Ny rapport: Naturtypekart fra Biri

På initiativ fra Landbruksdirektoratet har Rune Halvorsen, Anders Bryn, Harald Bratli og Peter Horvath laget et konsensuskart fra et område på 500 x 500 m i Biri, Gjøvik kommune. Resultatene er nå gitt ut i NHMs rapportserie, som rapport nr. 94: Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland)

Bildet kan inneholde: vegetasjon, krattskog, plantesamfunn, naturlige omgivelser, sletteland.

Kartlegging på hogstflate hvor grana har startet naturlig regenerering.

Foto: Rune Halvorsen

Rapporten beskriver metadata fra prosjektet, kartleggingsmetodikk og konkrete utfordringer knyttet til kartleggingen.

Hovedformålet med prosjektet var å etablere et kart hvor nye kartleggere kan læres opp i NiN-metodikk og Landbruksdirektoratets metodikk for Miljøregistrering i Skog (MiS).

I tillegg var det et mål å videreutvikle metoder for å lage konsensuskart, som GEco-gruppa har testet tidligere i mastergradsprosjekter. Konsensuskart lages ved at flere kartleggere blir enige om hva de ser i området som skal kartlegges, og om hvordan dette best kan presenteres på kartet. Et konsensuskart skal dermed være mer pålitelig enn et kart laget av bare én person.

Kartet som fremstilles i rapporten inneholder to kartlag: ett heldekkende kartlag i målestokk 1:5000 for kartleggingsenheter etter NiN, og ett utvalgskartlag for livsmiljøer i MiS-kartlegging etter NiN.

Kartleggingen ble utført på felt-PC med en GEco-utviklet applikasjon til QGIS.

Emneord: NiN, Kartlegging, GIS, rapport, QGIS Av Eva Lieungh
Publisert 15. juni 2020 15:45 - Sist endret 20. apr. 2022 17:05