Elen Roaldset

Bilde av Elen Roaldset
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 1 Geologibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1047 Blindern 0316 Oslo

Bakgrunn

Dr. philos. 1978
Cand. real. 1970

Direktør Naturhistorisk museum (1999-apr. 2009)
Professor i petroleumsgeologi NTNU (1989-2000)
Forskningssjef/sjefsgeolog, Norsk Hydro (1981-87)
Førsteamanuensis i sedimentologi og i miljøgeoteknologi/geoteknikk, UiO
Reservoargeolog, Saga Petroleum

Faglige kompetanseområder

Geologi, mineralogi og geokjemi
Miljøgeologi. Reservoar- og produksjonsgeologi

Forskningsområder:
Finkornige sedimenter, spesielt: leire/skifer (kvikkleire, svelleleire)
Miljøgeologi, forurensningsstudier
Forvitring, paleoklima
Reservoargeologi, diagenese

Publikasjoner

 • Bilet, Morten & Roaldset, Elen (2014). The meteorite Moss – a rare carbonaceous chondrite. I Jopek J, Tadeusz; Rietmeijer, Frans J.M.; Watanabe, Junichi & Williams, Iwan P. (Red.), METEOROIDS 2013 Proceedings of the International Conference held at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. Poznan. ISSN 978-83-232-2726-7. s. 69–74.
 • Roaldset, Elen & Semb, Knut Erling (2013). Indoor Radon in Buildings on Cambrian Black Shale Ground - a Case Study. I Rovenska, K.N. & Thinova, L. (Red.), 7th. International Conference on Protection Against Radon at Home and at Work. Czech Technical University in Prague. ISSN 978-80.01-05324-9. s. 74–74.
 • Selbekk, Rune S & Roaldset, Elen (2012). Staining of an indoor Carrara marble floor at the Opera house, Oslo, Norway. I Broekmans, Maarten A.T.M (Red.), Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). Springer. ISSN 978-3-642-27681-1. s. 641–647. doi: 10.1007/978-3-642-27682-8_77.
 • Valen, T.S. & Roaldset, Elen (2006). Reservoir and source rock characteristics of Carboniferous to Triassic sedmiments; Barents sea - A study based on well logs and drill bit cuttings. I Nakrem, Hans Arne & Mørk, Atle (Red.), Boreal Triassic 2006. Longyearbyen, Svalbard - 16-19 August 2006. Norsk Geologisk Forening. ISSN 82-92394-28-1.
 • Midttømme, Kirsti & Roaldset, Elen (1999). Thermal conductivity of sedimentary rocks : uncertainties in measurement and modelling. Muds and mudstones : physical and fluid flow properties. 158, s. 45–60.
 • Midttømme, Kirsti; Roaldset, Elen & Aagaard, P. (1998). Thermal conductivity of selected claystones and mudstones from England. Clay minerals. ISSN 0009-8558. 33, s. 131–145.
 • Midttømme, Kirsti & Roaldset, Elen (1998). The effect of grain size on thermal conductivity of quartz sands and silts. Petroleum Geoscience. ISSN 1354-0793. 4, s. 165–172.
 • Midttømme, Kirsti; Roaldset, Elen & Aagaard, Per (1997). Thermal conductivities of argillaceous sediments. I McCann, D.M. (Red.), Modern geophysics in engineering geology. (Geological Socie ty engineering special publication ; no. 12). Geological Society. ISSN 1-897799-92-6. s. 355–363.
 • Midttømme, Kirsti; Sættem, Joar & Roaldset, Elen (1997). Thermal conductivity of unconsolidated sediments from the Vøring Basin, Norwegian Sea. Nordic petroleum technology series. 2, s. 145–197.
 • Grønås, Terje; Rueslåtten, Håkon; Roaldset, Elen & Skjetne, Tore (1996). NMR responses to kaolinite in sand. Magnetic Resonance Imaging. ISSN 0730-725X. 14(7/8), s. 961–962.

Se alle arbeider i Cristin

 • Roaldset, Elen; Nesje, Atle; Fure, Inger; Garmo, Torgeir T. & Armas, Anne Kjos-Wenjum (2011). Stein i Sogn og Fjordane. Jostedalsbreen nasjonalparksenter. 46 s.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2011). Staining of an indoor Carrara marble floor at the Opera house, Oslo, Norway. . In: Broekmans, MATM. Korneliussen, A. Müller, A. Roaldset, E. Selbekk, R.S. Van der Eijk C & Van Helvoort, T.J.T: Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM), Trondheim, Norway 641-648. International Congress for Applied Mineralogy . ISBN 978-82-7385-141-3. 8 s.
 • Broekmans, Maarten A.T.M; Korneliussen, Are; Müller, Axel; Roaldset, Elen; Selbekk, Rune S & Eijk, Casper van der [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Program and abstract 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). ISBN 978-82-7385-140-6. 96 s.
 • Broekmans, Maarten A.T.M; Korneliussen, Are; Muller, Axel; Roaldset, Elen; Selbekk, Rune S & Eijk, Casper van der [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). ISBN 978-82-7385-141-3. 823 s.
 • Roaldset, Elen & Sjulsen, Svein-Erik (2001). Høydepunkter (Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage). Universitetet i Oslo. ISBN 82-7970-002-1.
 • Roaldset, Elen & Sjulsen, Svein-Erik (2000). Highlights (Selected attractions Natural History Museums and Botanical Garden). Universitetet i Oslo. ISBN 82-7970-001-3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Roaldset, Elen & Selbekk, Rune S (2017). Staining of Cararra mable - Causes and colour effects, Oslo opera house.
 • Roaldset, Elen (2014). Geologisk vandring i Botanisk hage.
 • Roaldset, Elen (2014). Operahuset er i ferd med å gulne. [Fagblad]. Teknisk Ukeblad.
 • Roaldset, Elen (2014). Meteoritter - Hilsener fra verdensrommet.
 • Roaldset, Elen; Bering, Dag; Aerts, Maarten & Nguyen, Phuong Dan (2014). Kaolinite Group minerals from weathered anorthosite, SW Norway.
 • Roaldset, Elen (2014). TV2 Nyhetene 16.02.2014 Intervju vedr. setninger i leirgrunn og senket grunnvannsstand forårsaket av grave-/byggearbeider i Schweigaardsgate 16, Oslo. Vurdering av setningsskader på omkringliggende veier og inngangspartier til bebyggelse. [TV]. TV2 Nyheter.
 • Roaldset, Elen (2013). Products of pre-glacial weathering onshore Norway.
 • Roaldset, Elen (2013). Products of pre-glacial weathering onshore Norway. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. s. 109–109.
 • Roaldset, Elen; Bering, Dag; Aerts, Maarten & Gunnæs, Anette E. (2013). Kaolinite Group minerals from weathered anorthosite, SW Norway. Berichte derDeutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V.. ISSN 1432-7007. 15, s. 27–27.
 • Roaldset, Elen (2013). Kaolinite Group minerals from weathered anorthosite, SW Norway. Berichte derDeutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V.. ISSN 1432-7007. 13, s. 27–28.
 • Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2013). The meteorite Moss - a rare carbonaceous chondrite.
 • Roaldset, Elen & Semb, Knut Erling (2013). Indoor Radon in Buildings on Cambrian Black Shale Ground -A Case Study.
 • Roaldset, Elen (2013). Hvorfor er bøker så tunge?
 • Roaldset, Elen (2013). Intervjuet av NRK Dagsrevyen 15.02.2013 om asteroiden 2012Da14, meteoritter og ildkulen/meteorittfallet over Russland. Sendt i Dagsrevyen. [TV]. Oslo.
 • Roaldset, Elen (2013). Intervjuet av TV2 Nyhetene 15.02.2013 om asteroiden 2012DA14, meteoritter og ildkulen/meteorifallet over Russland. Innslag i TV2 Nyhetene samme dag. [TV]. Oslo.
 • Skorve, Johnny; Roaldset, Elen & Selbekk, Rune S (2013). Jordens nære naboer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Roaldset, Elen (2012). The postglacial Stuoragurra Fault, North Norway - A textural and mineralogical study.
 • Roaldset, Elen (2012). Naturhistorisk museum og geologiske klenodier.
 • Roaldset, Elen (2012). The Moss Meteorite - A Rare carbonaceous chondrite.
 • Roaldset, Elen; Åm, Mari & Olesen, Oddleiv (2012). The Postglacial Stouragurra Fault, Northern Norway - A textural and mineralogical study.
 • Roaldset, Elen (2012). Trenger vi et lovverk om eierskap til meteoritter?
 • Roaldset, Elen (2012). Meteoritten Moss(CO3.6) - kondruler og organiske molekyler.
 • Roaldset, Elen (2012). Spor etter tropisk og subtropisk vitring i Norden.
 • Roaldset, Elen (2012). Ekeberg og Nordstrand gjennom geologisk tid.
 • Roaldset, Elen (2012). The Classical Surtarbrandsgil Locality, Brjánslækur, W.Iceland - A Mineralogical and Chemical Study.
 • Roaldset, Elen & Kristmannsdóttir, Hrefna (2012). The Classical Surtarbrandsgil Locality, Brjánslækur, W.Iceland - A Mineralogical and Chemical Study. 30th Nordic Geological Winter Meeting, Programme and Abstracts. s. 135–135.
 • Roaldset, Elen (2012). The Norwegian Meteor Network.
 • Roaldset, Elen (2011). Jubileumsdfeiring med tilbakeblikk - over fire dager. Geo. ISSN 1500-8371. 14(5), s. 50–50.
 • Roaldset, Elen (2011). Leirproblemer Oslo Sentralstasjon - Hvorfor beveger platformene seg? [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Roaldset, Elen (2011). Stein - mineral og bergartar.
 • Roaldset, Elen & Semb, Knut E. (2011). Radon i bygninger og tiltak.
 • Roaldset, Elen (2011). Prosessen bak valg av stein til Operaen og "bråket" etterpå.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2011). Staining of an indoor Carrara marble floor at the Opera house, Oslo, NorwayIn: Broekmans, MATM. Korneliussen, A. Müller, A. Roaldset, E. Selbekk, R.S. Van der Eijk C & Van Helvoort, T.J.T: Program & abstracts, 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM), Trondheim, Norway.
 • Armas, Anne Kjos-Wenjum; Roaldset, Elen & Garmo, Torgeir T. (2011). Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. Stein. ISSN 0802-9121. s. 4–7.
 • Roaldset, Elen (2011). Kunstgressbaner - miljøaspekter.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2011). Den uvanlige meteoritten Moss. Stein. ISSN 0802-9121. 38(3), s. 38–40.
 • Roaldset, Elen & Riis, Fridtjof (2011). Weathered basement rocks, northern North Sea. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.
 • Roaldset, Elen & Riis, Fridtjof (2011). Weathered basement rocks, Northern North Sea.
 • Roaldset, Elen (2010). Ekeberg og Nordstrand gjennom geologisk tid. Hva har formet landskapet og hva ser vi spor etter i dag?
 • Roaldset, Elen (2010). Ekeberg i Oslofeltets geologi.
 • Roaldset, Elen (2010). Da fossilet Ida kom til Norge.
 • Roaldset, Elen; Nakrem, Hans Arne & Berg, Hans Jørgen (2010). Balthazar Mathias Keilhau - en pioner i den geologiske utforskningen av Norge.
 • Roaldset, Elen (2010). Universitetets museer før og nå.
 • Roaldset, Elen (2010). Kaolinitt fra Dydland.
 • Roaldset, Elen (2010). Spor av tropisk og subtropisk vitring i Norge.
 • Roaldset, Elen; Juve, Gunnar & Semb, Knut Erling (2010). Radon Emissions from Cambrian Black Alum Shale, Oslo Region.
 • Roaldset, Elen (2010). Paleovitring i Norden og på norsk sokkel. Spor av preglasial tropisk vitring.
 • Roaldset, Elen (2010). Mineral provenance of selected lithostratigraphic units with special reference to the Cenozoic, including Utsira Member.
 • Bilet, Morten & Roaldset, Elen (2010). The Moss meteorite - a carbonaceous chondrite. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.
 • Bilet, Morten & Roaldset, Elen (2010). The Moss meteorite - a carbonaceous chondrite.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2010). Første meteorittfunn på mer enn 40 år. Geo. ISSN 1500-8371. 13(4).
 • Nakrem, Hans Arne; Gradstein, Felix M & Roaldset, Elen (2010). Value increase of old museum collections: The Novaya Zemlya collection at the Natural History Museum (Oslo) as an example. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. s. 132–133.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2010). Første meteoritt funn på mer en 40 år. Geo. ISSN 1500-8371. 13(3).
 • Kjelstrup, Signe; Esser, Ruth & Roaldset, Elen (2008). Utradering av "frie prosjekter". Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Kjelstrup, Signe; Esser, Ruth & Roaldset, Elen (2008). Utradering av «frie prosjekter». Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. s. 24–24.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2008). Soga om Operaen-Snart hvit? Geo. ISSN 1500-8371. 11(6), s. 38–42.
 • Roaldset, Elen & Bøckman, Petter (2008). Jordens fortid frem i lyset. [Avis]. VG.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2008). Staining of Carrara marble inside the new Oslo Opera house.
 • Selbekk, Rune S & Roaldset, Elen (2008). Blir marmoren i operaen hvit?
 • Roaldset, Elen; Skorve, Johnny; Midtskogen, Ørnulf & Raade, Gunnar (2006). Ildkulefenomente over Troms. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Torsvik, T.H.; Roaldset, Elen; Bjørlykke, Arne; Gabrielsen, Roy & Jamtveit, Bjørn (2006). "Tøvete om platetektonikk". Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Kalleson, Elin; Lauritzen, Eva Mæhre; Roaldset, Elen & Raade, Gunnar (2005). Meteoritter - en hilsen fra verdensrommet.
 • Nakrem, Hans Arne & Roaldset, Elen (2005). Geologi på Tøyen i nesten 100 år.
 • Roaldset, Elen (2004). Norsk stein i operaen. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 3–3.
 • Roaldset, Elen (2004). Hamrer løs mot kinesisk stein. [Avis]. Oslo.
 • Roaldset, Elen (2004). Oslo-museene smuldrer opp. [Avis]. Oslo.
 • Roaldset, Elen (2004). Norsk granitt NESTEN JUMBO. [Avis]. Oslo.
 • Knudsen, Trine-Lise & Roaldset, Elen (2001). Jubileet for W.C. Brøgger. Geo. ISSN 1500-8371. s. 9–9.
 • Midttømme, Kirsti; Fjeldskaar, Willy & Roaldset, Elen (1998). Temperature modelling of sedimentary basins : the sensitivity of thermal conductivity.
 • Roaldset, Elen; Riis, F. & Johnsen, Sverre Ola (1997). Dypvitret berggrunnunder mesozoiske sedimenter, nordlige Nordsjø.
 • Roaldset, Elen (1997). Experimental diagenesis of opal-A to opal-CT to quarts and of smectite to illite.
 • Ersdal, Gustav & Roaldset, Elen (1997). Swelling pressure in clay and claystones in relation to mineralogical and geochemical composition.
 • Wei, He & Roaldset, Elen (1997). Laboratory modeling and geothermal application of illite-smectite.
 • Midttømme, Kirsti & Roaldset, Elen (1997). Thermal conductivity of sedimentary rocks.
 • Roaldset, Elen (1995). The petroleum resources on the Norwegian continental shelf.
 • Roaldset, Elen; Selbekk, Rune S & Berg, Hans Jørgen (2013). Misfarging av marmor på taket av Operahuset, Oslo. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-042-5.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2008). Undersøkelser av misfarging på innendørs marmorgulv i nytt operahus, Oslo. Naturhistorisk Museum.
 • Roaldset, Elen & Selbekk, Rune S (2008). Gjennomgang og vurdering av rapport: ”Nytt operahus, Oslo. Fargeendringer av innendørs marmorgulv. Vurdering av årsak og tiltak-Rapport til SINTEF SBK F07018”. Naturhistorisk Museum.
 • Roaldset, Elen & Sjulsen, Svein-Erik (2001). Høydepunkter: Utvalgte attraksjoner. Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage, Universitetet i Oslo.
 • Roaldset, Elen (1996). F@ørstudie betr@æffande bentonitens roll i ett slutf@ørvar f@ør radioaktivt avfall. [Mangler utgivernavn].
 • Roaldset, Elen & Wei, He (1996). Volume changes associated with the illitization. NTNU. Inst. f. geologi og bergteknikk.
 • Roaldset, Elen; Aagaard, Per; Wensaas, Lars & Tyridal, Dagrun S. (1995). Petroleum geology and claystone problems : report from 5th one day seminar, January 22 1993, University of Oslo. University of Oslo. Department of Geology.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 19. aug. 2022 10:21