English version of this page

Paleontologisk data-analyse og modellering

Simuleringer av vekst hos ammonitter.

Visualisering og analyse av data står sentralt i moderne paleontologi. Dette gjelder både analyser av tusenvis av fossiler med henblikk på evolusjon og miljø, og mer fokuserte studier innen taksonomi og økologi. I tillegg til metoder som er velkjente fra andre fag som biologi og geologi, finnes det mange teknikker som er spesielle for paleontologi. Paleontologisk data-analyse er derfor et eget fagfelt som krever spesiell kompetanse. Noen eksempler:

I kvantitativ biostratigrafi analyseres store mengder data om fossile forekomster for å kunne ordne fossilene langs en relativ tidsakse. Dette er viktig for å forbedre den geologiske tidsskalaen og korrelere sedimentære lag fra en lokalitet til en annen. NHM utvikler programvare og nye metoder innen dette feltet.

Fossiler kan være vanskelige å fotografere og måle opp. Vi arbeider med nye teknikker innenfor avbildning, bl.a. ved hjelp av såkalt ”Polynomial Texture Mapping” (PTM) som bruker lys fra mange ulike retninger (se eksempel på PTM-foto). Laserscanning av store fossiler i felt er en annen teknikk som vi nå tar i bruk.

Organismenes form er kanskje den viktigste datatypen i paleontologi. Vi arbeider både med kvantitativ morfometri (måling av form) og med simulering av vekstmekanismer.

Naturhistorisk museum står i første rekke innenfor disse områdene internasjonalt, gjennom publikasjon av fagbøker og artikler og ikke minst programpakken ”Past” som brukes i de fleste paleontologiske forskningsinstitusjoner over hele verden:

http://folk.uio.no/ohammer/past

Kvantitativ biostratigrafi med "Past".
Apparatur for avbildning av fossiler med PTM.
Publisert 1. juni 2011 09:43 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26