Anders Kvalvåg Wollan

Bilde av Anders Kvalvåg Wollan
English version of this page
Telefon +47 22851628
Rom 223, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Mitt PhD-prosjekt med tittelen: “Scales of variation in vascular plant distribution” og hovedfagsoppgaven “A mycogeographical study of Norwegian macrofungi based on GLM analyses of herbarium data” var rent interessestyrte valg. Jeg er generelt interessert i arter og hva som styrer deres utbredelse, i biodiversitet og naturtyper, og i utbredelsesmodellering og de mulighetene dette gir innen naturmangfold-forvaltning.  Nå har jeg spesielt fokus på romlig skala, og hvilken rolle dette spiller for hvilke faktorer som styrer arters forekomst.

Jeg har en spesiell interesse for sopp/mykologi, og er redaktør av Agarica (www.agarica.no), det norske vitenskapelige mykologiske tidsskriftet og medlem av arrangementskomitéen for Vintersopptreffet, den årlige norske mykologiske kongressen. Fokus for Vintersopptreffet er å bringe sammen profesjonelle mykologer, hovedfagsstudenter, soppsakkyndige, kartleggere og dyktige amatører for to dager med foredrag om sopp og mykologi.

Undervisning

Jeg er med på EU-prosjektet INQUIRE, hvor vi veileder naturfaglærere i utforskningsbasert undervisning utendørs. Har ellers veiledet og undervist i naturkjennskap, botanikk- og soppkjennskap på diverse kurs i feltsesongen hver sommer og høst de siste ti årene.

Bakgrunn

I perioden mai 2009 – mai 2011 jobbet jeg som forsker i utbredelsesmodellering av arter og naturtyper (naturmangfoldsmodellering) ved Naturhistorisk Museum (NHM) Universitetet i Oslo, på ARKO-prosjektet, med naturtypen Åpen grunnlendt kalkmark i oslofjordområdet. I 2007 avsluttet jeg min Cand. Scient. i mykologi ved NHM.

I mitt pre-akademiske liv var jeg fjellfører. Jeg er Internasjonalt godkjent Tindevegleder (International Federation of Mountain Guides Association) fra 1996, og har jobbet mer eller mindre heltids med fjellføring, klatrekurs, skredkurs, drift av innendørs klatrevegg og turer i inn- og utland i ca. 15 år.

Medlemskap

 • International Biogeography Society (IBS)
 • Population Matters
 • Norsk Botanisk forening
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund
 • Norsk Ornitologisk Forening
 • Norske Tindevegledere (NORTIND), IFMGA/IVBV (Internasjonal Federation og Mountain Guides Association)
Emneord: Naturmangfold, Biogeografi, GIS, Vegetasjonsøkologi, Naturtyper, Økologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, Mykologi, Skalaavhengig variasjon, Biodiversitet

Publikasjoner

 • Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg & Bryn, Anders (2018). Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia.  ISSN 0340-269X.  49(2), s 135- 148 . doi: 10.1127/phyto/2018/0293 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jeppson, Mikael; Molia, Anne & Wollan, Anders Kvalvåg (2011). Geastrum smardae, en ny norsk jordstjärna. Agarica.  ISSN 0800-1820.  31, s 25- 29
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2011). Romlig prediksjonsmodellering av åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjord-området, I: Rune Halvorsen (red.),  Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser.  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum.  ISBN 978-82-7970 022 7.  kapittel VI.  s 176 - 196
 • Wollan, Anders; Bakkestuen, Vegar; Kauserud, Håvard & Gulden, Gro (2010). Prediksjonsmodellering av storsoppers utbredelse i Norge, basert på herbariemateriale - potensiale og begrensninger. Agarica.  ISSN 0800-1820.  29, s 61- 78
 • Wollan, Anders; Bakkestuen, Vegar; Kauserud, Håvard; Gulden, Gro & Halvorsen, Rune (2008). Modelling and predicting fungal distribution patterns using herbarium data. Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  35(12), s 2298- 2310 . doi: 10.1111/j.1365-2699.2008.01965.x

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandrud, Tor Erik; Fadnes, Per; Bendiksen, Egil; Bendiksen, Katriina; Marthinsen, Gunnhild & Wollan, Anders Kvalvåg (2021). 24th Nordic Mycological Congress 2019 Stord, Sunnhordland: into the wet wild west. Agarica.  ISSN 0800-1820.  42, s 139- 151
 • Halvorsen, Rune; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2021). Naturtypekart etter NiN for området omkring Veia (Nedre Eiker og Øvre Eiker, Buskerud). UiO Naturhistorisk museum Rapport. 100. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Rune; Bratli, Harald & Wollan, Anders Kvalvåg (2019). Vegetasjonsundersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell 2018, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-3442-9.  4.  s 46 - 79 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Nilsen, Anne-Barbi (2018). Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1.
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Halvorsen, Rune (2018). Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2..
 • Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina; Bøckman, Petter; Hansen, Bitten Bolvig; Wollan, Anders Kvalvåg; Rui, Siri; Kistenich, Sonja & Birkeland, Siri (2017). Fugleaktiviteter for barn og voksne i vinterferien.
 • Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Viken, Knut Ole; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2016). Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i Landsskogtakseringen. Erfaringer og resultater fra pilotprosjekt. NIBIO Rapport. 29. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollan, Anders Kvalvåg (2014). Sopphåndbøker for kantarellplukkere, nybegynnere og viderekomne. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  10(3), s 30- 39
 • Wollan, Anders Kvalvåg (2013). Prosjekter og godt erfarne senior-mykologer! / Projects and well-seasoned senior mycologists!. Agarica.  ISSN 0800-1820.  33
 • Wollan, Anders Kvalvåg (2012). Leder. Agarica.  ISSN 0800-1820.  32
 • Wollan, Anders Kvalvåg (2012). Modelling of a rare nature type - Open calcareous ground with shallow soil in the Oslo fjord area.
 • Wollan, Anders Kvalvåg (2012). Underjordisk utforskning i egen bakgård.
 • Wollan, Anders Kvalvåg & Mella, Håkon (2012). Sopptur med tillaging av fangsten ute - læring med sosialt og kulinarisk tilsnitt. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  8(4), s 34- 40
 • Molia, Anne; Jeppson, Mikael & Wollan, Anders Kvalvåg (2011). Om hypogeiske sopper – eller trøfler i vid betydning. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  7(2), s 8- 11
 • Molia, Anne; Killingmo, Kristin & Wollan, Anders Kvalvåg (2011, 14. oktober). Jakter på de underjordiske. [Internett].  ta.no.
 • Molia, Anne; Killingmo, Kristin & Wollan, Anders Kvalvåg (2011). Jakter på de underjordiske. Telemark Arbeiderblad.  s 6- 7
 • Molia, Anne & Wollan, Anders Kvalvåg (2011). Trøffeljakt i Norge.
 • Wollan, Anders Kvalvåg (2011). Leder. Agarica.  ISSN 0800-1820.  30
 • Wollan, Anders Kvalvåg (2011). Nordisk mykologisk kongress på Gotland 2011. Agarica.  ISSN 0800-1820.  31
 • Wollan, Anders Kvalvåg (2011). Nordisk samarbeid og artskunnskap/Nordic cooperation and species knowledge. Agarica.  ISSN 0800-1820.  31
 • Brandrud, Tor Erik; Holien, Håkon; Molia, Anne; Bøe, Ulla-Britt; Høiland, Klaus; Torkelsen, Anna-Elise & Wollan, Anders (2010). XIX. Nordiske Mykologiske Kongress i Steinkjer 2009. Utredning/Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • Wollan, Anders (2010). Den store fungajakten - hvilken soppbok for hvem?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  68(2), s 132- 151
 • Halvorsen, Rune; Wollan, Anders & Bakkestuen, Vegar (2009). Terrestrisk naturovervåking i 2008: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell. Norsk institutt fr naturforskning rapport. 490.
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, H; Framstad, Erik; Skarpaas, O; Stabbetorp, O; Wollan, Anders & Ødegaard, Frode (2009). Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (ARKO). Faglig framdriftsrapport for 2009. NINA rapport. 528. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollan, Anders (2009). Rød fluesopp - én variabel art eller mange gode arter? Og hva med den brune?. Sopp og nyttevekster.  ISSN 1504-4165.  5(1), s 38- 40
 • Wollan, Anders; Stokland, Jogeir Nicolai & Bakkestuen, Vegar (2009). Predicting regional and local distribution of fungi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 13. jan. 2016 11:38

Prosjekter