Nytt forskningsprosjekt om klima-interaksjoner

LATICE (Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments).

GEco-gruppa ved Naturhistorisk museum har sammen med andre forskere fra Universitetet i Oslo fått finansiering til et forskningsprosjekt om klima-interaksjoner. Prosjektet heter LATICE og finansieres som "Endringsmiljø" av Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. Prosjektet ledes av professor Lena Tallaksen ved Institutt for geofag. I tillegg til forskere fra Gefag og GEco deltar forskere fra Institutt for informatikk. Til sammen skal det ansettes 5 PhD stipendiater og 1 post. doc i prosjektet. LATICE vil opprette et felles veiledningsteam, arrangere felles fagseminarer og inkludere forskere og stipendiater som vil delta.

Klimaendringene slår kraftigere inn i de høyere breddegradene. Målet med LATICE er å etablere verdensledende kompetanse innen land-atmosfære interaksjoner i kalde klimaområder. Det handler om det aller meste - som jord, vegetasjon, snø, isbreer, innsjøer, fjell etc. Prosjektet vil også studere hvordan klimaendringene vil påvirke disse prosessene. I GEco-gruppa vil vi se nærmere på klimatisk økologi og jobbe særlig med utbredelsesmodellering og dynamisk (mekanistisk) modellering. Anders Bryn i GEco-gruppa er prosjektleder hos NHM.

Publisert 9. feb. 2015 09:51 - Sist endret 14. aug. 2020 22:40