Desalegn Chala Gelete

Bilde av Desalegn Chala Gelete
English version of this page
Telefon +47-22851814
Rom 219
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO

Publikasjoner

  • Chala, Desalegn; Roos, Christian; Svenning, Jens-Christian & Zinner, Dietmar (2019). Species-specific effects of climate change on the distribution of suitable baboon habitats - Ecological niche modeling of current and Last Glacial Maximum conditions. Journal of Human Evolution.  ISSN 0047-2484.  132, s 215- 226 . doi: 10.1016/j.jhevol.2019.05.003
  • Chala, Desalegn; Zimmermann, Niklaus E.; Brochmann, Christian & Bakkestuen, Vegar (2017). Migration corridors for alpine plants among the `sky islands? of eastern Africa: do they, or did they exist?. Alpine Botany.  ISSN 1664-2201.  Published ahead of print, s 1- 12 . doi: 10.1007/s00035-017-0184-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Gelete, Desalegn Chala; Brochmann, Christian; Psomas, Achilleas; Ehrich, Dorothee; Gizaw, Abel; Masao, Catherine; Bakkestuen, Vegar & Zimmermann, Niklaus E. (2016). Good-bye to tropical alpine plant giants under warmer climates? Loss of range and genetic diversity in Lobelia rhynchopetalum. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758.  6(24), s 8931- 8941 . doi: 10.1002/ece3.2603 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Mewicha, Berihun Gebremedhin; Flagstad, Øystein; Bekele, Afework; Gelete, Desalegn Chala; Bakkestuen, Vegar; Boessenkool, Sanne; Popp, Magnus; Gusarova, Galina; Schrøder-Nielsen, Audun; Nemomissa, Sileshi; Brochmann, Christian; Stenseth, Nils Christian & Epp, Laura (2016). DNA metabarcoding reveals diet overlap between the endangered walia ibex and domestic goats - Implications for conservation. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(7), s 1- 18 . doi: 10.1371/journal.pone.0159133 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Töpper, Joachim Paul; Chala, Desalegn; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Myklebost, Heidi Elin & Stabbetorp, Odd Egil (2017). Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund og Åmotsdalen, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-3101-5.  3.  s 22 - 35
  • Gizaw, Abel; Brochmann, Christian; Chala, Desalegn; Popp, Magnus; Zimmermann, Niklaus E.; Ehrich, Dorothee; Bakkestuen, Vegar; Eilu, Gerald; Munishi, Pantaleo; Mwachala, Geoffrey; Nemomissa, Sileshi & The AFROALP, team (2017). Connectivity in the extremely fragmented African ‘Sky Island’ flora: historical migration corridors or long-distance dispersal?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mai 2012 16:13 - Sist endret 13. aug. 2019 09:22