Øyvind Hammer

Professor
Bilde av Øyvind Hammer
English version of this page
Telefon +47-22851658
Brukernavn
Besøksadresse NHMs avdeling på Økern Kabelgaten 38 0580 Oslo
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

http://folk.uio.no/ohammer/

Bakgrunn

1. amanuensis i paleontologi, seniorforsker i geologi, Universitetet i Oslo
Dr. Scient. i paleontologi, 2000
Cand. Scient. i matematisk modellering, 1996

Undervisnings- og veiledningsområder

Underviser kurs i biologi. Veileder paleontologi og marin geologi.

Faglige kompetanseområder

Karbonatsystemet i vann.
Matematisk modellering av geologiske systemer.
Statistiske metoder i paleontologi og geologi.
Nedre paleozoikum og marin kvartærgeologi i Oslo-området.
Metanoppkommer i jura på Svalbard.

Emneord: Geologi, Paleontologi, Stratigrafi, Paleoøkologi, Svalbard, Oslofeltet, Norsk sokkel, Kambrium, Ordovicium, Jura, Pleistocen, Holocen, Dataanalyse
Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 23. sep. 2019 14:06

Prosjekter