Anders Kvalvåg Wollan

Bilde av Anders Kvalvåg Wollan
English version of this page
Telefon +47 22851628
Rom 223, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Mitt PhD-prosjekt med tittelen: “Scales of variation in vascular plant distribution” og hovedfagsoppgaven “A mycogeographical study of Norwegian macrofungi based on GLM analyses of herbarium data” var rent interessestyrte valg. Jeg er generelt interessert i arter og hva som styrer deres utbredelse, i biodiversitet og naturtyper, og i utbredelsesmodellering og de mulighetene dette gir innen naturmangfold-forvaltning.  Nå har jeg spesielt fokus på romlig skala, og hvilken rolle dette spiller for hvilke faktorer som styrer arters forekomst.

Jeg har en spesiell interesse for sopp/mykologi, og er redaktør av Agarica (www.agarica.no), det norske vitenskapelige mykologiske tidsskriftet og medlem av arrangementskomitéen for Vintersopptreffet, den årlige norske mykologiske kongressen. Fokus for Vintersopptreffet er å bringe sammen profesjonelle mykologer, hovedfagsstudenter, soppsakkyndige, kartleggere og dyktige amatører for to dager med foredrag om sopp og mykologi.

Undervisning

Jeg er med på EU-prosjektet INQUIRE, hvor vi veileder naturfaglærere i utforskningsbasert undervisning utendørs. Har ellers veiledet og undervist i naturkjennskap, botanikk- og soppkjennskap på diverse kurs i feltsesongen hver sommer og høst de siste ti årene.

Bakgrunn

I perioden mai 2009 – mai 2011 jobbet jeg som forsker i utbredelsesmodellering av arter og naturtyper (naturmangfoldsmodellering) ved Naturhistorisk Museum (NHM) Universitetet i Oslo, på ARKO-prosjektet, med naturtypen Åpen grunnlendt kalkmark i oslofjordområdet. I 2007 avsluttet jeg min Cand. Scient. i mykologi ved NHM.

I mitt pre-akademiske liv var jeg fjellfører. Jeg er Internasjonalt godkjent Tindevegleder (International Federation of Mountain Guides Association) fra 1996, og har jobbet mer eller mindre heltids med fjellføring, klatrekurs, skredkurs, drift av innendørs klatrevegg og turer i inn- og utland i ca. 15 år.

Medlemskap

  • International Biogeography Society (IBS)
  • Population Matters
  • Norsk Botanisk forening
  • Norges sopp- og nyttevekstforbund
  • Norsk Ornitologisk Forening
  • Norske Tindevegledere (NORTIND), IFMGA/IVBV (Internasjonal Federation og Mountain Guides Association)
Emneord: Naturmangfold, Biogeografi, GIS, Vegetasjonsøkologi, Naturtyper, Økologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, Mykologi, Skalaavhengig variasjon, Biodiversitet
Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 13. jan. 2016 11:38

Prosjekter