English version of this page

SpArc - Artsdannelsesgenetikk i arktiske planter og jakt på kryptiske arter i Middelhavsfloraen

Bildet kan inneholde: anlegg, berggrunn, tre, himmel, blomst.

Snørublom fra Nord-Sverige.

At artsmangfoldet synker fra lave til høye breddegrader har lenge vært et kjent økologisk mønster, men om dette bare gjelder morfologisk definerte arter eller også biologisk definerte arter er uklart. Nylig har vi vist at den antatt artsfattige Arktiske floraen faktisk inneholder mye «skjult» artsmangfold – arter som ser like ut, men som er reproduktivt atskilte og danner hybrider som ikke er fruktbare (Gustafsson m.fl. 2014, Skrede m.fl. 2008, Grundt m.fl. 2006).

I dette prosjektet vil vi sekvensere hele genomet til to arktiske plantearter som har mye kryptisk diversitet: Snørublom (Draba nivalis) og polarskjørbuksurt (Cochlearia groenlandica). Et av hovedmålene våre er å kartlegge den genetiske arkitekturen bak postzygotisk reproduktiv isolasjon (isolasjon etter befruktning) i disse artene.

Ved å flytte fokuset sørover ønsker vi videre å undersøke om floraen rundt Middelhavet også inneholder mye, men oversett, «skjult» artsmangfold som i Arktis. Vi dyrker og krysser planter og dypsekvenserer deres DNA for å undersøke om selvbefruktende plantearter har flere kryptiske arter enn utkryssende plantearter.

Prosjektet vil gi ny og potensielt banebrytende innsikt i både dynamikken bak breddegradsgradienten i artsmangfold og om de grunnleggende prosessene involvert i artsdannelsens første stadier. Resultatene vil også være et viktig utgangspunkt for diskusjon av hvordan bruken av ikke-biologiske artsbegreper påvirker bevaringsutredninger og evolusjonsstudier.

SpArc-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Referanser

Gustafsson ALS, Skrede I, Rowe HC, Gussarova G, Borgen L, Rieseberg LH, Brochmann C, Parisod C (2014) Genetics of Cryptic Speciation within an Arctic Mustard, Draba nivalis. PLoS ONE 9(4): e93834. doi:10.1371/journal.pone.0093834

Skrede I, Brochmann C, Borgen L, Rieseberg LH (2008): Genetics of intrinsic postzygotic isolation in a circumpolar plant species, Draba nivalis (Brassicaceae). Evolution 62:1840–1851.

Grundt HH, Kjolner S, Borgen L, Rieseberg LH, Brochmann C (2006): High biological species diversity in the arctic flora. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103: 972–975.

SpArc-gruppa samler snørublom i Nord-Sverige.
Polarsjørbuksurt fra Svalbard.
Publisert 11. apr. 2022 20:26 - Sist endret 12. apr. 2022 11:46