Forskere tilknyttet prosjektet

Foto: Karsten Sund/NHM

Anneleen Kool

Jeg er museumsforsker og kurator i Botanisk hage med stor interesse for nytteplanter og innflytelsen som mennesker har og har hatt på planters utbredelse. Spesielt syns jeg vikingtiden er spennende siden vikingene var reiselystne og dyktige handlere. Men de skrev ikke så mye, noe som gjør deres etnobotanikk til en utfordring. Jeg setter stor pris på å ha muligheten til å kombinere de viktigste aspekter ved å jobbe ved et museum gjennom å kombinere forskning, samlingsarbeid og formidling.

Planter er grunnlaget for vår overlevelse og kultur. Å fremheve deres mangfold, anvendelighet og betydning er en av mine viktigste mål i livet.

Anneleen Kools forskerside


Foto: Universitetet i Oslo

Karoline Kjesrud

Karoline forsker innenfor fagområdene filologi og kunsthistorie. Hun interesserer seg særlig for å forstå hvordan menneskers mentalitet og praksis stadig utvikler seg rundt grunnleggende aspekter som natur, religion og kunnskap. Hun studerer tekster, bilder og materiell kultur som uttrykksformer for menneskers verdier, interesser og kunnskapsnivåer. I tilbakevendende motiver og mønstre identifiserer hun langvarige og vidstrakte kulturfenomener, som knytter sammen historisk og nåtidig praksis. I prosjektet Nordic People and plants har hun som mål å forstå vikingtids- og middelaldermenneskenes forhold til, og kunnskap om, planter. Hun vil identifisere gamle skikker for bruk av planter som for eksempel fôr og medisin, så vel som ideer og symbolikk knyttet til planter.


Foto: Karsten Sund/NHM

Irene Teixidor

Jeg studerer hvordan plantetradisjoner utvikler seg. I mitt PhD-arbeid undersøkte jeg hvordan overføring av medisinsk plantekunnskap var med på å forme lokale farmakopéer. I flere måneder utførte jeg etnografisk og etnobotanisk forskning i Amazigh-samfunnet i de marokkanske høyatlasfjellene. Jeg brukte tverrkulturelle kvantitative analyser (which means?) for å studere mangfoldet, variabiliteten og utviklingen av medisinske systemer. Gjennom forskning ønsker jeg å øke forståelsen for folks forhold til planter (who's understanding?) og å skape ny innsikt for å bevare biologisk og kulturelt mangfold for fremtiden. I prosjektet "Nordiske Mennesker og Planter" skal jeg utføre en komparativ studie av plantetradisjoner i de skandinaviske landene, samt bidra til å forstå forandringer i plantetradisjoner i disse samfunnene i dag.

Irene Teixidors forskerside

Publisert 9. jan. 2019 14:41 - Sist endret 11. feb. 2019 13:01