Henning Pavels

Bilde av Henning Pavels
English version of this page
Telefon +47 22851765
Rom 416, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Ansvarsområder

Arbeider som forskningstekniker innen ferskvannsøkologi, med vekt på innsamling av fisk og vanninnsekter, gjennomføring av feltforsøk og bearbeiding av innsamlet materiale.

Erfaring i aldersbestemmelse av ferskvannsfisk.

Registrere gyting og gytegroper hos laksefisk og fiskens oppholdssteder og adferd i forbindelse med habitatstudier ved snorkling.

Publikasjoner

 • Johnsen, Arild; Brabrand, Åge; Anmarkrud, Jarl Andreas; Bjørnstad, Gro; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Impact of human-induced environmental changes on genetic structure and variability in Atlantic salmon, Salmo salar. Fisheries Management and Ecology. ISSN 0969-997X. 21(1), s. 32–41. doi: 10.1111/fme.12049.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Koestler, Andreas Georg; Marthinsen, Gunnhild; Pavels, Henning & Rindal, Eirik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Mass occurrence of bloodsucking blackflies in a regulated river reach: Localization of oviposition habitat of Simulium truncatum using DNA barcoding. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management. ISSN 1535-1459. 30(5), s. 602–608. doi: 10.1002/rra.2669.

Se alle arbeider i Cristin

 • Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2012). På jakt etter livet i Akerselva. [TV]. Oslo.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2021). Forekomst av knott i bekker og mindre elver i Våler, Skiptvet og Rakkestad kommuner vår 2020 og 2021. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 9788279701286.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2021). Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2020. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-124-8.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2021). Overvåking av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark Del 1. Resultater fra undersøkelsen i 2020 med vurdering av tidligere år Del 2. Harving som biotopforbedrende tiltak. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050. 97(97).
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2020). Etterundersøkelse av fiskebestandene i Pålsbufjorden og Rødtjennan etter bygging av terskel ved Rødtjennan, Viken fylke. Universitetet i Oslo. ISSN 9788279701163.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2020). Tetthet av ungfisk i Hemsil i 2016-2019. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-112-5.
 • Heggenes, Jan; Stickler, Morten; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2020). Habitatkartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Ågårdselva. Naturhistorisk museum, Universietet i Oslo. ISSN 978-82-7970-121-7.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2020). Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2019. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-114-9.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark Resultater fra undersøkelsen i 2019 med vurdering av tidligere år. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-109-5.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva 2014-2018. Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2019). Tetthet av fisk i Hemsil i 2016-2018. Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger & Stabell, Trond [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018. NIBIO. ISSN 978-82-17-02357-9. 5(73). Fulltekst i vitenarkiv
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2018). Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark. Resultater fra undersøkelsen i 2018. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-097-5.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2017. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-095-1.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2018). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil i 2016 og 2017. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-089-0.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Fiskeribiologiske undersøkelser i Aursjøen i Lesja og Nesset kommuner . Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-092-0.
 • Brabrand, Åge; Olstad, Kjetil; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Dokk, John Gunnar & Johnsen, Stein Ivar (2018). Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-093-7.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2017). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil og Eikredammen i 2016. Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-085-2.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2017). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 til 2016. Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-080-7.
 • Brabrand, Åge; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Rustadbakken, Atle; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2017). Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement. Naturhistorisk museum, Univ. i Oslo. ISSN 978-82-7970-086-9.
 • Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Løfall, Bjørn Petter & Nilssen, Jens Petter (2017). Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds Constructed for Receiving Road Runoff. Naturhistorisk Museum. ISSN 978-82-7970-083-8.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2017). En tilstandsvurdering av Enningdalselva i Østfold. Resultater fra ungfiskeundersøkelser i 2013, 2015 og 2016. . Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-081-4.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Fiskeribiologiske undersøkelser i Øvre Langeidvatn, Nedre Langeidvatn og Bordalsvatn i Vinje kommune. Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Tetthet av ungfisk i Hurdalselva, Gjødingelva og Hegga i Hurdal kommune i 1997-2015. Naturhistorsik museum, Unioversitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Brabrand, Åge (2016). Fisketrapp i Akerselva ved Nedre Foss. Tetthet av ungfisk og gytegroper før og etter trappeåpning. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-071-5.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2016). En vurdering av økologisk tilstand i Akerselva og Hovinbekken basert på bunndyr og fisk. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-069-2.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2016). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 og 2015 . Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-068-5.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2015). Prøvefiske i Østensjøvannet, Oslo kommune 2014. NHM, Univ. i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Saltveit, Svein Jakob (2015). Fiskeribiologisk undersøkelse i Totak og Våmarvatn i Vinje kommune. UiO, Naturhistorisk museum . ISSN 978-82-7970-063-0.
 • Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan; Johnsen, Stein Ivar & Saltveit, Svein Jakob [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Sluttrapport for perioden 2010-2013. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2666-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2015). Tilstand for bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken i 2014 . Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2015). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-057-9.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2014). Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 9788279700500.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob & Rustadbakken, Atle (2014). Del 1: Tetthet av ørretunger i tilløpselver til Krøderen. Del 2: Fisketetthet i Krøderen målt med hydroakustikk. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-055-5.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Dokk, John Gunnar & Museth, Jon (2014). Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva. Naturhistorisk museum, UiO. ISSN 978-82-7970-054-8.
 • Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Tilstand for bunndyr og fisk i Alna og Sognsvannsbekken-Frognerelva i 2013. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-047-0.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan & Pavels, Henning (2013). Bunndyr og fisk i terskler i Usteåne ved Geilo. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2013). Fiskeribiologisk undersøkelse av Strandavatn i Hol kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-039-5.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2013). Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-040-1.
 • Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar & Pavels, Henning [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet - Resultater fra undersøkelsene i 2012. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2561-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Pavels, Henning (2013). Effekt på bunndyr og fisk i Akerselva etter utslipp av fyringsolje. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-041-8.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2013). En tilstandsvurdering av Enningdalselva i Østfold. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-038-8.
 • Pavels, Henning; Wollebæk, Jens & Brabrand, Åge (2012). Naturlig rekruttering i Aursjøen: A: Benytter ørret gamle elvestrekninger mellom delmagasiner? B: Vurdering av tiltak i innløpsbekker. Natrurhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-032-6.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Gjemlestad, Lars; Haaland, Ståle Leif; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2012). Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-031-9.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2012). Fiskeribiologisk undersøkelse i Rødungen i Ål og Nore-Uvdal kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-029-6.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob & Schneider, Susanne Claudia (2012). Del 1. Biologisk tilstandsvurdering av Hølenvassdraget, basert på bunndyr og fisk. Del 2. Begroingsalger i Hølen-vassdraget – resultater fra undersøkelser i 2011. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-027-2.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2012). Tilstand for bunndyr, fisk, edelkreps og elvemusling i Akerselva etter utslipp av hypokloritt. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-036-4.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan & Pavels, Henning (2012). Hemsil 3. Fagtema fisk og ferskvannsbiologi. Sluttrapport. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Dokk, John Gunnar & Pavels, Henning (2012). Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011. Norsk institutt for naurforvaltning. ISSN 978-82-426-2457-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2011). Biologiske undersøkelser i Numedalslågen. Del 1: Fiskeribiologiske undersøkelser i Lågen i Veggli, Rollag og Flesberg kommuner. Naturhistorisk Museum, .
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2011). Blodsugende knott og vassdragsreguleringer. Kan masseforekomst predikeres? Norges vassdrags- og energidirektorat. ISSN 978-82-410-0772-9.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2011). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2010. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2011). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2010. Rødneelva. 3 Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2011). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2010. Frafjordelva. 3. Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Rødneelva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Frafjordelva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Kleiven, Einar; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Espedalselva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Ogna. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Bjerkreimsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Sokndalselva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Kvinavassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Lygnavassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Audna. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Mandalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Kleiven, Einar; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Tovdalsvassdraget. 3 Anadrom fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Vegårvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2010). Vurdering av økologisk tilstand og forhold for fisk i bekk ved Kopstad og Tangenbekken, Horten kommune. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 0333-161X.
 • Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2010). Kraftutbygging i Rullestad og Skromme, Etne kommune. Fiskeundersøkelser i Rullestadvatnet i 2010. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 0333-161X.
 • Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2010). Kartlegging av elvemusling i Buskerud. Naturhistorisk Museum. ISSN 0333-161X.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Edvardsen, Hanne & Mjelde, Marit (2010). Biologiske undersøkelser i Numedalslågen. Naturhistorisk Museum. ISSN 0333-161X.
 • Skarbøvik, Eva; Gjemlestad, Lars; Saltveit, Svein Jakob; Haaland, Ståle Leif; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Overvåking langs Rv 3 og 25 gjennom Løten og Elverum. Biologisk og kjemisk tilstand i elvene Fura, Vingerjessa og Terninga. Bioforsk. ISSN 978-82-17-00719-7. 5(164). Fulltekst i vitenarkiv
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Rødneelva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Sokndalselva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Tovdalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Vegårvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Bjerkreimsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Espedalselva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008.Frafjordelva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Jørpelandssvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Kvinavassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Lygnavassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Mandalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Brabrand, Åge (2009). Småkraftverk. Effekt på bunndyr og fisk i elver og bekker i Rullestad, Etne kommune i Hordaland. Universitetet i Oslo. ISSN 0333-161X.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Audna. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Rindal, Eirik; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Masseforekomst av tuneflue og regulering av Ågårdselva og Glomma, Østfold. Universitetet i Oslo. ISSN 0333-161X.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Ognavassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2008. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2008. Rødneelva. 3 Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2008. Frafjordelva. 3 Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Berger, Hans Mack; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2008). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2007. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Berger, Hans Mack; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2008). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2007. Audna. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Berger, Hans Mack; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2008). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2007. Bjerkreimsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Berger, Hans Mack; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2008). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2007. Espedalselva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Berger, Hans Mack; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2008). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2007. Frafjordelva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 10:11 - Sist endret 28. feb. 2012 11:34