2-dagers kurs i NiN for Artsdatabanken

Introduksjonskurs til NiN som system og for kartlegging ble holdt på Blindern 12.-13. mars. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de rundt 140 deltagerne.

Det ble gjort opptak fra forelesningene som er tilgjengelig her: artsdatabanken.no/Pages/239661. Forelesningene dekker innhold i og oppbygning av NiN-systemet, samt hvordan kartlegging kan og bør utføres. Eksempler fra Landbruksdirektoratet (MiS) og Miljødirektoratet ble også presentert i år, og hele kurset ble rundet av med et oppsummerende blikk på hva NiN kan brukes til.

Kurset ble holdt av NHM for Artsdatabanken for fjerde år på rad. Kurset var gratis og åpent for alle interesserte. Deltagerne på årets kurs var blant annet studenter, kartleggere, ansatte i kommuner og hos fylkesmenn, kartleggingsansvarlige i Sopp- og nyttevekstforeninger og andre interessert fra foreninger som hører inn under Sabima-paraplyen.

Rune Halvorsen foreleser. Foto: A. K. Wollan

 

Emneord: NiN, Økologi, Norge, artsdatabanken, kurs Av Eva L. Eriksen
Publisert 25. mars 2019 10:58 - Sist endret 14. sep. 2021 08:52