Elen Roaldset

Professor emeritus - Mineralogisk forskningsgruppe
Bilde av Elen Roaldset
English version of this page
Telefon +47 22851840
Mobiltelefon +47 91628852
Rom 304, Waldemar C. Brøggers hus (Geologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 1 Geologibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1047 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for geofag

Bakgrunn

Dr. philos. 1978
Cand. real. 1970

Direktør Naturhistorisk museum (1999-apr. 2009)
Professor i petroleumsgeologi NTNU (1989-2000)
Forskningssjef/sjefsgeolog, Norsk Hydro (1981-87)
Førsteamanuensis i sedimentologi og i miljøgeoteknologi/geoteknikk, UiO
Reservoargeolog, Saga Petroleum

Faglige kompetanseområder

Geologi, mineralogi og geokjemi
Miljøgeologi. Reservoar- og produksjonsgeologi

Forskningsområder:
Finkornige sedimenter, spesielt: leire/skifer (kvikkleire, svelleleire)
Miljøgeologi, forurensningsstudier
Forvitring, paleoklima
Reservoargeologi, diagenese

Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 28. feb. 2012 12:45