English version of this page

Seksjon for konservering og forskningsteknikk

Seksjonen for konserverings- og forskningsteknikk (SKF) har ansvar for  forvaltning av museets samlinger og magasiner, herunder preparering/konservering og registrering av samlingsmateriale.

 SKF har også ansvar for drift og vedlikehold av museets forskningslaboratorier, og gir teknisk assistanse til forskningen ved museet. SKF betjener alle samlingsseksjonene og er en felles ressurs for hele Naturhistorisk museum.

 Museets satsning innen sikring og bevaring av samlingene (REVITA) er organisert inn under SKF.

 Seksjonen har bred fagkompetanse innen zoologi, botanikk og geologi.

Kontakt

Postadresse Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo Telefon: +47 22851704

Enhetskoder

Koststed 28001500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 280600 Vortex, FS m.m.