Naturtyper i Norge – den marine gruppen har hatt møte i Sverige

Foto: Bengt Oberger/Wikimedia Commons

Arbeidet med å revidere NiN er godt i gang, og 8-10. april hadde den marine gruppen møte på Sven Lovén centrum för marina vetenskaper på Tjärnö. Den marine gruppen ledes av Rune Halvorsen på GEco og inkluderes forskere fra NIVA, NGU og HI. Målet med dette arbeidet er komme til en enighet om hvilke gradienter som er de viktigste i marint miljø og som skal danne grunnlag for typeinndelingen i NiN. Det endelige målet er å lage et helhetlig system som beskriver all natur.

Publisert 16. apr. 2013 08:21 - Sist endret 16. apr. 2013 08:21