Landbruksdirektoratet benytter GEcos kartleggingsløsning for Miljøregistreringer i skog (MiS)

Miljøregistrering i skog (MiS) er skogbrukssektorens kartleggingsmetodikk for å registrere miljøverdier i tilknytning til skogbruksplanleggingen. Hovedmålet for metodikken er å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av biologisk mangfold i skog gjennom å registrere viktige livsmiljøer for rødlistede arter.

MiS  har tatt i bruk Natur i Norge (NiN) som type- og beskrivelsessystem for kartlegging av livsmiljøer. Landbruksdirektoratet har laget en veileder for kartlegging etter NiN, og nye kartleggingsprosjekter skal ta i bruk det nye opplegget. I anledning direktoratets MiS-kurs i slutten av mai, har GEco laget en kartleggingsløsning til feltpc.

GEco er både stor bruker og tilrettelegger av geografiske data, og gruppa har styrket sin kompetanse innenfor geomatikk de siste årene. Gruppa tilstreber bruk av åpne data og programvare med åpen kildekode. For alt arbeid relatert til GIS (Geografiske InformasjonsSystemer)­, brukes QGIS. QGIS er et fullverdig, åpent GIS-program for å samle inn og analysere stedfestet informasjon, beregne statistikk, lage kart m.m.

GEco har tidligere laget en egen kartleggingsløsning i QGIS for NiN brukt i ulike undervisnings- og kurssammenhenger både internt og eksternt. QGIS er velegnet til datainnsamling da man enkelt kan tilpasse registreringsskjema (hvilke egenskaper og -verdier) etter hva som skal kartlegges og hvordan. I tillegg kan man ha flybilder, høydekurver, veier, vann, eldre kart o.l. tilgjengelig i QGIS under feltarbeidet. QGIS har dessuten en egen posisjonsmodul slik at man få vist sin egen posisjon om feltpc-en er utstyrt med GNSS (Global Navigation Satellite System)-mottaker. Nedtrekksmenyer og obligatoriske felt minimerer sjansen for gale og/eller mangelfulle registreringer.

Slik ser det ut i QGIS. Foto: A.-B. Nilsen

 

Landbruksdirektoratet og MiS-kursdeltagerne var svært fornøyde med QGIS-løsningen. I ettertid har det vanket skryt og mangt et lovord, f.eks.at «registrering av miljøverdier i skog etter NiN-systemet var en positiv overraskelse. Programvaren som ble brukt, hadde lav læringsterskel.»

GEco vil gjøre MiS-opplegget fritt tilgjengelig via GitHub slik at interessenter kan laste ned og ta i bruk løsningen.

Emneord: QGIS, open-access, Kartlegging, geomatikk, GIS, kurs, GitHub
Publisert 18. juni 2018 11:00 - Sist endret 14. sep. 2021 08:52