Henning Pavels

Image of Henning Pavels
Norwegian version of this page
Phone +47 22851765
Room 416, Zoological Museum
Username
Visiting address Sars gate 1 0562 Oslo
Postal address Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Responsibilities

Employed as a scientific technician in freshwater ecology, with particular emphasis on field sampling of fish and aquatic insects, carrying out field experiments and processing collected material. I have experience in age determination of most freshwater fishes. I also record spawning and register spawning redds of salmonids as well as location and behaviour by snorkelling in connection with fish habitat studies.

Publications

 • Johnsen, Arild; Brabrand, Åge; Anmarkrud, Jarl Andreas; Bjørnstad, Gro; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Impact of human-induced environmental changes on genetic structure and variability in Atlantic salmon, Salmo salar. Fisheries Management and Ecology. ISSN 0969-997X. 21(1), p. 32–41. doi: 10.1111/fme.12049.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Koestler, Andreas Georg; Marthinsen, Gunnhild; Pavels, Henning & Rindal, Eirik [Show all 9 contributors for this article] (2014). Mass occurrence of bloodsucking blackflies in a regulated river reach: Localization of oviposition habitat of Simulium truncatum using DNA barcoding. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management. ISSN 1535-1459. 30(5), p. 602–608. doi: 10.1002/rra.2669.

View all works in Cristin

 • Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2012). På jakt etter livet i Akerselva. [TV]. Oslo.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2021). Forekomst av knott i bekker og mindre elver i Våler, Skiptvet og Rakkestad kommuner vår 2020 og 2021. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 9788279701286.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2021). Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2020. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-124-8.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2021). Overvåking av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark Del 1. Resultater fra undersøkelsen i 2020 med vurdering av tidligere år Del 2. Harving som biotopforbedrende tiltak. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050. 97(97).
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2020). Etterundersøkelse av fiskebestandene i Pålsbufjorden og Rødtjennan etter bygging av terskel ved Rødtjennan, Viken fylke. Universitetet i Oslo. ISSN 9788279701163.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2020). Tetthet av ungfisk i Hemsil i 2016-2019. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-112-5.
 • Heggenes, Jan; Stickler, Morten; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2020). Habitatkartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Ågårdselva. Naturhistorisk museum, Universietet i Oslo. ISSN 978-82-7970-121-7.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2020). Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2019. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-114-9.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark Resultater fra undersøkelsen i 2019 med vurdering av tidligere år. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-109-5.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva 2014-2018. Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2019). Tetthet av fisk i Hemsil i 2016-2018. Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger & Stabell, Trond [Show all 9 contributors for this article] (2019). E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018. NIBIO. ISSN 978-82-17-02357-9. 5(73). Full text in Research Archive
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2018). Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark. Resultater fra undersøkelsen i 2018. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-097-5.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2017. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-095-1.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2018). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil i 2016 og 2017. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-089-0.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Fiskeribiologiske undersøkelser i Aursjøen i Lesja og Nesset kommuner . Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-092-0.
 • Brabrand, Åge; Olstad, Kjetil; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Dokk, John Gunnar & Johnsen, Stein Ivar (2018). Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-093-7.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2017). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil og Eikredammen i 2016. Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-085-2.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2017). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 til 2016. Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-080-7.
 • Brabrand, Åge; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Rustadbakken, Atle; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2017). Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement. Naturhistorisk museum, Univ. i Oslo. ISSN 978-82-7970-086-9.
 • Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Løfall, Bjørn Petter & Nilssen, Jens Petter (2017). Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds Constructed for Receiving Road Runoff. Naturhistorisk Museum. ISSN 978-82-7970-083-8.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2017). En tilstandsvurdering av Enningdalselva i Østfold. Resultater fra ungfiskeundersøkelser i 2013, 2015 og 2016. . Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-081-4.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Fiskeribiologiske undersøkelser i Øvre Langeidvatn, Nedre Langeidvatn og Bordalsvatn i Vinje kommune. Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Tetthet av ungfisk i Hurdalselva, Gjødingelva og Hegga i Hurdal kommune i 1997-2015. Naturhistorsik museum, Unioversitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Brabrand, Åge (2016). Fisketrapp i Akerselva ved Nedre Foss. Tetthet av ungfisk og gytegroper før og etter trappeåpning. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-071-5.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2016). En vurdering av økologisk tilstand i Akerselva og Hovinbekken basert på bunndyr og fisk. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-069-2.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2016). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 og 2015 . Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-068-5.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2015). Prøvefiske i Østensjøvannet, Oslo kommune 2014. NHM, Univ. i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Saltveit, Svein Jakob (2015). Fiskeribiologisk undersøkelse i Totak og Våmarvatn i Vinje kommune. UiO, Naturhistorisk museum . ISSN 978-82-7970-063-0.
 • Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan; Johnsen, Stein Ivar & Saltveit, Svein Jakob [Show all 7 contributors for this article] (2015). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Sluttrapport for perioden 2010-2013. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2666-0. Full text in Research Archive
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2015). Tilstand for bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken i 2014 . Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2015). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-057-9.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2014). Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 9788279700500.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob & Rustadbakken, Atle (2014). Del 1: Tetthet av ørretunger i tilløpselver til Krøderen. Del 2: Fisketetthet i Krøderen målt med hydroakustikk. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-055-5.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Dokk, John Gunnar & Museth, Jon (2014). Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva. Naturhistorisk museum, UiO. ISSN 978-82-7970-054-8.
 • Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Tilstand for bunndyr og fisk i Alna og Sognsvannsbekken-Frognerelva i 2013. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-047-0.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan & Pavels, Henning (2013). Bunndyr og fisk i terskler i Usteåne ved Geilo. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 1891-8050.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2013). Fiskeribiologisk undersøkelse av Strandavatn i Hol kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-039-5.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2013). Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-040-1.
 • Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar & Pavels, Henning [Show all 8 contributors for this article] (2013). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet - Resultater fra undersøkelsene i 2012. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2561-8. Full text in Research Archive
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Pavels, Henning (2013). Effekt på bunndyr og fisk i Akerselva etter utslipp av fyringsolje. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-041-8.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2013). En tilstandsvurdering av Enningdalselva i Østfold. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-038-8.
 • Pavels, Henning; Wollebæk, Jens & Brabrand, Åge (2012). Naturlig rekruttering i Aursjøen: A: Benytter ørret gamle elvestrekninger mellom delmagasiner? B: Vurdering av tiltak i innløpsbekker. Natrurhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-032-6.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Gjemlestad, Lars; Haaland, Ståle Leif; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2012). Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-031-9.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2012). Fiskeribiologisk undersøkelse i Rødungen i Ål og Nore-Uvdal kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-029-6.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob & Schneider, Susanne Claudia (2012). Del 1. Biologisk tilstandsvurdering av Hølenvassdraget, basert på bunndyr og fisk. Del 2. Begroingsalger i Hølen-vassdraget – resultater fra undersøkelser i 2011. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-027-2.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2012). Tilstand for bunndyr, fisk, edelkreps og elvemusling i Akerselva etter utslipp av hypokloritt. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-036-4.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan & Pavels, Henning (2012). Hemsil 3. Fagtema fisk og ferskvannsbiologi. Sluttrapport. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Dokk, John Gunnar & Pavels, Henning (2012). Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011. Norsk institutt for naurforvaltning. ISSN 978-82-426-2457-4. Full text in Research Archive
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2011). Biologiske undersøkelser i Numedalslågen. Del 1: Fiskeribiologiske undersøkelser i Lågen i Veggli, Rollag og Flesberg kommuner. Naturhistorisk Museum, .
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2011). Blodsugende knott og vassdragsreguleringer. Kan masseforekomst predikeres? Norges vassdrags- og energidirektorat. ISSN 978-82-410-0772-9.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2011). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2010. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2011). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2010. Rødneelva. 3 Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2011). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2010. Frafjordelva. 3. Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Rødneelva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Frafjordelva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Kleiven, Einar; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Espedalselva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Ogna. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Bjerkreimsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Sokndalselva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Kvinavassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Lygnavassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Audna. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Mandalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Kleiven, Einar; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Tovdalsvassdraget. 3 Anadrom fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Vegårvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2010). Vurdering av økologisk tilstand og forhold for fisk i bekk ved Kopstad og Tangenbekken, Horten kommune. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 0333-161X.
 • Saltveit, Svein Jakob & Pavels, Henning (2010). Kraftutbygging i Rullestad og Skromme, Etne kommune. Fiskeundersøkelser i Rullestadvatnet i 2010. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 0333-161X.
 • Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2010). Kartlegging av elvemusling i Buskerud. Naturhistorisk Museum. ISSN 0333-161X.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Edvardsen, Hanne & Mjelde, Marit (2010). Biologiske undersøkelser i Numedalslågen. Naturhistorisk Museum. ISSN 0333-161X.
 • Skarbøvik, Eva; Gjemlestad, Lars; Saltveit, Svein Jakob; Haaland, Ståle Leif; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Overvåking langs Rv 3 og 25 gjennom Løten og Elverum. Biologisk og kjemisk tilstand i elvene Fura, Vingerjessa og Terninga. Bioforsk. ISSN 978-82-17-00719-7. 5(164). Full text in Research Archive
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Rødneelva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Sokndalselva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Tovdalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Vegårvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Bjerkreimsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Espedalselva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008.Frafjordelva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Jørpelandssvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Kvinavassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Lygnavassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Mandalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Brabrand, Åge (2009). Småkraftverk. Effekt på bunndyr og fisk i elver og bekker i Rullestad, Etne kommune i Hordaland. Universitetet i Oslo. ISSN 0333-161X.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Audna. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Rindal, Eirik; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob [Show all 8 contributors for this article] (2009). Masseforekomst av tuneflue og regulering av Ågårdselva og Glomma, Østfold. Universitetet i Oslo. ISSN 0333-161X.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Ognavassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2008. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2008. Rødneelva. 3 Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2008. Frafjordelva. 3 Fisk. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Berger, Hans Mack; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2008). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2007. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Berger, Hans Mack; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2008). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2007. Audna. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Berger, Hans Mack; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2008). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2007. Bjerkreimsvassdraget. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Berger, Hans Mack; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2008). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2007. Espedalselva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Berger, Hans Mack; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2008). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2007. Frafjordelva. 3 Fisk. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 0802-1546.

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 10:11 AM - Last modified Feb. 25, 2020 3:21 PM