English version of this page

Mennesker og planter

Nordens plantetradisjoner i fortid og fremtid. 

 

Kvann (Angelica archangelica) Foto: Opioła Jerzy
Kvann (Angelica archangelica) har blitt brukt som søtningsmiddel i matlaging. Foto: Opioła Jerzy, Wikimedia Commons

Prosjektet "Mennesker og planter" skal undersøke menneskers innflytelse på plantemangfoldet i Norden fra før vikingtid og frem til i dag. Vikingtiden er interessant fordi det var en periode da gjenstander, planter, dyr og mennesker forflyttet seg over store avstander. Likevel vet vi lite om plantebruk fra denne perioden.

Språk som døråpner

Plantemangfoldet har påvirket hvordan mennesker har bygget og kledd seg, hvilke sykdommer de har beskyttet seg mot og hvordan de ruset seg. I dette prosjektet vil nyttevekstenes historie undersøkes ved å studere alle typer bøker, som flora-beskrivelser, kokebøker, medisinbøker, men også svartebøker, trolldomshåndbøker, eventyr og bildeframstillinger. Er det noe som går igjen i alle kildene og periodene? I så fall kan dette kanskje si oss noe om bruken av planter også i perioder uten skriftlige kilder.

Irene Teixidor-Toneu, Anneleen Kool og Karoline Kjesrud undersøker historiske bøker sammen med kurator Ernst Bjerke. Foto: Dag Inge Danielsen, UiO

Når kom de ulike plantene til Norden, hva ble de brukt til og hvordan ble de brukt?

Målet med prosjektet er å identifisere plantetradisjoner, forstå hvordan mennesker har påvirket Nordens plantemangfold, samt legge til rette for videre forvaltning av plantemangfold basert på plantetradisjoner i fremtiden. Mange av plantene som vi i dag ser på som ugress, kan ha hatt en viktig funksjon i tidligere tider. Kanskje vil gammel kunnskap føre til at noen av ugressplantene tas i bruk igjen i dag.

Et språklig-kulturelt slektstre

Systematisert kunnskap fra historiske kilder vil bli samlet i en database med åpen tilgang for publikum. Denne databasen vil legge grunnlaget for slektskapsanalyser (fylogeni), som i dette tilfellet skal avdekke den kulturelle evolusjonen – om når en plante ble tatt i bruk, hvordan den ble brukt og om kunnskapen utviklet seg lokalt i Norden eller ble importert. I dette arbeidet brukes plantenavn og ord til å bygge slektstreet, og plantekunnskap vil brukes til å kalibrere slektstreet.

Samspillet mellom mennesker og planter

I all tid har mennesker vært avhengige av planter som mat, dyrefôr, medisin, klær, redskaps- og bygningsmateriale. Mennesker har påvirket plantemangfoldet ved å kultivere og introdusere nye plantetyper, men de har også forårsaket utryddelse. I et globalt perspektiv truer et redusert plantemangfold i dag menneskers helse og økosystemer. Sammenliknet med andre områder har Skandinavia et begrenset antall med truede planter, og menneskene her har opprettholdt et nært forhold til natur og planter. Skandinavia er derfor et ideelt sted for å studere nåtidens og fortidens dynamikk mellom planter og mennesker. Som en del av prosjektet vil en masterstudent se på effekten av høsting av ville planter.

Humle (Humulus lupulus) ble muligens brukt som beskyttelse mot mørke krefter. Foto: Dr. Hagen Graebner, Wikimedia Commons

Dugnadsforskning

I deler av arbeidet inviterer prosjektet til dugnadsforskning for å øke bevisstheten om plantekunnskap blant folk flest. Prosjektet er tverrfaglig, og baserer seg på et tett samarbeid mellom humanistiske fag og naturvitenskap. Dette samarbeidet bidrar til en helhetlig forståelse av menneskers forhold til planter og hvordan vi kan forvalte nordiske plantetradisjoner for fremtiden.

Vil du bidra i prosjektet?

Er du god i å lese norsk håndskrift fra 1930-, 40- og 50-tallet, og interessert i plantebruk eller ølbrygging? Da kan du bidra med å transkribere (overføre) håndskrift. Har du egne kunnskaper og erfaring med bruk av planter? Da må du gjerne dele dine minner og erfaringer med oss! Moderne bruk er like interessant for oss som gamle skikker og tradisjoner.

Eksempel på transkriberingsoppgave. Skjermdump fra zooniverse.org

Finansiering og samarbeidspartnere

Forskningsprosjektet Nordic People and Plants gjennomføres i regi av Naturhistorisk museum i samarbeid med Kulturhistorisk museum 2018-2021. Prosjektet finansieres av SAMKUL-midler fra Forskningsrådet. Samarbeidspartnere er Max Planck-instituttet, University of Bristol, Maemo restaurant, samt Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Les mer

Rasende vikingkrigere kan ha vært i urte-rus, forskning.no (27. september 2019)

Forskere tror vikingene spiste mer planter enn kjøtt og fisk, aftenposten.no (7. september 2019)

Kartlegger bruk av planter fra vikingtiden til i dag, forskningsdagene.no (7. september 2019)

Disse blomstene spiste vikingene radio.nrk.no (27. august 2019)

Vikingenes urtehager blir gjenåpnet av forskere, forskning.no (19. februar 2019)

Forskarar skal spore plantebruk tilbake til vikingtida, nationen.no (20. februar 2019)

Pesthåndbøker og magiske oppskrifter åpner porten til vikingenes urtehager, titan.uio.no (25. januar 2019)

Stort tverrfaglig prosjekt skal lære oss om vikingenes plantebruk, nhm.uio.no (17. oktober 2018)

Får millioner for å se på samlivet mellom mennesker og planter, titan.uio.no (11. juni 2018)

Millionstøtte til nytt tverrfaglig forskningsprosjekt ved Naturhistorisk Museum, nhm.uio.no (10. juni 2018)

Vikingenes grønne arv strutter av liv og lære, aftenposten.no (4. juli 2015)

Forskere skal kartlegge vikingenes plantebaserte kosthold, abcnyheter.no (7. september 2019)

Emneord: planter, folk, etnobotanikk, vikinger, middelalder, ikonografi, filologi, arkeobotanikk, tverrfaglig, plantehistorie, matlaging
Publisert 26. sep. 2019 10:36 - Sist endret 2. sep. 2020 14:18