English version of this page

Plante- og soppsystematikk (ISOP)

ISOP-gruppen ( “Integrative Systematics of Plant and Fungi”) arbeider med taksonomi, systematikk og fylogeni innen planter, alger og sopp. Særlig er vi opptatt av utvalgte grupper av afrikanske enfrøbladede planter (Bjorå og Stedje), lav (Timdal), sopper (Bendiksby) og mikroalger (Eikrem).

Bildet kan inneholde: fotografi, anlegg, grønn, mennesker i naturen, natur.

Fra øverst til venstre: Mikroalgen Chrysochromulina leadbeateri; Mika i felt; en ubeskrevet lavart i slekten Lecidea fra Folldal; Einar i Jasper nasjonalpark, Alberta, Canada; et herbariebelegg; en gelésopp fra slekten Tremella; Brita and Solveig på feltarbeid i Zimbabwe; Charlotte med Scadoxus i Zimbabwe; Ledebouria ciliata; en DNA-prøve på laben; Wenche på den arktiske sjøisen.

En av de største globale truslene mot vårt miljø er det akselererende tap av biologisk mangfold. Utforskning, dokumentasjon og formidling av biologisk mangfold baserer seg på og er helt avhengig av at organismene i naturen er kjent, har navn og er klassifisert. Taksonomi er læren om klassifisering og systematisering av livet på jorda. Moderne systematikk og taksonomi har et solid teoretisk grunnlag, tester hypoteser og har tilgang til et økende spekter av verktøy. Molekylære metoder, og særlig DNA sekvensdata, brukes i økende grad til å definere taksonomiske enheter, analysere deres slektskap og kartlegge deres utviklingshistorie i tid og rom.

Publisert 26. mars 2015 12:32 - Sist endret 30. nov. 2022 10:31