English version of this page

Forskere tilknyttet prosjektet

I arbeidet med Mennesker og planter samarbeider vi med nasjonale og internasjonale forskere, samt andre ikke-akademiske aktører. 

Foto: Karsten Sund/NHM

Anneleen Kool

Anneleen er museumsforsker og kurator i Botanisk hage. Hun har en stor interesse for nytteplanter og menneskets innflytelse på planters utbredelse. Spesielt synes hun vikingtiden er spennende. Vikingene var reiselystne og dyktige handlere, men de skrev lite, noe som gjør arbeidet med etnobotanikken utfordrende. Anneleen setter pris på å jobbe ved et museum som gjør det mulig å kombinere forskning med samlingsarbeid og formidling. Planter er selve grunnlaget for vår overlevelse og kultur. Å fremheve deres mangfold, anvendelighet og betydning er en av Anneleens viktigste mål i livet.

Anneleen Kools forskerside


Foto: Universitetet i Oslo

Karoline Kjesrud

Karoline forsker innenfor fagområdene filologi og kunsthistorie. Hun interesserer seg særlig for å forstå hvordan menneskers mentalitet og praksis stadig utvikler seg rundt grunnleggende aspekter som natur, religion og kunnskap. Hun studerer tekster, bilder og materiell kultur som uttrykksformer for menneskers verdier, interesser og kunnskapsnivåer. I tilbakevendende motiver og mønstre identifiserer hun langvarige og vidstrakte kulturfenomener, som knytter sammen historisk og nåtidig praksis. I prosjektet Mennesker og planter har hun som mål å forstå vikingtids- og middelaldermenneskenes forhold til, og kunnskap om, planter. Hun vil identifisere gamle skikker for bruk av planter som for eksempel fôr og medisin, så vel som ideer og symbolikk knyttet til planter.

Karoline Kjesruds forskerside


Foto: Karsten Sund/NHM

Irene Teixidor

Irene studerer hvordan plantetradisjoner utvikler seg. I hennes PhD-arbeid undersøkte hun hvordan overføring av medisinsk plantekunnskap var med på å forme lokale farmakopéer. I flere måneder utførte hun etnografisk og etnobotanisk forskning i Amazigh-samfunnet i de marokkanske høyatlasfjellene. Hun brukte tverrkulturelle kvantitative analyser for å studere mangfoldet, variabiliteten og utviklingen av medisinske systemer. Gjennom forskning ønsker hun å øke forståelsen for folks forhold til planter og å skape ny innsikt for å bevare biologisk og kulturelt mangfold for fremtiden. I prosjektet Mennesker og Planter skal hun utføre et sammenligningsstudie av plantetradisjoner i de ulike skandinaviske landene, samt bidra til å forstå forandringer i plantetradisjoner i disse samfunnene i dag.

Irene Teixidors forskerside


Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, frisyre, øyenbryn.Luka Olsen

Luka har en mastergrad i biologi og jobber på prosjektet som vitenskapelig assistent. Hun arbeider med å systematisere og legge inn data fra arkeobotaniske rapporter som er utarbeidet av Kulturhistorisk museum i Oslo. 

 

 


Linda Christiansen

Linda har en bachelorgrad i arkeologi og jobber på prosjektet som vitenskapelig assistent. Hun arbeider med å systematisere og legge inn data fra arkeobotaniske rapporter som er utarbeidet av Kulturhistorisk museum i Oslo. 


Studenter og praktikanter

June Dahl har en mastergrad i Norrøn filologi og har tidligere jobbet på prosjektet som vitenskapelig assistent. Hun arbeider videre på prosjektet som frivillig med å systematisere og legge inn data fra norrøne skriftlige kilder. 

Therese Foldvik har en mastergrad i nordisk viking- og middelalderkultur. Hun studerer nå ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Hun arbeider med å systematisere og legge inn informasjon om plantebruk fra svenske skriftlige middelalderkilder. 

Krupali Parekh har tidligere erfaring med kulturarvsforvaltning og bidrar blant annet i arbeidet med database.

Willemien de Groot er en masterstudent innfor økologi og biodiversitet ved Wageningen University and Research i Nederland. Hun vil utføre sin masteroppgave innfor prosjektet, med fokus på plantehandel av Hansaforbundet (15-1600-tallet). 

Eira Carlsen har en bakgrunn fra arkeologi og tar nå en bachelorgrad i biologi. Hun jobber med å digitalisere data fra Flora Svecica (Linnaeus, 1745). 

Jenny Yang er en masterstudent ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Hennes masteroppgave vil ha fokus på innovasjoner med bruk av ville planter i ny nordisk kokekunst.

Nicolas Giraud er en masterstudent ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han vil i sin masteroppgave utforske om den økende trenden med sanking av ville vekster innenfor ny nordisk kokekunst kan utføres på en bærekraftig måte. 

Mari Georgiana Jerstad tar en mastergrad ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse. I hennes masteroppgave fokuserer hun på urtetradisjoner på vestkysten. Noe av dette materialet vil innlemmes i prosjektet. Hun er også produsenten av podcasten Ugress

Sommeren 2019 hadde vi to praktikanter rekruttert gjennom Erasmus+ programmetLara Estupinan systematiserte etnobotaniske data fra Folk og Flora (Brøndegaard, 1978-80). Sami Kaattari er en masterstudent innen kulturantropologi ved universitetet i Oulu, Finland. Han digitaliserte ulike svenske etnobotaniske kilder fra 1900-tallet, og gjør nå en masteroppgave med fokus på finsk etnobotanikk.

Magali Courtade og Amy Harlowe bidro til prosjektet gjennom UiO:Life Science og SUM internship program, 2018.


Samarbeidspartnere

Vi vil samarbeide med personer som jobber på REA:Life prosjektet. Ved å hente inn gammel medisinsk og botanisk kunnskap håper de på å oppdage nye bioaktive komponenter med potensial innenfor medisinsk behandling.

Våre ikke-akademiske samarbeidspartnere er Gaute Vindegg og Esben Holmboe Bang fra restaurant Maaemo AS; Pål Karlsen og Johs Kolltveit fra Norges sopp- og nyttevekstforbund, samt Hildur Hauksdottir ved Domkirkeodden museum. Disse vil inntre en dobbel rolle, både som samarbeidspartnere innenfor dugnadsforskning og med praktisk formidlingsarbeid.

Innsamlet data vil systematiseres og gjøres tilgjengelig via GBIFs norske online plattform. Det er Dag Endresen ved GBIF som bidrar med det tekniske.

Prof. Taran Thune (ved TIK - Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO) veileder en masterstudent med fokus på utvikling av innovative matprodukter basert på plantetradisjoner. Dette gjøres i samarbeid med Maaemo og Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Bibliotekar og kurator Dr Ernst Bjerke ved Oslo gamle Katedralskole Bibliotek gjør det mulig for oss å få tilgang til historiske bøker med informasjon om planter fra 1600- og 1700-tallet.

Vi samarbeider også med internasjonale forskere, slik som Dr James Barrett (ved universitetet i Cambridge, UK). Barrett jobber med middelalder-arkeologi og historisk økologi. Han har en spesiell interesse for vikingtiden og vil undersøke våre resultater i kontekst av vikingenes handel utenfor Norges grenser.

Prof. Fiona Jordans tverrfaglige arbeid (ved universitetet i Bristol, UK) har bidratt til oppstarten av forskningsfeltet kulturell fylogeni som en tilnærming til å forstå evolusjonen av kulturer. Hun vil bistå oss i arbeidet med kulturelle evolusjonære analyser.

Dr Simon Greenhill, Dr Paul Heggarty og Dr Cormac Anderson ved Glottobank, Max Planck Institutt for vitenskap og menneskets historie (MPI SHH, Germany) utvikler feltet evolusjonær lingvistikk for å studere språkets kulturelle evolusjon. De vil bidra ved å samle inn lingvistiske data og utarbeide et evolusjonært tre for språk.

Publisert 9. jan. 2019 14:41 - Sist endret 20. aug. 2020 16:54