English version of this page

Mennesker og planter

Nordens plantetradisjoner i fortid og fremtid. 

Prosjektet "Mennesker og planter" skal undersøke menneskers innflytelse på plantemangfoldet i Norden fra vikingtid og frem til i dag. Målet er å identifisere plantetradisjoner, forstå hvordan mennesker har påvirket Nordens plantemangfold, samt legge til rette for videre forvaltning av plantemangfold basert på plantetradisjoner i fremtiden.

I all tid har mennesker vært avhengige av planter som mat, dyrefôr, medisin, klær, redskaps- og bygningsmateriale. Plantemangfoldet har påvirket hvordan mennesker har bygget og kledd seg, og hvilke sykdommer de har beskyttet seg mot. Mennesker har påvirket plantemangfoldet ved å kultivere og introdusere nye plantetyper, men de har også forårsaket utryddelse. I et globalt perspektiv truer et redusert plantemangfold i dag menneskers helse og økosystemer. Sammenliknet med andre områder har Skandinavia et begrenset antall med truede planter, og menneskene her har opprettholdt et nært forhold til natur og planter. Skandinavia er derfor et ideelt sted for å studere nåtidens og fortidens dynamikk mellom planter og mennesker.

I prosjektet skal plantenavn, arkeobotanisk materiale, ikonografiske kilder og tekstlige beskrivelser systematiseres og analyseres. I deler av arbeidet inviterer prosjektet til dugnadsforskning for å øke bevisstheten om plantekunnskap blant folk flest. Prosjektet er tverrfaglig, og baserer seg på et tett samarbeid mellom humanistiske fag og naturvitenskap. Dette samarbeidet vil kunne bidra til en helhetlig forståelse av menneskers forhold til planter og hvordan vi kan forvalte nordiske plantetradisjoner for fremtiden.

Emneord: Planter, Folk, Etnobotanikk, Vikinger
Publisert 9. jan. 2019 14:27 - Sist endret 18. feb. 2019 13:52