Ny rapport ute om naturtypekartlegging med NiN i QGIS

Rapporten "Oppsett og tilrettelegging av QGIS for NiN naturtypekartlegging" ligger nå ute på nett. Rapporten kan du lese her.

Peter Horvath, Anne B. Nilsen og Anders Bryn har satt sammen et åpent og brukervennlig oppsett for digital kartlegging av naturtyper i felt, tilgjengelig på GitHub. Oppsettet er det samme som brukes i undervisningen på kurset BIO4120.

Rapporten viser fram oppsettet på felt-pc og gir veilidning i bruk slik at flere kan ta det i bruk, og er basert på gratis og åpen programvare.

Rapporten kan siteres som: Horvath, P., Nilsen, A. B. &  Bryn, A. 2019. Oppsett  og tilrettelegging  av QGIS  for  NiN naturtypekart-legging. NHM Rapport 83, 20 sider. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Emneord: NiN, feltpc, GIS, open-access, GitHub, Kartlegging Av E.L. Eriksen
Publisert 18. juli 2019 14:58 - Sist endret 14. sep. 2021 08:52