elenro

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

Dr. philos. 1978
Cand. real. 1970

Direktør Naturhistorisk museum (1999-apr. 2009)
Professor i petroleumsgeologi NTNU (1989-2000)
Forskningssjef/sjefsgeolog, Norsk Hydro (1981-87)
Førsteamanuensis i sedimentologi og i miljøgeoteknologi/geoteknikk, UiO
Reservoargeolog, Saga Petroleum

Faglige kompetanseområder

Geologi, mineralogi og geokjemi
Miljøgeologi. Reservoar- og produksjonsgeologi

Forskningsområder:
Finkornige sedimenter, spesielt: leire/skifer (kvikkleire, svelleleire)
Miljøgeologi, forurensningsstudier
Forvitring, paleoklima
Reservoargeologi, diagenese

Publikasjoner

 • Bilet, Morten & Roaldset, Elen (2014). The meteorite Moss – a rare carbonaceous chondrite, In Tadeusz Jopek J; Frans J.M. Rietmeijer; Junichi Watanabe & Iwan P. Williams (ed.),  METEOROIDS 2013 Proceedings of the International Conference held at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.  Poznan.  ISBN 978-83-232-2726-7.  Kapittel.  s 69 - 74
 • Roaldset, Elen & Semb, Knut Erling (2013). Indoor Radon in Buildings on Cambrian Black Shale Ground - a Case Study, In K.N. Rovenska & L. Thinova (ed.),  7th. International Conference on Protection Against Radon at Home and at Work.  Czech Technical University in Prague.  ISBN 978-80.01-05324-9.  Kapittel.  s 74 - 74
 • Selbekk, Rune S & Roaldset, Elen (2012). Staining of an indoor Carrara marble floor at the Opera house, Oslo, Norway, I: Maarten A.T.M Broekmans (red.),  Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM).  Springer.  ISBN 978-3-642-27681-1.  Kapittel.  s 641 - 647
 • Valen, T.S. & Roaldset, Elen (2006). Reservoir and source rock characteristics of Carboniferous to Triassic sedmiments; Barents sea - A study based on well logs and drill bit cuttings, In Hans Arne Nakrem & Atle Mørk (ed.),  Boreal Triassic 2006. Longyearbyen, Svalbard - 16-19 August 2006.  Norsk Geologisk Forening.  ISBN 82-92394-28-1.  Kapittel.  s 139
 • Midttømme, Kirsti & Roaldset, Elen (1999). Thermal conductivity of sedimentary rocks : uncertainties in measurement and modelling. Muds and mudstones : physical and fluid flow properties.  158, s 45- 60
 • Midttømme, Kirsti & Roaldset, Elen (1998). The effect of grain size on thermal conductivity of quartz sands and silts. Petroleum Geoscience.  ISSN 1354-0793.  4, s 165- 172
 • Midttømme, Kirsti; Roaldset, Elen & Aagaard, P. (1998). Thermal conductivity of selected claystones and mudstones from England. Clay minerals.  ISSN 0009-8558.  33, s 131- 145
 • Midttømme, Kirsti; Roaldset, Elen & Aagaard, Per (1997). Thermal conductivities of argillaceous sediments, In D.M. McCann (ed.),  Modern geophysics in engineering geology. (Geological Socie ty engineering special publication ; no. 12).  Geological Society.  ISBN 1-897799-92-6.  s 355 - 363
 • Midttømme, Kirsti; Sættem, Joar & Roaldset, Elen (1997). Thermal conductivity of unconsolidated sediments from the Vøring Basin, Norwegian Sea. Nordic petroleum technology series.  2, s 145- 197
 • Grønås, Terje; Rueslåtten, Håkon; Roaldset, Elen & Skjetne, Tore (1996). NMR responses to kaolinite in sand. Magnetic Resonance Imaging.  ISSN 0730-725X.  14(7/8), s 961- 962

Se alle arbeider i Cristin

 • Broekmans, Maarten A.T.M; Korneliussen, Are; Muller, Axel; Roaldset, Elen; Selbekk, Rune S; Eijk, Casper van der & Van Helvoort, Antonius (ed.) (2011). Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). International Congress for Applied Mineralogy (ICAM).  ISBN 978-82-7385-141-3.  823 s.
 • Broekmans, Maarten A.T.M; Korneliussen, Are; Müller, Axel; Roaldset, Elen; Selbekk, Rune S; Eijk, Casper van der & Van Helvoort, Antonius (ed.) (2011). Program and abstract 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). International Congress for Applied Mineralogy (ICAM).  ISBN 978-82-7385-140-6.  96 s.
 • Roaldset, Elen; Nesje, Atle; Fure, Inger; Garmo, Torgeir T. & Armas, Anne Kjos-Wenjum (2011). Stein i Sogn og Fjordane. Jostedalsbreen nasjonalparksenter.  46 s.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2011). Staining of an indoor Carrara marble floor at the Opera house, Oslo, Norway. . In: Broekmans, MATM. Korneliussen, A. Müller, A. Roaldset, E. Selbekk, R.S. Van der Eijk C & Van Helvoort, T.J.T: Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM), Trondheim, Norway 641-648. International Congress for Applied Mineralogy.  ISBN 978-82-7385-141-3.  8 s.
 • Roaldset, Elen & Sjulsen, Svein-Erik (red.) (2001). Høydepunkter (Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage). Universitetet i Oslo.  ISBN 82-7970-002-1.
 • Roaldset, Elen & Sjulsen, Svein-Erik (ed.) (2000). Highlights (Selected attractions Natural History Museums and Botanical Garden). Universitetet i Oslo.  ISBN 82-7970-001-3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Roaldset, Elen & Selbekk, Rune S (2017). Staining of Cararra mable - Causes and colour effects, Oslo opera house.
 • Roaldset, Elen (2014). Geologisk vandring i Botanisk hage.
 • Roaldset, Elen (2014). Meteoritter - Hilsener fra verdensrommet.
 • Roaldset, Elen (2014, 27. mars). Operahuset er i ferd med å gulne. [Fagblad].  Teknisk Ukeblad.
 • Roaldset, Elen (2014, 16. februar). TV2 Nyhetene 16.02.2014 Intervju vedr. setninger i leirgrunn og senket grunnvannsstand forårsaket av grave-/byggearbeider i Schweigaardsgate 16, Oslo. Vurdering av setningsskader på omkringliggende veier og inngangspartier til bebyggelse. [TV].  TV2 Nyheter.
 • Roaldset, Elen; Bering, Dag; Aerts, Maarten & Nguyen, Phuong Dan (2014). Kaolinite Group minerals from weathered anorthosite, SW Norway. Vis sammendrag
 • Roaldset, Elen (2013). Hvorfor er bøker så tunge?.
 • Roaldset, Elen (2013, 15. februar). Intervjuet av NRK Dagsrevyen 15.02.2013 om asteroiden 2012Da14, meteoritter og ildkulen/meteorittfallet over Russland. Sendt i Dagsrevyen. [TV].  Oslo.
 • Roaldset, Elen (2013, 15. februar). Intervjuet av TV2 Nyhetene 15.02.2013 om asteroiden 2012DA14, meteoritter og ildkulen/meteorifallet over Russland. Innslag i TV2 Nyhetene samme dag. [TV].  Oslo.
 • Roaldset, Elen (2013). Kaolinite Group minerals from weathered anorthosite, SW Norway. Berichte derDeutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V..  ISSN 1432-7007.  13, s 27- 28
 • Roaldset, Elen (2013). Products of pre-glacial weathering onshore Norway. Vis sammendrag
 • Roaldset, Elen (2013). Products of pre-glacial weathering onshore Norway. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  (1), s 109- 109 Vis sammendrag
 • Roaldset, Elen; Bering, Dag; Aerts, Maarten & Gunnæs, Anette E. (2013). Kaolinite Group minerals from weathered anorthosite, SW Norway. Berichte derDeutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V..  ISSN 1432-7007.  15, s 27- 27
 • Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2013). The meteorite Moss - a rare carbonaceous chondrite.
 • Roaldset, Elen; Selbekk, Rune S & Berg, Hans Jørgen (2013). Misfarging av marmor på taket av Operahuset, Oslo. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 28.
 • Roaldset, Elen & Semb, Knut Erling (2013). Indoor Radon in Buildings on Cambrian Black Shale Ground -A Case Study.
 • Skorve, Johnny; Roaldset, Elen & Selbekk, Rune S (2013). Jordens nære naboer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Roaldset, Elen (2012). Ekeberg og Nordstrand gjennom geologisk tid.
 • Roaldset, Elen (2012). Meteoritten Moss(CO3.6) - kondruler og organiske molekyler.
 • Roaldset, Elen (2012). Naturhistorisk museum og geologiske klenodier.
 • Roaldset, Elen (2012). Spor etter tropisk og subtropisk vitring i Norden.
 • Roaldset, Elen (2012). The Classical Surtarbrandsgil Locality, Brjánslækur, W.Iceland - A Mineralogical and Chemical Study.
 • Roaldset, Elen (2012). The Moss Meteorite - A Rare carbonaceous chondrite.
 • Roaldset, Elen (2012). The Norwegian Meteor Network.
 • Roaldset, Elen (2012). The postglacial Stuoragurra Fault, North Norway - A textural and mineralogical study.
 • Roaldset, Elen (2012). Trenger vi et lovverk om eierskap til meteoritter?.
 • Roaldset, Elen & Kristmannsdóttir, Hrefna (2012). The Classical Surtarbrandsgil Locality, Brjánslækur, W.Iceland - A Mineralogical and Chemical Study. 30th Nordic Geological Winter Meeting, Programme and Abstracts.  s 135- 135
 • Roaldset, Elen; Åm, Mari & Olesen, Oddleiv (2012). The Postglacial Stouragurra Fault, Northern Norway - A textural and mineralogical study.
 • Armas, Anne Kjos-Wenjum; Roaldset, Elen & Garmo, Torgeir T. (2011). Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. Stein.  ISSN 0802-9121.  (2), s 4- 7
 • Roaldset, Elen (2011). Cap rocks, Norwegian North Sea - Physical and mineralogicak properties.
 • Roaldset, Elen (2011). Jubileumsdfeiring med tilbakeblikk - over fire dager. Geo.  ISSN 1500-8371.  14(5), s 50- 50
 • Roaldset, Elen (2011). Kartlegging av landet - Mathias Keilhau og hans samtid.
 • Roaldset, Elen (2011). Kunstgressbaner - miljøaspekter.
 • Roaldset, Elen (2011, 16. desember). Leirproblemer Oslo Sentralstasjon - Hvorfor beveger platformene seg?. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Roaldset, Elen (2011). Prosessen bak valg av stein til Operaen og "bråket" etterpå.
 • Roaldset, Elen (2011). Stein - mineral og bergartar.
 • Roaldset, Elen & Riis, Fridtjof (2011). Weathered basement rocks, Northern North Sea.
 • Roaldset, Elen & Riis, Fridtjof (2011). Weathered basement rocks, northern North Sea. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  (1), s 84
 • Roaldset, Elen & Semb, Knut E. (2011). Radon i bygninger og tiltak.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2011). Staining of an indoor Carrara marble floor at the Opera house, Oslo, NorwayIn: Broekmans, MATM. Korneliussen, A. Müller, A. Roaldset, E. Selbekk, R.S. Van der Eijk C & Van Helvoort, T.J.T: Program & abstracts, 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM), Trondheim, Norway.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2011). Den uvanlige meteoritten Moss. Stein.  ISSN 0802-9121.  38(3), s 38- 40
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2010). Første meteoritt funn på mer en 40 år. Geo.  ISSN 1500-8371.  13(3), s 53
 • Bilet, Morten & Roaldset, Elen (2010). The Moss meteorite - a carbonaceous chondrite. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  (1), s 19
 • Bilet, Morten & Roaldset, Elen (2010). The Moss meteorite - a carbonaceous chondrite.
 • Nakrem, Hans Arne; Gradstein, Felix M & Roaldset, Elen (2010). Value increase of old museum collections: The Novaya Zemlya collection at the Natural History Museum (Oslo) as an example. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  (1), s 132- 133
 • Roaldset, Elen (2010). Da fossilet Ida kom til Norge.
 • Roaldset, Elen (2010). Ekeberg i Oslofeltets geologi.
 • Roaldset, Elen (2010). Ekeberg og Nordstrand gjennom geologisk tid. Hva har formet landskapet og hva ser vi spor etter i dag?.
 • Roaldset, Elen (2010). Kaolinitt fra Dydland.
 • Roaldset, Elen (2010). Mineral provenance of selected lithostratigraphic units with special reference to the Cenozoic, including Utsira Member.
 • Roaldset, Elen (2010). Paleovitring i Norden og på norsk sokkel. Spor av preglasial tropisk vitring.
 • Roaldset, Elen (2010). Spor av tropisk og subtropisk vitring i Norge.
 • Roaldset, Elen (2010). Universitetets museer før og nå.
 • Roaldset, Elen; Juve, Gunnar & Semb, Knut Erling (2010). Radon Emissions from Cambrian Black Alum Shale, Oslo Region.
 • Roaldset, Elen; Nakrem, Hans Arne & Berg, Hans Jørgen (2010). Balthazar Mathias Keilhau - en pioner i den geologiske utforskningen av Norge.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2010). Første meteorittfunn på mer enn 40 år. Geo.  ISSN 1500-8371.  13(4), s 53
 • Kjelstrup, Signe; Esser, Ruth & Roaldset, Elen (2008). Utradering av "frie prosjekter". Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (1)
 • Kjelstrup, Signe; Esser, Ruth & Roaldset, Elen (2008). Utradering av «frie prosjekter». Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (1), s 24- 24 Vis sammendrag
 • Roaldset, Elen & Bøckman, Petter (2008, 20. august). Jordens fortid frem i lyset.  VG.
 • Roaldset, Elen & Selbekk, Rune S (2008). Gjennomgang og vurdering av rapport: ”Nytt operahus, Oslo. Fargeendringer av innendørs marmorgulv. Vurdering av årsak og tiltak-Rapport til SINTEF SBK F07018”.
 • Selbekk, Rune S & Roaldset, Elen (2008). Blir marmoren i operaen hvit?.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2008). Soga om Operaen-Snart hvit?. Geo.  ISSN 1500-8371.  11(6), s 38- 42
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2008). Staining of Carrara marble inside the new Oslo Opera house.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2008). Undersøkelser av misfarging på innendørs marmorgulv i nytt operahus, Oslo.
 • Roaldset, Elen; Skorve, Johnny; Midtskogen, Ørnulf & Raade, Gunnar (2006). Ildkulefenomente over Troms. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Torsvik, T.H.; Roaldset, Elen; Bjørlykke, Arne; Gabrielsen, Roy & Jamtveit, Bjørn (2006). "Tøvete om platetektonikk". Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Kalleson, Elin; Lauritzen, Eva Mæhre; Roaldset, Elen & Raade, Gunnar (2005). Meteoritter - en hilsen fra verdensrommet.
 • Nakrem, Hans Arne & Roaldset, Elen (2005). Geologi på Tøyen i nesten 100 år.
 • Roaldset, Elen (2004, 02. september). Norsk granitt NESTEN JUMBO.  Oslo.
 • Roaldset, Elen (2004). Norsk stein i operaen. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 3- 3
 • Roaldset, Elen (2004, 09. desember). Oslo-museene smuldrer opp.  Oslo.
 • Roaldset, Elen (2004, 24. juli). Hamrer løs mot kinesisk stein.  Oslo.
 • Knudsen, Trine-Lise & Roaldset, Elen (2001). Jubileet for W.C. Brøgger. Geo.  ISSN 1500-8371.  (6), s 9- 9
 • Roaldset, Elen & Sjulsen, Svein-Erik (red.) (2001). Høydepunkter: Utvalgte attraksjoner.
 • Midttømme, Kirsti; Fjeldskaar, Willy & Roaldset, Elen (1998). Temperature modelling of sedimentary basins : the sensitivity of thermal conductivity.
 • Ersdal, Gustav & Roaldset, Elen (1997). Swelling pressure in clay and claystones in relation to mineralogical and geochemical composition.
 • Midttømme, Kirsti & Roaldset, Elen (1997). Thermal conductivity of sedimentary rocks.
 • Roaldset, Elen (1997). Experimental diagenesis of opal-A to opal-CT to quarts and of smectite to illite.
 • Roaldset, Elen; Riis, F. & Johnsen, Sverre Ola (1997). Dypvitret berggrunnunder mesozoiske sedimenter, nordlige Nordsjø.
 • Wei, He & Roaldset, Elen (1997). Laboratory modeling and geothermal application of illite-smectite.
 • Roaldset, Elen (1996). F@ørstudie betr@æffande bentonitens roll i ett slutf@ørvar f@ør radioaktivt avfall.
 • Roaldset, Elen & Wei, He (1996). Volume changes associated with the illitization.
 • Aagaard, Per; Roaldset, Elen; Wensaas, Lars & Tyridal, Dagrun S. (1995). Tertiary claystones on the Norwegian shelf : final report : report to CNI listing main conclusions publications, reports and conference contributions wholly and partly financed by the Conoco Norway Project 25-6. Conoco Norway Inc./Norwegian University Project. CNRD 25.
 • Roaldset, Elen (1995). The petroleum resources on the Norwegian continental shelf.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 28. feb. 2012 12:45