Elen Roaldset

Image of Elen Roaldset
Norwegian version of this page
Room 304, Geological Museum
Username
Visiting address Sem Sælands vei 1 Geologibygningen 0371 Oslo
Postal address Postboks 1047 Blindern 0316 Oslo

Background

Dr. philos. 1978
Cand. real. 1970

Director Natural History Museum (Aug.1999- April 2009)
Professor in Petroleum Geology, Norwegian University for Science and Technology
Manager Geological Research, Norsk Hydro ASA
Associate Professor in Sedimentology; later in Environmental Geotechnology/Geotechnics University of Oslo
Reservoir Geologist, Saga Petroleum ASA

Special fields

Geology, mineralogy and geochemistry
Resource geology

Research fields:
Fine grained sediments, clay/shale (quick clays, swelling minerals)
Environmental geology, pollution studies
Weathering, palaeoclimate
Petroleum geology, diagenesis

Publications

 • Bilet, Morten & Roaldset, Elen (2014). The meteorite Moss – a rare carbonaceous chondrite. In Jopek J, Tadeusz; Rietmeijer, Frans J.M.; Watanabe, Junichi & Williams, Iwan P. (Ed.), METEOROIDS 2013 Proceedings of the International Conference held at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. Poznan. ISSN 978-83-232-2726-7. p. 69–74.
 • Roaldset, Elen & Semb, Knut Erling (2013). Indoor Radon in Buildings on Cambrian Black Shale Ground - a Case Study. In Rovenska, K.N. & Thinova, L. (Ed.), 7th. International Conference on Protection Against Radon at Home and at Work. Czech Technical University in Prague. ISSN 978-80.01-05324-9. p. 74–74.
 • Selbekk, Rune S & Roaldset, Elen (2012). Staining of an indoor Carrara marble floor at the Opera house, Oslo, Norway. In Broekmans, Maarten A.T.M (Eds.), Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). Springer. ISSN 978-3-642-27681-1. p. 641–647. doi: 10.1007/978-3-642-27682-8_77.
 • Valen, T.S. & Roaldset, Elen (2006). Reservoir and source rock characteristics of Carboniferous to Triassic sedmiments; Barents sea - A study based on well logs and drill bit cuttings. In Nakrem, Hans Arne & Mørk, Atle (Ed.), Boreal Triassic 2006. Longyearbyen, Svalbard - 16-19 August 2006. Norsk Geologisk Forening. ISSN 82-92394-28-1.
 • Midttømme, Kirsti & Roaldset, Elen (1999). Thermal conductivity of sedimentary rocks : uncertainties in measurement and modelling. Muds and mudstones : physical and fluid flow properties. 158, p. 45–60.
 • Midttømme, Kirsti; Roaldset, Elen & Aagaard, P. (1998). Thermal conductivity of selected claystones and mudstones from England. Clay minerals. ISSN 0009-8558. 33, p. 131–145.
 • Midttømme, Kirsti & Roaldset, Elen (1998). The effect of grain size on thermal conductivity of quartz sands and silts. Petroleum Geoscience. ISSN 1354-0793. 4, p. 165–172.
 • Midttømme, Kirsti; Roaldset, Elen & Aagaard, Per (1997). Thermal conductivities of argillaceous sediments. In McCann, D.M. (Eds.), Modern geophysics in engineering geology. (Geological Socie ty engineering special publication ; no. 12). Geological Society. ISSN 1-897799-92-6. p. 355–363.
 • Midttømme, Kirsti; Sættem, Joar & Roaldset, Elen (1997). Thermal conductivity of unconsolidated sediments from the Vøring Basin, Norwegian Sea. Nordic petroleum technology series. 2, p. 145–197.
 • Grønås, Terje; Rueslåtten, Håkon; Roaldset, Elen & Skjetne, Tore (1996). NMR responses to kaolinite in sand. Magnetic Resonance Imaging. ISSN 0730-725X. 14(7/8), p. 961–962.

View all works in Cristin

 • Roaldset, Elen; Nesje, Atle; Fure, Inger; Garmo, Torgeir T. & Armas, Anne Kjos-Wenjum (2011). Stein i Sogn og Fjordane. Jostedalsbreen nasjonalparksenter. 46 p.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2011). Staining of an indoor Carrara marble floor at the Opera house, Oslo, Norway. . In: Broekmans, MATM. Korneliussen, A. Müller, A. Roaldset, E. Selbekk, R.S. Van der Eijk C & Van Helvoort, T.J.T: Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM), Trondheim, Norway 641-648. International Congress for Applied Mineralogy . ISBN 978-82-7385-141-3. 8 p.
 • Broekmans, Maarten A.T.M; Korneliussen, Are; Müller, Axel; Roaldset, Elen; Selbekk, Rune S & Eijk, Casper van der [Show all 7 contributors for this article] (2011). Program and abstract 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). ISBN 978-82-7385-140-6. 96 p.
 • Broekmans, Maarten A.T.M; Korneliussen, Are; Muller, Axel; Roaldset, Elen; Selbekk, Rune S & Eijk, Casper van der [Show all 7 contributors for this article] (2011). Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). ISBN 978-82-7385-141-3. 823 p.
 • Roaldset, Elen & Sjulsen, Svein-Erik (2001). Høydepunkter (Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage). Universitetet i Oslo. ISBN 82-7970-002-1.
 • Roaldset, Elen & Sjulsen, Svein-Erik (2000). Highlights (Selected attractions Natural History Museums and Botanical Garden). Universitetet i Oslo. ISBN 82-7970-001-3.

View all works in Cristin

 • Roaldset, Elen & Selbekk, Rune S (2017). Staining of Cararra mable - Causes and colour effects, Oslo opera house.
 • Roaldset, Elen (2014). Geologisk vandring i Botanisk hage.
 • Roaldset, Elen (2014). Operahuset er i ferd med å gulne. [Business/trade/industry journal]. Teknisk Ukeblad.
 • Roaldset, Elen (2014). Meteoritter - Hilsener fra verdensrommet.
 • Roaldset, Elen; Bering, Dag; Aerts, Maarten & Nguyen, Phuong Dan (2014). Kaolinite Group minerals from weathered anorthosite, SW Norway.
 • Roaldset, Elen (2014). TV2 Nyhetene 16.02.2014 Intervju vedr. setninger i leirgrunn og senket grunnvannsstand forårsaket av grave-/byggearbeider i Schweigaardsgate 16, Oslo. Vurdering av setningsskader på omkringliggende veier og inngangspartier til bebyggelse. [TV]. TV2 Nyheter.
 • Roaldset, Elen (2013). Products of pre-glacial weathering onshore Norway.
 • Roaldset, Elen (2013). Products of pre-glacial weathering onshore Norway. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. p. 109–109.
 • Roaldset, Elen; Bering, Dag; Aerts, Maarten & Gunnæs, Anette E. (2013). Kaolinite Group minerals from weathered anorthosite, SW Norway. Berichte derDeutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V.. ISSN 1432-7007. 15, p. 27–27.
 • Roaldset, Elen (2013). Kaolinite Group minerals from weathered anorthosite, SW Norway. Berichte derDeutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V.. ISSN 1432-7007. 13, p. 27–28.
 • Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2013). The meteorite Moss - a rare carbonaceous chondrite.
 • Roaldset, Elen & Semb, Knut Erling (2013). Indoor Radon in Buildings on Cambrian Black Shale Ground -A Case Study.
 • Roaldset, Elen (2013). Hvorfor er bøker så tunge?
 • Roaldset, Elen (2013). Intervjuet av NRK Dagsrevyen 15.02.2013 om asteroiden 2012Da14, meteoritter og ildkulen/meteorittfallet over Russland. Sendt i Dagsrevyen. [TV]. Oslo.
 • Roaldset, Elen (2013). Intervjuet av TV2 Nyhetene 15.02.2013 om asteroiden 2012DA14, meteoritter og ildkulen/meteorifallet over Russland. Innslag i TV2 Nyhetene samme dag. [TV]. Oslo.
 • Skorve, Johnny; Roaldset, Elen & Selbekk, Rune S (2013). Jordens nære naboer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Roaldset, Elen (2012). The postglacial Stuoragurra Fault, North Norway - A textural and mineralogical study.
 • Roaldset, Elen (2012). Naturhistorisk museum og geologiske klenodier.
 • Roaldset, Elen (2012). The Moss Meteorite - A Rare carbonaceous chondrite.
 • Roaldset, Elen; Åm, Mari & Olesen, Oddleiv (2012). The Postglacial Stouragurra Fault, Northern Norway - A textural and mineralogical study.
 • Roaldset, Elen (2012). Trenger vi et lovverk om eierskap til meteoritter?
 • Roaldset, Elen (2012). Meteoritten Moss(CO3.6) - kondruler og organiske molekyler.
 • Roaldset, Elen (2012). Spor etter tropisk og subtropisk vitring i Norden.
 • Roaldset, Elen (2012). Ekeberg og Nordstrand gjennom geologisk tid.
 • Roaldset, Elen (2012). The Classical Surtarbrandsgil Locality, Brjánslækur, W.Iceland - A Mineralogical and Chemical Study.
 • Roaldset, Elen & Kristmannsdóttir, Hrefna (2012). The Classical Surtarbrandsgil Locality, Brjánslækur, W.Iceland - A Mineralogical and Chemical Study. 30th Nordic Geological Winter Meeting, Programme and Abstracts. p. 135–135.
 • Roaldset, Elen (2012). The Norwegian Meteor Network.
 • Roaldset, Elen (2011). Jubileumsdfeiring med tilbakeblikk - over fire dager. Geo. ISSN 1500-8371. 14(5), p. 50–50.
 • Roaldset, Elen (2011). Leirproblemer Oslo Sentralstasjon - Hvorfor beveger platformene seg? [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Roaldset, Elen (2011). Stein - mineral og bergartar.
 • Roaldset, Elen & Semb, Knut E. (2011). Radon i bygninger og tiltak.
 • Roaldset, Elen (2011). Prosessen bak valg av stein til Operaen og "bråket" etterpå.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2011). Staining of an indoor Carrara marble floor at the Opera house, Oslo, NorwayIn: Broekmans, MATM. Korneliussen, A. Müller, A. Roaldset, E. Selbekk, R.S. Van der Eijk C & Van Helvoort, T.J.T: Program & abstracts, 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM), Trondheim, Norway.
 • Armas, Anne Kjos-Wenjum; Roaldset, Elen & Garmo, Torgeir T. (2011). Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. Stein. ISSN 0802-9121. p. 4–7.
 • Roaldset, Elen (2011). Kunstgressbaner - miljøaspekter.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2011). Den uvanlige meteoritten Moss. Stein. ISSN 0802-9121. 38(3), p. 38–40.
 • Roaldset, Elen & Riis, Fridtjof (2011). Weathered basement rocks, northern North Sea. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.
 • Roaldset, Elen & Riis, Fridtjof (2011). Weathered basement rocks, Northern North Sea.
 • Roaldset, Elen (2010). Ekeberg og Nordstrand gjennom geologisk tid. Hva har formet landskapet og hva ser vi spor etter i dag?
 • Roaldset, Elen (2010). Ekeberg i Oslofeltets geologi.
 • Roaldset, Elen (2010). Da fossilet Ida kom til Norge.
 • Roaldset, Elen; Nakrem, Hans Arne & Berg, Hans Jørgen (2010). Balthazar Mathias Keilhau - en pioner i den geologiske utforskningen av Norge.
 • Roaldset, Elen (2010). Universitetets museer før og nå.
 • Roaldset, Elen (2010). Kaolinitt fra Dydland.
 • Roaldset, Elen (2010). Spor av tropisk og subtropisk vitring i Norge.
 • Roaldset, Elen; Juve, Gunnar & Semb, Knut Erling (2010). Radon Emissions from Cambrian Black Alum Shale, Oslo Region.
 • Roaldset, Elen (2010). Paleovitring i Norden og på norsk sokkel. Spor av preglasial tropisk vitring.
 • Roaldset, Elen (2010). Mineral provenance of selected lithostratigraphic units with special reference to the Cenozoic, including Utsira Member.
 • Bilet, Morten & Roaldset, Elen (2010). The Moss meteorite - a carbonaceous chondrite. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.
 • Bilet, Morten & Roaldset, Elen (2010). The Moss meteorite - a carbonaceous chondrite.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2010). Første meteorittfunn på mer enn 40 år. Geo. ISSN 1500-8371. 13(4).
 • Nakrem, Hans Arne; Gradstein, Felix M & Roaldset, Elen (2010). Value increase of old museum collections: The Novaya Zemlya collection at the Natural History Museum (Oslo) as an example. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. p. 132–133.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Bilet, Morten (2010). Første meteoritt funn på mer en 40 år. Geo. ISSN 1500-8371. 13(3).
 • Kjelstrup, Signe; Esser, Ruth & Roaldset, Elen (2008). Utradering av "frie prosjekter". Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Kjelstrup, Signe; Esser, Ruth & Roaldset, Elen (2008). Utradering av «frie prosjekter». Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. p. 24–24.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2008). Soga om Operaen-Snart hvit? Geo. ISSN 1500-8371. 11(6), p. 38–42.
 • Roaldset, Elen & Bøckman, Petter (2008). Jordens fortid frem i lyset. [Newspaper]. VG.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2008). Staining of Carrara marble inside the new Oslo Opera house.
 • Selbekk, Rune S & Roaldset, Elen (2008). Blir marmoren i operaen hvit?
 • Roaldset, Elen; Skorve, Johnny; Midtskogen, Ørnulf & Raade, Gunnar (2006). Ildkulefenomente over Troms. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Torsvik, T.H.; Roaldset, Elen; Bjørlykke, Arne; Gabrielsen, Roy & Jamtveit, Bjørn (2006). "Tøvete om platetektonikk". Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Kalleson, Elin; Lauritzen, Eva Mæhre; Roaldset, Elen & Raade, Gunnar (2005). Meteoritter - en hilsen fra verdensrommet.
 • Nakrem, Hans Arne & Roaldset, Elen (2005). Geologi på Tøyen i nesten 100 år.
 • Roaldset, Elen (2004). Norsk stein i operaen. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. p. 3–3.
 • Roaldset, Elen (2004). Hamrer løs mot kinesisk stein. [Newspaper]. Oslo.
 • Roaldset, Elen (2004). Oslo-museene smuldrer opp. [Newspaper]. Oslo.
 • Roaldset, Elen (2004). Norsk granitt NESTEN JUMBO. [Newspaper]. Oslo.
 • Knudsen, Trine-Lise & Roaldset, Elen (2001). Jubileet for W.C. Brøgger. Geo. ISSN 1500-8371. p. 9–9.
 • Midttømme, Kirsti; Fjeldskaar, Willy & Roaldset, Elen (1998). Temperature modelling of sedimentary basins : the sensitivity of thermal conductivity.
 • Roaldset, Elen; Riis, F. & Johnsen, Sverre Ola (1997). Dypvitret berggrunnunder mesozoiske sedimenter, nordlige Nordsjø.
 • Roaldset, Elen (1997). Experimental diagenesis of opal-A to opal-CT to quarts and of smectite to illite.
 • Ersdal, Gustav & Roaldset, Elen (1997). Swelling pressure in clay and claystones in relation to mineralogical and geochemical composition.
 • Wei, He & Roaldset, Elen (1997). Laboratory modeling and geothermal application of illite-smectite.
 • Midttømme, Kirsti & Roaldset, Elen (1997). Thermal conductivity of sedimentary rocks.
 • Roaldset, Elen (1995). The petroleum resources on the Norwegian continental shelf.
 • Roaldset, Elen; Selbekk, Rune S & Berg, Hans Jørgen (2013). Misfarging av marmor på taket av Operahuset, Oslo. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-042-5.
 • Selbekk, Rune S; Roaldset, Elen & Berg, Hans Jørgen (2008). Undersøkelser av misfarging på innendørs marmorgulv i nytt operahus, Oslo. Naturhistorisk Museum.
 • Roaldset, Elen & Selbekk, Rune S (2008). Gjennomgang og vurdering av rapport: ”Nytt operahus, Oslo. Fargeendringer av innendørs marmorgulv. Vurdering av årsak og tiltak-Rapport til SINTEF SBK F07018”. Naturhistorisk Museum.
 • Roaldset, Elen & Sjulsen, Svein-Erik (2001). Høydepunkter: Utvalgte attraksjoner. Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage, Universitetet i Oslo.
 • Roaldset, Elen (1996). F@ørstudie betr@æffande bentonitens roll i ett slutf@ørvar f@ør radioaktivt avfall. [Mangler utgivernavn].
 • Roaldset, Elen & Wei, He (1996). Volume changes associated with the illitization. NTNU. Inst. f. geologi og bergteknikk.
 • Roaldset, Elen; Aagaard, Per; Wensaas, Lars & Tyridal, Dagrun S. (1995). Petroleum geology and claystone problems : report from 5th one day seminar, January 22 1993, University of Oslo. University of Oslo. Department of Geology.

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 9:17 AM - Last modified Oct. 25, 2013 10:06 AM