pan, Yuanming; Müller, Axel; Kotova, Elena L. & Cerin, Daniele (2017). Trace element compositions and defect structures of high-purity quartz from the southern Ural region, Russia. Minerals. ISSN 2075-163X. 7(10), s. 1–19. doi: 10.3390/min7100189. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sánchez-Muñoz, Luis; Müller, Axel Bernd; Andrés, Sol López; Martin, Robert F.; Modreski, Peter J. & de Moura, Odulio J.M. (2017). The P–Fe diagram for K-feldspars: A preliminary approach in the discrimination of pegmatites. Lithos. ISSN 0024-4937. 272-273, s. 116–127. doi: 10.1016/j.lithos.2016.10.030. Fulltekst i vitenarkiv
 • Müller, Axel; Romer, Rolf L. & Pedersen, Rolf B. (2017). The sveconorwegian pegmatite province -thousands of pegmatites without parental granites. Canadian Mineralogist. ISSN 0008-4476. 55(2), s. 283–315. doi: 10.3749/canmin.1600075. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredin, Ola; Viola, Giulio; Zwingmann, Horst; Sørlie, Ronald; Brönner, Marco & Lie, Jan-Erik [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). The inheritance of a Mesozoic landscape in western Scandinavia. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 8. doi: 10.1038/ncomms14879. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosing-Schow, Nanna; Müller, Axel & Friis, Henrik (2017). Composition and classification of mica from south Norwegian Pegmatites. I Müller, Axel Bernd & Rosing-Schow, Nanna (Red.), PEG2017 – Proceedings of the 8th Symposium on Granitic Pegmatites, Kristiansand, 13-15 June 2017. Geological Society of Norway. ISSN 978-82-8347-019-2. s. 111–114.
 • Müller, Axel; Szuszkiewicz, A.; ILNICKI, S. S. & Nejbert, K. (2017). Quartz chemistry of the Julianna pegmatites and their wall rocks, Piława Górna, Poland: implications for the origin of pegmatite melts. I Müller, Axel Bernd & Rosing-Schow, Nanna (Red.), PEG2017 – Proceedings of the 8th Symposium on Granitic Pegmatites, Kristiansand, 13-15 June 2017. Geological Society of Norway. ISSN 978-82-8347-019-2. s. 84–88. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garate-Olave, I.; Müller, Axel; Roda-Robles, E.; Gil-Crespo, P.P. & Pesquera, A. (2017). Quartz as a petrogenetic monitor of the evolution of the Tres Arroyos granite-pegmatite system (Badajoz, Spain). I Müller, Axel Bernd & Rosing-Schow, Nanna (Red.), PEG2017 – Proceedings of the 8th Symposium on Granitic Pegmatites, Kristiansand, 13-15 June 2017. Geological Society of Norway. ISSN 978-82-8347-019-2. s. 33–36. doi: 10.1007/s41513-018-0077-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gottesmann, Bärbel; Förster, Hans-Jürgen; Müller, Axel & Kämpf, Horst (2017). The concealed granite massif of Eichigt−Schönbrunn (Vogtland, Germany): Petrography, mineralogy, geochemistry and age of the Eichigt apical intrusion. FOG - Freiberg Online Geoscience. ISSN 1434-7512. 49, s. 1–46. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gaweda, Aleksandra; Szopa, Krzysztof; Chew, David; Klötzli, Urs; Müller, Axel Bernd & Sikorska, Magdalena [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Age and origin of fluorapatite-rich dyke from Baranec Mt. (Tatra Mts., Western Carpathians): A key to understanding of the post-orogenic processes and element mobility. Geologica Carpathica. ISSN 1335-0552. 67(5), s. 417–432. doi: 10.1515/geoca-2016-0026.
 • Drivenes, Kristian; B. Larsen, Rune; Müller, Axel Bernd & Sørensen, Bjørn Eske (2016). Crystallization and uplift path of late Variscan granites evidenced by quartz chemistry and fluid inclusions: Example from the Land's End granite, SW England. Lithos. ISSN 0024-4937. 252-253, s. 57–75. doi: 10.1016/j.lithos.2016.02.011.
 • Goodenough, K.M.; Schilling, Julian; Jonsson, E.; Kalvig, Per; Charles, N. & Tuduri, J. [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2016). Europe's rare earth element resource potential: An overview of REE metallogenetic provinces and their geodynamic setting. Ore Geology Reviews. ISSN 0169-1368. 72, s. 838–856. doi: 10.1016/j.oregeorev.2015.09.019.
 • Goetze, Jens; Möckel, Robert; Vennemann, Torsten & Muller, Axel (2016). Origin and geochemistry of agates in Permian volcanic rocks of the Sub-Erzgebirge basin, Saxony (Germany). American Mineralogist. ISSN 0003-004X. 428, s. 77–91. doi: 10.1016/j.chemgeo.2016.02.023.
 • Morteani, G.; Eichinger, F.; Tarantola, A.; Müller, Axel Bernd; Götze, Jens-Uwe & Sfragulla, J.A: (2016). The synorogenic pegmatitic quartz veins of the Guacha Corral Shear zone (Sierra de Comechingones, Argentina): a textural, chemical, isotopic, cathodoluminescence and fluid inclusion study. Chemie der Erde. ISSN 0009-2819. 76, s. 327–462. doi: 10.1016/j.chemer.2015.09.001.
 • Breiter, Karel; Müller, Axel Bernd; Shail, Robin K. & Simmons, Beth A. (2016). Chemical composition of zircons from the Cornubian Batholith of SW England and comparison with zircons from other European Variscan rare-metal granites. Mineralogical magazine. ISSN 0026-461X. 80, s. 1273–1289. doi: 10.1180/minmag.2016.080.071.
 • Müller, Axel Bernd; Van den Kerkhof, Alfons M.; Selbekk, Rune S & Broekmans, Maarten A.T.M (2016). Trace element composition and cathodoluminescence of kyanite and its petrogenetic implications. Contributions to Mineralogy and Petrology. ISSN 0010-7999. 171(8-9). doi: 10.1007/s00410-016-1280-6.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Müller, Axel (2021). The GREENPEG Horizon2020 project: New exploration tools for European pegmatite green-tech resources.
 • De La Cruz, E.; Müller, Axel; Trumbull, R.; Erambert, M. & Andersen, Tom (2021). Tourmaline from Nb-Y-F-pegmatites in south Norway: implications for pegmatite melt origin and evolution.
 • Kvamsdal, Lars Olav; Friis, Henrik & Müller, Axel (2021). Byrud gruver; mer enn smaragder. Norsk Mineralsymposium. 7, s. 21–36.
 • Müller, Axel (2020). Norske edelsteiner.
 • Müller, Axel (2020). The GREENPEG Horizon2020 project: New exploration tools for European pegmatite green-tech resources.
 • Müller, Axel & Knies, Jochen (2020). Trace elements and cathodoluminescence of detrital quartz in Arctic marine sediments – a new ice-rafted debris provenance proxy.
 • Kullerud, Kåre; Kotková, J.; Šrein, V.; Skoda, S.; Friis, Henrik & Holtstam, D. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Electrum from the Kongsberg silver district, Norway – evidence for a Proterozoic gold province? .
 • Müller, Axel (2020). Droner kan finne fremtidens mineraler. [Internett]. https://www.geoforskning.no/nyheter/bergverk/2375-droner-kan.
 • Steffenssen, Georg; Müller, Axel; Rosing-Schow, Nanna & Friis, Henrik (2019). The distribution and enrichment of scandium in garnets from the Tørdal pegmatites, south Norway, and its economic implications. Canadian Mineralogist. ISSN 0008-4476. 57(5), s. 799–801. doi: 10.3749/canmin.AB00025.
 • Müller, Axel; Ganerød, Morgan; Spjelkavik, Skule Olaus Svendsen & Selbekk, Rune S (2019). The hydrothermal breccia of Berglia-Glassberget, Trøndelag, Norway: Snapshot of a Triassic earthquake.
 • Müller, Axel; Herklotz, Gunter & Giegling, Horst (2019). Chemistry of quartz related to the Zinnwald/Cínovec Sn-W-Li greisen-type deposit, Eastern Erzgebirge, Germany.
 • Müller, Axel (2019). The cultural history of mermaids.
 • Müller, Axel & Seltmann, Reimar (2019). The geotectonic setting and genesis of the giant Oyu Tolgoi Cu-Au porphyry district, Mongolia: A rare example of an "ancient" (Devonian) porphyrystyle deposit.
 • Müller, Axel; Friis, Henrik & Schmitt, R.T. (2019). Alexander von Humboldt (1769 - 1859) – ein Protagonist der Erstellung und Förderung wissenschaftlicher Sammlungen für die öffentliche Bildung und Forschung.
 • Müller, Axel (2019). The renaissance of quartz as petrogenetic pathfinder and strategic mineral.
 • Grant, Thomas; B. Larsen, Rune; McEnroe, Suzanne & Müller, Axel (2018). Evolution of a deep crustal magma conduit system.
 • Grant, T.B.; Larsen, R.B.; Müller, Axel & McEnroe, Suzanne (2018). Evolution of a deep crustal magma conduit system.
 • Müller, Axel (2018). From granite-related to anatectic origin: The current paradigm shift in the genesis of Sveconorwegian (Grenvillian) pegmatites.
 • Rosing-Schow, Nanna; Müller, Axel & Friis, Henrik (2018). Mica chemistry from the Sveconorwegian pegmatites, southern Norway.
 • Bingen, Bernard; Seydoux-Guillaume, A.-M.; Corfu, Fernando; Whitehouse, Martin, J.; Bosse, V. & Müller, Axel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Low temperature alteration of monazite megacrysts in pegmatite, Evje-Iveland, Norway.
 • Müller, Axel & Walnum, A. (2018). Pustes dette inn kan man få syreskader, som kan være dødelig - Vulkanutbrudd på Hawaii. [Avis]. Dagbladet.
 • Müller, Axel (2018). Kulturhistorie til havfruer.
 • Müller, Axel & Røed, G. (2018). Diamanter – produktet du ikke ser forskjell på. [Avis]. Dine Penger.
 • Müller, Axel; Ganerød, M.; Wiedenbeck, M.; Spjelkavik, Skule Olaus Svendsen & Selbekk, Rune (2018). Berglia-Glassberget – en hydrotermal breksje av trias alder. .
 • Müller, Axel (2018). Mineraler i hverdagen.
 • Rosing-Schow, Nanna; Müller, Axel; Romer, Rolf L.; Corfu, Fernando & Friis, Henrik (2018). New age constraints on the age of the Tørdal pegmatites, southern Norway.
 • Müller, Axel; Simmons, W.; Beurlen, Hartmuth; Thomas, Rainer; Ihlen, P.M. & Wise, Michael [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). A new classification of granitic pegmatites - Part I: History and the need for a new classification.
 • Müller, Axel; Simmons, W.; Beurlen, Hartmuth; Thomas, Rainer; Ihlen, P.M. & Wise, Michael [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). A new classification of granitic pegmatites - Part I: History and the need for a new classification.
 • Fredin, Ola; Viola, Giulio; Zwingmann, Horst; Sørlie, Ronald; Brönner, Marco & Lie, Jan-Erik [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Correspondence: Reply to ‘Challenges with dating weathering products to unravel ancient landscapes’. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 8(1503). doi: 10.1038/s41467-017-01468-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredin, Ola; Viola, Giulio; Zwingmann, Horst; Sørlie, Ronald; Brönner, Marco & Lie, Jan-Erik [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Reply to 'Challenges with dating weathering products to unravel ancient landscapes'. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 8(1503). doi: 10.1038/s41467-017-01468-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Müller, Axel (2017). Chemical characterization of natural quartz by LA-ICP-MS and its scientific and industrial applications.
 • Schiellerup, H.; Ihlen, P.M.; Dahlgren, S.; Müller, Axel & Schilling, J. (2017). REE occurrences in Norway, with special emphasis on mineralizations hosted by apatite-rich intrusions.
 • Garate-Olave, I.; Roda-Robles, E.; Gil-Crespo, P.P.; Müller, Axel & Pesquera, A. (2017). Sistema granito-pegmatita de Tres Arroyos (Alburquerque, Badajoz): petrografía, mineralogía y modelo petrogenético.
 • Müller, Axel (2017). Mineraler i hverdagen.
 • Müller, Axel (2017). Mineraler i hverdagen.
 • Müller, Axel & Olsen, Ø.A. (2017). Får besøk av forskere, gruve-ingeniører og edelsteinhandlere. [Internett]. An.no.
 • Müller, Axel; Friis, Henrik; Johansen, Tor Sigvald; Werner, Ronald & Thorensen, Øyvind (2017). Sveconorwegian pegmatites of the Evje-Iveland area, South Norway. I Müller, Axel Bernd (Red.), Norwegian Pegmatites I: Tysfjord-Hamarøy, Evje-Iveland, Langesundsfjord. Norsk Geologisk Forening. ISSN 978-82-8347-020-8. s. 48–102.
 • Müller, Axel (2017). Zinnwald Tinn-Wolfram-Litium forkomst i Tyskland - framtidens fødselssted av Tesla biler?
 • Müller, Axel & Carstens, Halfdan (2017). Samles rundt pegmatitter. [Internett]. Geo3665.no.
 • Müller, Axel (2017). Internasjonal konferanse om bare en bergart: Pegmatitt. [Internett]. Mineralblogg NHM.
 • Müller, Axel (2017). Mineraleksperter fra hele verden på PEG2017 ekskursjon i Tysfjord. [Internett]. Mineralblogg NHM.
 • Husdal, Tomas; Müller, Axel; Olerud, Svein & Thorensen, Øyvind (2017). Pegmatites of the Tysfjord-Hamarøy area, northern Norway. I Müller, Axel Bernd (Red.), Norwegian Pegmatites I: Tysfjord-Hamarøy, Evje-Iveland, Langesundsfjord. Norsk Geologisk Forening. ISSN 978-82-8347-020-8. s. 3–47.
 • Müller, Axel & Haugsgjerd, S. (2017). Geologar frå heile verda kom til Iveland. [Avis]. Setesdölen.
 • Müller, Axel & Andersen, S. (2017). Vil bruke 50 millioner på å undersøke en spesiell bergart. [Internett]. NRK Sápmi.
 • Müller, Axel & Andersen, S. (2017). Stor internasjonal interesse for Tysfjord-granitten. [Internett]. NRK Sápmi.
 • Müller, Axel & Olsen, Ø.A. (2017). Får besøk av forskere, gruve-ingeniører og edelsteinhandlere. [Internett]. Nord24.
 • Müller, Axel (2017). PEG2017 ekskursjon fortsetter i Evje-Iveland og Langesundsfjord. [Internett]. Mineralblogg NHM.
 • Müller, Axel (2017). Internasjonal Pegmatittkonferanse i Kristiansand. [Internett]. Mineralblogg NHM.
 • Bingen, Bernard; Seydoux-Guillaume, A.-M.; Corfu, Fernando; Whitehouse, Martin J.; Bosse, V. & Müller, Axel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Low temperature alteration of monazite phenocrysts in pegmatite: a general feature.
 • Müller, Axel Bernd; Van den Kerkhof, A.M.; Selbekk, Rune S & Broekmans, Maarten A.T.M (2016). Diversity of trace elements of kyanites and its petrogenetic and economic implications.
 • De Brito Barreto, Sandra; Müller, Axel Bernd; Ferreira de Araújo Neto, J.; Santana Bezerra, J.P.; Belo de Albuquerque e Souza, I.M. & Mendes França, R.H. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Vieirópolis pegmatite field, northwest of Paraíba State (Brazil): New occurrences of amazonite pegmatite.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Hans Stille (1876-1966) on the relationship between global tectonics and magmatismus.
 • Müller, Axel Bernd (2016). The genesis of granitic pegmatites – recent controversies.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Viktor Moritz Goldschmidt (1888–1947) and Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945): The father and grandfather of geochemistry?
 • Knies, Jochen; Müller, Axel Bernd; Zwingmann, H.; Fredin, O.; Brönner, M. & Viola, G. (2016). Evidence for Early Triassic paleosol formation in Norway.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Bruk av mineraler i hverdagen.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Minerality (Mineralogy) of wine.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Pegmatitter – kilde av edelsteiner og mange spørsmål.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Granitic pegmatites – fascinating and puzzling rocks.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Granitic pegmatites – fascinating and mysterious rocks.
 • Müller, Axel Bernd; Romer, Rolf L.; Szuszkiewicz, A.; ILNICKI, S. S. & Szelęg, E. (2016). Can pluton-related and pluton-unrelated granitic pegmatites be distinguished by their chemistry?
 • Müller, Axel Bernd (2016). Chemical characterization of natural high-purity quartz deposits – the source of high-tech products.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Mineraler i hverdagen.
 • Müller, Axel & Zacharaki, Eirini (2019). Mineralogical characterization of a mineral concentrate from the Niederschlag barite-fluorite deposit, Germany. Norges Geologiske Undersøkelse.
 • Müller, Axel Bernd (2016). Mineralogical and chemical characterization of mineral concentrates from the Niederschlag barite-fluorite deposit, Germany. Norges Geologiske Undersøkelse Rapport 2016.003.
 • Müller, Axel Bernd; Henderson, Iain; Jourdan, C. & Slagstad, Trond (2016). Mineralization styles and formation temperatures of the Knaben molybdenum deposits, southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse Rapport 2015.030.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2015 15:16 - Sist endret 8. mars 2021 14:40