Deltakere i Paleontologisk data-analyse og modellering